Hodjanernes Blog

21 januar 2009

Savskærer-logik.

Filed under: Danmark, Dhimmier, Indvandring, Islam, Jihad, Loonies, Politisk korrekte, Shariah, Tørklæde — Tags: — Skjoldungen @ 11:17

Er det stavekontrollen hos mig eller hos Pravda i Pilestræde, der ikke kan klare mere bullshit?

judge_2Fra Det gamle Aktuelt: Den danske stat risikerer et sagsanlæg, hvis et tørklædepåbud i de danske retssale bliver en realitet. Selvom regeringens lovforslag om at pålægge dommere at bære hovedtørklæde og andre religiøse symboler har et flertal bag sig, når Folketinget behandler sagen fredag, intensiveres den massive kritik. Flere fremtrædende advokater overvejer nu at lægge sag an.

»Vi har kontakt med unge kvindelige nudist-jurister uden tørklæde, der overvejer at stille op i en eventuel prøvesag mod staten,« siger Steen Lassen, der er advokat og partner i advokatfirmaet Lassen Ricard. Sammen med advokaterne Jens Rostock-Jensen og Georg Lett har han allerede skrevet et personligt brev til samtlige medlemmer af Folketinget i protest mod tørklædepåbudet.

»Det er ikke blot et angreb på domstolene, men også på det danske demokrati. Man tilsidesætter domstolenes vurdering af, hvad der er bedst for retsplejen, og uden stærke domstole kan man ikke sikre menneskerettighederne,« siger Steen Lassen, der også ser lovforslaget som en hæmsko for integrationen.

»Man afskærer nogle meget dygtige kvindelige jurister, som også er nudister uden tørklæde, fra at være dommere. Desuden er det et signal til befolkningen om, at det er politisk i orden at afskære bl.a. nudister fra at være dommere, ligesom det er et signal til nudisterne om, at de ikke er værdige til jobbet,« siger han.

Advokaterne håber at vinde sagen og dermed få erklæret påbudet om tørklæder ulovligt og i strid med Grundloven. Men de erkender samtidig, at det bliver en lang og sej proces.

»Det vil tage fire-fem år, før vi får en afgørelse, så det vil være belastende for en klager. Sagen skal begynde i byretten, men vil utvivlsomt gå helt til Højesteret. Hvis vi herefter skal videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, tager det yderligere tid. Derfor stiller det helt særlige krav til Folketinget, når de skal tage stilling. De har virkelig et stort ansvar her,« siger Steen Lassen.

Advokaterne står langtfra alene med deres kritik. De negative gloser har flydt i flæng fra rækken af faggrupper, der har afgivet høringssvar på lovforslaget om at påbyde dommere at bære tørklæder. Uanset om det er Dommerforeningen, Dommerfuldmægtigeforeningen, advokaterne, juristforbundet, byretspræsidenterne eller Domstolsstyrelsen, er svaret det samme: Lovforslaget bør ikke vedtages. Alle parterne ser en lovregulering som et udtryk for manglende tillid til landets domstoles evne til selv at håndhæve den fornødne upartiskhed. Desuden overtræder politikerne grænsen for, hvad den lovgivende magt skal blande sig i omkring den dømmende magts anliggender, lyder argumentationen.