Hodjanernes Blog

18 august 2010

Hvorfor velger så mange fra et konservativt Sunni-muslimsk land plutselig å skille seg når de kommer til Norge?

Mange somaliere er skilt etter norsk lov, men gift etter islamsk lov, sier Kadra Yusuf.

Kronikk fra Kadra Yusuf: Til velferdsstaten skiller oss ad.

Mon det er anderledes i Danmark?