Hodjanernes Blog

12 september 2017

Ægte radikalt : Anna Mee Allerslev lader selvfølgelig betale for lokaleleje til bryllup

Eksperter siger at dette er ulovligt og det ville have kostet 65000 kr at leje

Men det er jo bare et greb i lommen på de københavnske skatteborgere …

Det må være det, man kalder … kulturberigelse ! …

Hun skriver (bla.) på sin facebook side :
“Jeg elsker København, og jeg elsker mit arbejde. Derfor besluttede vi at holde vores bryllupsreception på Rådhuset …”

Med den argumentation kan enhver, der “elsker København” og “elsker sit arbejde” vel også gratis låne lokaler i københavnskommune …

Hun er vist godt klar over at hun er blevet afsløret i nepotisme og at lokummet brænder

Taget herfra, hvor du kan læse mere

Godt man ikke bor i Københavns kommune !

14 august 2011

Københavns Kommune og det stærkt polariserede verdenssyn

De voldelige og højreekstreme nationalliberalister ønsker at udrydde de degenererede; Venstreradikale derimod har ligestilling, lige adgang til ressourcer, lige adgang til beslutningsprocesser, selvbestemmelse og adgang til frirum som udgangspunkt…

Københavns Kommune om Højreradikalisering:

Det voldelige højreradikale miljø i Danmark er opdelt i to hovedretninger, der kan karakteriseres som henholdsvis “nationalsocialister” og “nationalliberalister”.

Nationalsocialisterne ser sig selv som nazismens arvtagere og bruger blandt andet hagekorset som deres samlende symbol på flyveblade, ved demonstrationer og lignende. Denne gruppe har gennem 10 år rekrutteret aktivt blandt unge på skoler og institutioner med afholdelse af info-møder, uddeling af flyveblade, politisk propaganda i lokal radiostationer og lignende. Deres ideologi er, i lighed med den klassiske nazisme, bygget op om et had mod jøder og en idealisering af den ariske arbejder og småborgerlige værdier.

Nationalliberalisterne er i højere grad optaget af islam og indvandrere fra ikke-vestlige lande, som de opfatter som kulturelt degenererede, kriminelle og skadelige for Danmark. De er stærkt patriotiske og dyrker den nordiske arv. Der opstår ofte konflikt mellem de to grupper af højreradikalister blandt andet i forhold til brugen af hagekorset hos nationalsocialisterne og en idealisering af de danske frihedskæmpere hos nationalliberalisterne.

Begge grupper idealiserer den militaristiske kultur og benytter ofte en hård kompromisløs retorik om fjendens udslettelse. De voldelige handlinger legitimeres med kampen for et bedre Danmark gennem udryddelse af islam, kulturradikalisme, homoseksualitet, feminisme eller andet der, i deres øjne er med til at degenerere det danske folk og det danske samfund.

Købehavns Kommune om Venstreradikalisering:

“Militant venstreradikalisering opstår som en reaktion på forudgående eller igangværende nationale eller internationale hændelser med ligestilling, lige adgang til ressourcer, lige adgang til beslutningsprocesser, selvbestemmelse, adgang til frirum og modstand mod ejendomsret som udgangspunkt.

Militante handlinger opfattes som en måde at tilegne sig direkte indflydelse uden om det parlamentariske system, der opfattes som konservativt, reaktionært og fjendtligt – derfor betegnelsen “direkte aktion”. Deltagerne i en involveret gruppering skaber over tid deres egen modkultur, der hos nogle kan udvikle et stærkt polariseret verdenssyn opdelt i klare grænser mellem venner og fjender.

Det polariserede verdenssyn og idealiserede forestillinger om direkte aktion som metode kan komme til udtryk i voldelige handlinger mod repræsentanter for fjenden i form af politiske modstandere, politi, symboler eller virksomheder. Voldelige handlinger legitimeres med henvisning til realiseringen af kampens – i deltagernes øjne – moralsk retfærdige mål. “

Københavns Kommune forsøger at forebygge radikalisering ved hjælp af materialer udarbejdet af den private efterretningstjeneste Redox. Læs mere om militant hinduisme, højreekstreme bevægelser, militant jødedom, White Pride og militant kristendom her!

Tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir arbejder som opsøgende gadeplansmedarbejder i Københavns Kommune

Som konvertit og tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir var Muhammad Hee måske ikke det oplagte valg i kampen mod ekstremisme. Alligevel arbejder han i dag som opsøgende  gadeplansmedarbejder og “ressourceperson” i Københavns Kommune:

 

I 2008 kunne Muhammad Hee fortælle, at der efter bruddet med Hizb ut-Tahrir var steder, han måtte holde sig fra, så som indre Nørrebro. Efter at have set videoen ovenfor glæder vi os naturligvis over, at Hee igen er fri til at bevæge sig rundt blandt skæggede mænd nær Blågårds plads.

Læs mere om VINK her!

6 juli 2011

Anna Mees tale i StreetMekka

Dear Leader Københavns integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev, har været på talerstolen igen. Iført vovemod og skamlæber fremførte hun planen for fremtidens København. Det er Hodjas Blog en glæde at kunne afsløre, at det i kommunens fremtid vil stå på mangfoldighed, mangfoldighed og atter mangfoldighed.

Til dem som spekulerede over, om rådhuset efterhånden var ved at udvikle sig i retning af noget ubehagelig sekterisk, så er svaret et glædeligt JA! Anna Mee har netop startet Mangfoldighedsbevægelsen, der er nært beslægtet – men IKKE identisk – med Moon-bevægelsen. Vi skal være mangfoldige på den samme måde og tænke ens med forskellige tanker eller hjerner eller omvendt – Og hvem ved , måske massegiftes på rådhuset med ægtefæller som kommunen finder til os. Spændende!

Anna Mee Allerslev, integrationsborgmester Københavns kommune: I mine øjne er et bedre København,fremtidens København, et København hvor vi udnytter og værdsætter vores mangfoldighed. Her har vi brug for fælles retning. Vi har brug for fælles handling, og derfor har vi brug for netop jer, der sidder her i dag [i StreetMekka].
Og i dag lancerer vi så Københavns mangfoldigheds chartre. Og det er en chartre, der skal være med til at sørge for, at vi sikrer at vores forskellighed – at vores mangfoldighed i København – det bliver en styrke, som os der sidder her i dag, vi er helt overbeviste om, at det også er.
Og en helt ny opgørelse har vist, at København er nummer fem i Europa, når det handler om inklusion og mangfoldighed. Og det kan vi sådan set godt være stolte af, for det er byer som Barcelona, Berlin og Oslo, som vi sammenligner os med på denne rangliste.
Men vi må jo ikke hvile på laurbærrene, og mit entydige mål er, at vi selvfølgelig skal være nummer ét i København. Vi skal være Europas mest mangfoldige by. Og det blev også nævnt oppe på tavlen. Og grunden til jeg ønsker det, det er jo ikke bare fordi jeg er en mangfoldighedstosse, som marcherer for mangfoldighed. Det er simpelthen fordi, jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis vi vil have vækst – hvis vi vil have fremtidig velfærd – det handler om kroner og øre- så er mangfoldighed løsningen. Men så handler det selvfølgelig også om livskvalitet. Om hvordan vi vil leve med hinanden. Og her tror jeg også mangfoldighed er nøglen til fremtidens København. Og det er en opgave, som vi i Københavns kommune ikke kan løse alene – det har vi for længst indset. Derfor har vi brug for jer, for I er jo netop repræsentanter for københavnerne. I er repræsentanterne for foreningerne, for virksomhederne, for kulturerne, kulturlivet, medierne, organisationerne. I er simpelthen repræsentanterne for folk i storbyen, og derfor er jeg rigtig glad for at se så mange af jer i dag.
For det, der er i København – ligegyldig om politikerne på Christiansborg prøver at lave virkeligheden om – så er det bare sådan, at vi er så heldige, at vi står i en storby, en hovedstad, hvor mangfoldigheden er en faktum i København. Og mangfoldighed kan blive en enorm styrke for København. Men det kræver opbakning fra København – og det er det den dag i dag og arbejdet fremover skal sikre. Og mangfoldigheden i København det er jeres, og ‘Bland dig i Byen‘ det er hele byens program, dvs. også jeres.

Og i dag arbejder vi på en ny dagsorden. Sammen sender vi et klart signal til resten af omverdenen om at mangfoldighed, det skal bare være en styrke. Det er ikke nogen diskussion. Det er rammerne, det er hvilepælene, det er hjørneplanen. Og vi vil have et København, der bakker op om det med holdning, med handling, og med konkrete initiativer rundt omkring i byen. Og på den måde handler det jo ikke om os, der er her i dag. Vi kan jo godt rose os selv, og sige ‘hvor er det dejligt, at vi forstår fremtiden. At vi kan se hvad fremtiden bringer.’. Men det handler sådan set om hele Københavns fremtid. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man også går hjem med denne her følelse, den her ansvarsfølelse det er. Det vi laver i dag, tror jeg på, det gør noget for hele Københavns fremtid, for alle københavnerne.
Og det der er min ambition – og det jeg er overbevist om, vi sammen kan –  det er at vi kan skabe en kaskade-effekt. Det handler om, at sådan nogle som jer – sådan nogle ‘frontrunners’ – I går foran og skaber en ny bevægelse – en ny mangfoldighedsbævægelse i København. Det tror jeg bliver fremtiden. […]

Og den fælles retning som jeg har talt om, det er en ny kurs for København. Og på rådhuset har vi gået meget op i hvad for nogle signaler, vi sender lige præcis på det her område. Og vi har taget konsekvensen, og vi har skiftet integration ud med inklusion og mangfoldighed. Og det har vi gjort – ikke fordi jeg har læst statskundskab og har fået diskurs på hjernen – men det har vi gjort, fordi vi kan se at ord, det skaber virkelighed. De ord vi bruger, og især de ord som I, der er her i dag, og jeg som politiker bruger, de skaber den virkelighed, vi lever i. Og f.eks. så tror jeg, det er meget vigtigt – det er i hvert fald det jeg får at vide, når jeg kommer ud – det er, at vi ikke skaber inklusion og mangfoldighed og fællesskab i København, når man sprogligt deler folk op i indvandrere, efterkommere og danskere. Dem og os. Vi skaber ikke inklusion og mangfoldighed, når man kalder nogle af vores byområder ‘ghettoer’ og ‘sorte pletter’ og siger, at det at være tosproget, det er et problem i stedet for en styrke. Så derfor er det fuldstændig afgørende, hvordan vi taler om tingene. Hvordan er den virkelighed, vi laver sammen. Hvad er det for en virkelighed, vi skaber for københavnerne. For jeg er fuldstændig overbevist om, at forskellige sprog, kulturer og perspektiver på ting, det er en helt klar styrke. Og det er afgørende for et lille land som Danmark, at vi formår at omsætte det til en styrke. Og vi er selvfølgelig alle sammen københavnere uanset hvor længe vi har været her, uanset hvilket sprog vi taler, hvilken religiøs overbevisning vi har, hvordan vi ser ud. Og det er rigtig vigtigt at fastslå. Og jeg tror især, det er vigtigt at fastslå i et land som Danmark hvor situationen er, at vi desværre i udlandet er kendt for stramninger og grænsekontrol. Så er det vigtigt, at vi som storby går foran og siger: ‘Nej, vi vil gerne være kendt for åbenhed og imødekommenhed’. Og det tror jeg sådan set smitter af på resten af landet.
Og der er det også vigtigt for mig at sige, at det som jeg nu står her og siger til jer – og som jeg siger alle de steder hvor folk overhovedet gider lytte på mig – det er, at det selvfølgelig ikke handler om tomme ord uden indhold. Det handler, som jeg startede med at sige, om kroner og ører. Det handler om Københavns frmetid. Det handler om vækst og så handler det selvfølgelig også om livskvalitet, og om hvordan vi har lyst til at sammen med hinanden i byen. Og i den forbindelse er det også vigtigt at sige – jeg er jo også beskæftigelsesborgmester – og mangfoldighed er selvfølgelig ikke en undskyldning for, at vi skal overlade nogle grupper til at klare sig selv, at vi skal have en højere arbejdsløshed for københavnere med anden etnisk baggrund, eller at vi skal have dårligere skoleresultater eller dårligere sundhed bland nogle grupper. Det er det på ingen måde. Det skal vi bekæmpe, det skal vi arbejde aktivt på. Men når det så er sagt, så er det bestemt ikke det samme som at sige, at vi ikke kan vende det. Vi skal turde vende tingene på hovedet og se mangfoldighed hver dag, som en styrke og noget, der skal sættes i spil, så det gennemsyrer vores kommune, gennemsyrer vores medarbejderes tankegang og gennemsyrer alt den politik og den handling, vi laver på rådhuset. Og som jeg sagde før; flere hjerner tænker bedre end een. Flere forskellige hjerner tænker bedre end flere ens hjerner, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi sætter denne her dagsorden. Og jeg glæder mig sammen med alle jer, der er her i dag – fra nu af og fremefter – at skabe denne her nye bevægelse.

Se talen her!

26 marts 2011

Muslimer, jøder og kristne sammen om København?

AF Scarlet P

I anledning af FNs internale dag mod racisme 21. marts har Københavns Kommune lanceret en plakatkampagne, der netop nu pryder det Københavnske gadebillede.

Egtvedpigen og Scarlet P spadserede her til morgen en tur i den dejlige forårssol, og skæbnen ville, at vi kom forbi en af de kommunale plakatstandere:

Vi er normalt ikke dem, der går af vejen for at sige tingene som de er. Men her var vi alligevel chokerede. For på overfladen ligner plakaten en opfordring til de farvede etniske mindretal om at udfolde sig frit på en baggrund af stabil  hvid passivitet. Og på den måde er motivet helt i harmoni med KKs standardbudskab.

Men skraber man lidt i den glittede overflade, er det en ganske anden besked, som Københavns   kommune meddeler os. For hvad er det, der foregår på billedet? Jo, det er tre unge, der spiller basket, en araber, en jøde og en, der måske er inder, men i al fald er alt andet end en hvid kristen. Men se nu nærmere efter! På billedet har muslimen taget bolden. Han holder den så langt væk som muligt fra de andre minoriteter, der hjælpeløst griber i den tomme luft. Med sin venstre hånd er han ved at tage noget op af sin bukselomme, og ved denne gestus viger jøden tilbage i rædsel. Budskabet er klart: Muslimen er ikke på samme hold som de andre minoriteter. Han er deres modspiller. Han bruger alle midler. Og han er ved at vinde. At københavns kommune forsøger at sende dette forhånende budskab under dække af racismebekæmpelse er under lavmålet. Vi vil hermed gerne tage afstand fra denne uanstændige kampagne, og opfordre alle Hodjanere til at boycotte denne misbrug af FNs internationale dag mod racisme.

9 februar 2011

Nyt nummer fra Ates!!

Ulykkeligvis vandt Ates ikke sidste års Rapkings. Dermed mistede han desværre også muligheden for at opføre dette smukke musikstykke på børnenes kanal – Ramasjang:

1 oktober 2010

»Måske er det ok, at lige præcis de her drenge vælger at stemme et par ekstra gange«

Der blev diskuteret fællesskab, mangfoldighed og inklusion under Københavns Kommunes integrationspolitiske stormøde på Nørrebro, i det omfang noget kan diskuteres, når 99% af deltagerne er af samme opfattelse, og den tiloversblevne procentdel føler sig fysisk truet.

Nørrebro & Nordvest Bladet var tilstede. Her citeres der fra artiklen »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem« på side 12:

“Lidt i et hjørne har en gruppe drenge på 15-16 år fået fat i lidt ekstra stemmesedler i form af grønne klistermærker, som nu diskret bliver klistret på en af plancherne. ‘Bedre uddannelse – mere fokus på faglighed’, og selvom det er snyd, er det måske ok, at lige præcis de her drenge vælger at stemme et par ekstra gange.”

[…]

»Der er brug for mere hjælp til at blive accepteret. Der er mange flere fordele ved det multikulturelle, end der er problemer, men der er brug for mere accept og forståelse. Og så handler det også om måden, der bliver talt om os på,« siger 17-årige Yasmin Ouahmane.

[…]

»Jeg føler, at den nye generation af politikere er klar til at tage ansvaret for at kalde tingene noget andet. Men det er selvfølgelig også borgernes ansvar at tage afstand fra en dårlig tone i debatten,« siger Neil Stenbæk Bloem (SF), der er medlem af Integrations- og beskæftigelsesudvalget,[…]”

17 juni 2010

Børn sendt til udlandet, hvor af en del er på genopdragelse, bliver i stor stil brugt til socialt bedrageri.

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration — Tags: , — Hodja @ 00:34

Sidste år fandt Københavns Kommunes kontrolgruppe i et stort svindelprojekt 380 sager med børn, hvis forældre fortsat modtog børnecheck og ekstra boligstøtte, selv om børnene ikke længere bor i Danmark.

15 januar 2010

Islamisk fundamentalist ansat i Københavns kommune?

I gruppen “Det er så latterligt at dansker er begyndt at bruge ordet ” Wallah”” blev der foruden censur fra facebook afsløret en mulig muslimsk fundamentalist ansat hos Københavns kommune som lærling, Olcay Turan.

Igennem utallige poster på gruppen viser hun sit gennemtrængende had til Danmark. Hun opfordrer muslimer til at gå ind på støttesiden til Kurt Westergaard og genere den så meget som muligt.

Læs mere og klag til Københavns Kommune over hende.

17 oktober 2009

Nyt fra Københavns Kommune

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration — Tags: , , — Hodja @ 11:01

Kommunen har for at følge med tiden besluttet, at Rantzausgade på Nørrebro skal have navneforandring til Ransagningsgade.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

27 august 2009

Ikke underligt de hærger byen

Når skudsalver lyder, brande syder, og brosten flyder, bliver det mødt med forståelse, dialog og flere penge til huse, magnetskoler, kvartersløft og sociale bevillinger af det røde flertal på Københavns Rådhus.

Senest forslår Manu Sareen (R) at nedsætte et konfliktråd med repræsentanter for politiet og ‘de unge’. Med al den positive særbehandling er der ikke noget at sige til, at byen efterhånden hærges af daglige optøjer.

Rasmus Jarlov; Ekstra Bladet 25.08.2009

30 juni 2009

Hvide (mænd) kan ikke diskrimineres

Prøv at udfylde Københavns Kommunes diskriminationsskema her.

Jeg udfyldte det ud fra en episode, hvor min datter fik råbt ‘danskerluder’ og lignende efter sig af en flok indvandrerdrenge på offentlig vej. Jeg tror ikke lige, det blev registreret på den måde.

26 juni 2009

Hvad med at lære dansk?

PLEJE.

I klokken 8-radioavisen onsdag den 23. juni problematiseres, at børn af etniske minoriteter, som anbringes hos danske plejefamilier, ikke lærer deres oprindelige modersmål. Det vanskeliggør barnets kommunikation med forældrene, hvilket Mette Larsen fra Center for Familiepleje i Københavns Kommune kalder for et brud på børnekonventionen.

Hun mener derfor, at børnene bør anbringes i familier, der taler forældres sprog, at der gøres en særlig indsats for at give børnene modersmålsundervisning, og at der sættes massivt ind med tolkebistand. Til gengæld nævner Mette Larsen ikke den mulighed, at barnets forældre kunne hjælpes til at lære dansk, når de har valgt at bo i Danmark.

Det undlader Radioavisens medarbejder også at nævne, hvilket enten er dårligt journalistisk håndværk eller et bevidst forsøg på at fremme Danmarks Radios politiske dagsorden.

Rasmus Jarlov; metroXpress København 25.06.2009

3 marts 2009

Den store ytringsfrihedsskattejagt!‏

Her er en skattejagt for de ytringsfrihedsinteresserede.

Psykolog Nicolai Sennels blev i 2008 truet med fyring for at have overtrådt værdigrundlaget for henholdsvis Københavns Kommune og hans daværende arbejdsplads, den sikrede institution Sønderbro (link: http://jp.dk/indland/kbh/article1372854.ece). Sennels “forbrydelse” var at fremhæve, at det primært er indvandrere og efterkommere med muslimsk baggrund, som står bag den stigende indvandrerkriminalitet og religiøse ekstremisme.

Spørgsmål: Kan du finde en relevant paragraf, som Sennels kan dømmes efter i de to værdigrundlag? Eller er Sennels blevet dømt efter en paragraf, som ikke findes? Prøv selv at finde svaret i de vedlagte dokumenter.

Spørgsmål til sagen kan rettes til KK på Mikkel.Warming@sof.kk.dk og til Sønderbro på soenderbro@sof.kk.dk.

sennels12

sennels21

Læs også hos Snaphanen.

1 marts 2009

Æbler og pærer

De, som sammenligner Københavns Kommunes samarbejde med steningstilhængere fra Muslimernes Fællesråd med Venstres Ungdoms møde med danske nazister, glemmer, at VU-folkene forsøgte at nedargumentere nazisterne, mens kommunen søger råd hos islamisterne.

Johan Drost; Jyllands-Posten 20.02.2009

18 februar 2009

Psykolog ønsker skrappere indsats mod unge muslimer

Filed under: Danmark, Immigration — Tags: , — ManInBurka© @ 09:56

Ifølge Nicolai Sennels er der for meget sniksnak og offergørelse af den enkelte og for lidt fokus på kulturelle problemer, når Københavns Kommune har med unge med muslimsk baggrund at gøre.

Læs videre her

22 maj 2008

Tre gange ØV

Rapport fra en integrationskonference

Dagens klumme: Nicolai Sennels skriver om en kommunal konference med et budskab: Integration stiller krav til de indfødte – ikke til de indvandrede.

[….]

Konferencen blev på den måde til endnu et skridt i en retning, hvor de mennesker, som skaber problemerne, ikke stilles til ansvar, og de, som problemerne går ud over, skal sige undskyld og betale festen. Dette forstærker desværre indvandrernes offeridentitet. Både danskerne og Danmark kom ud af Københavns Rådhus’ høje døre med favnen fuld af krav. Det er ikke integrationsborgmesterens skyld. Men det siger noget om debatklimaet i Københavns Kommune og om holdningen hos de mange ansatte, som får løn af det offentlige for at løse vores problemer med integrationen.

Tankevækkende og alle tre gange øv.

Mere på 180Grader

1 maj 2008

Beboere i Nordvestkvarteret slår igen mod Københavns Kommune

Vi har modtaget et brev fra beboere i Nordvestkvarteret, som her bringes i uddrag:

Jeg har selv lavet et blog: http://ekspressum.wordpress.com/, som jeg oprettede for ikke specielt lang tid siden.
Pga. den sørgelige udvikling der skete i mit kvarter i forbindelse med borgerrepræsentationens diktat om at smide et ungdomshus ind i bydelen, har jeg brugt meget af min blog til at skrive om denne skandale.

Jeg kan se at Hodjas Blog heldigvis er en af de mest læste blogs, og i denne forbindelse har jeg også en bøn om hjælp fra jer.
Jeg ville høre, om I ikke kunne støtte os i kampen mod det politiske overgreb man netop nu begår mod Københavns Nordvestkvarter ved at også at skrive om nævne det på jeres blog. Det ville være en rigtig god støtte.

I starten af næste uge, er vi nogle stykker der vil sætte os sammen og lave en pressegruppe. Vi har frist til den 11 juni med vores modstandskamp, hvor borgerrepræsentationen så vil træffe den endelige afgørelse, og vi vil gøre alt for at presse dem til at komme til fornuft og se det dårlige i ideen om et ungdomshus i et Nordvestkvarter, der slet ikke har ressourcerne til det. Dertil kommer også det principielle, hvor man vil belønne en asocial bevægelse, der bare har truet sig til det resultat som vi skal bøde for nu.

Jeg vil give jer besked, når pressegruppen er flikket sammen, så kan vi evt. sende jer materiale eller invitere jer ud til et pressemøde.

På forhånd tak.

Selvfølgelig støtter Hodjas Blog initiativet – det er også det, vi har bloggene til. Læserne opfordres hermed til at besøge dem, og alle der kan til at udbrede kendskabet til Ekspressum – og linke til dem!

Held og lykke med initiativet.

 

Vi kan da lige supplere med nogle af Ritt Bjerregaards guldkorn:

Ritt udtaler sig om Ungdomshuset:

Der bliver ingen præmiering for vold.”

Alle muligheder for at finde en løsning er udtømte.”

“Der er ikke noget for de unge at komme efter, efter det voldsorgie vi har været vidne til.”

“De unge må bruge de tilbud, der er. København er ikke uden tilbud.”

“De unge har ødelagt det for sig selv.”

“Der har mildest talt været åben adgang til medierne. De har været alle vegne. De unge har haft alle muligheder for at stå op imod volden og tage afstand fra det,der foregår. Men det har ingen gjort eller ønsket at gøre.”

“Vi er ansvarlige overfor skatteyderne, og vi hverken kan eller vil give de unge lov til, at gøre som de vil for kommunens penge.”

“Jeg vil ikke række en hånd ud til de unge på et senere tidspunkt.”

“Jeg vil gerne snakke, men jeg vil gøre det fuldstændig klart, at der ikke er nogen forhandlingsmuligheder. Prøv at tænke over det signal det ville give, hvis de unge først raserer byen og bagefter får deres vilje.”

Sagde altså Ritt Bjerregaard til Søndagsavisen 11. marts 2007