Hodjanernes Blog

15 august 2013

Norge: Alle tegn på kristendom skal væk

En rekke kapeller og bedehus som er bundet opp i avtaler og praksis som flerbrukshus er nå i ferd med å bli fanget inn av grunnlovsendringen som kom 21. mai i fjor, der alle religioner skal likestilles.

På et kapell i Gjerpen i Skien (bildet over) er korset nå maskert og hvitmalt, slik at det skal bli langt mindre synlig mot den hvite veggen. Snart kommer torlig en stor plate som skal dekke hele korset.

I Skien er det i følge avisen Varden nå 193 ulike tros- og kirkesamfunn, og dette momentet har isolert sett vokst til et prinsipp for å slette og fjerne kristne symboler fra kapeller, bedehus og ikke minst kirkegårder over hele landet.

[…]

Begrepet «kirkegård» forsvinner nå fra det offentlige rom, i det gravsteder skal gjøres helt verdinøytrale. Muslimske gravsteder integreres på eksisterende gravlunder, etter råd fra Islamsk Råd i Oslo. At det i dette kan ligge et betydelig, fremtidig konfliktpotensiale, er ikke kommunisert ut til folk.

[…]

Også på Stiklestad har administrasjonen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter etter årets Olsok offisielt gått ut med konkret melding om at administrasjonen der ønsker at stedet formelt og offislet blir «verdinøytralt»; altså slik at alle kristne symboler i praksis blir redusert eller fjernet også der. Dette i tråd med en multikulturdoktrine som Arbeiderpartiet har frontet gjennom de siste årene, som påkladd utenpå egen ideologi.

Mere på Norgesavisen

5 maj 2013

Ingen kirkegårde vil modtage den døde Boston-bombemand