Hodjanernes Blog

11 marts 2013

Invandring och mörkläggning

I rapporten ”Invandring och mörkläggning” berättas utan skygglappar om Sveriges problematiska invandringspolitik.

Hur många kommer till Sverige och på vilka grunder får de stanna? Varifrån kommer de och hur går det för dem på arbetsmarknaden och i samhället? Vilka är de verkliga kostnaderna och hur ser stora delar av den verklighet ut som politiker och media döljer bakom alla vackra ord om ”det mångkulturella Sverige”?

invandring-och-morklaggning-omslag2

Här beskrivs lögnerna, hyckleriet och det havererade integrationsmaskineri som svenska politiker, journalister och opinionsbildare, i en blandning av okunnighet, feghet och missriktad välvilja, väljer att inte berätta om för svenska folket.

Karl-Olov Arnstberg,
professor i etnologi

Gunnar Sandelin,
socionom och journalist

19 december 2010

Etnologen Karl-Olov Arnstberg om tabun kring invandringen

Filed under: Demografi, EURABIA, Hodja, Immigration, Racisme, Sverige, Ytringsfrihed — Tags: , — Hodja @ 08:56