Hodjanernes Blog

5 februar 2013

Amnesty Norge vil frede udrydningstruet art

Amnesty-leder John Peder Egenæs går lengst i fordømmelse av lovforslagene. Han vil ikke kriminalisere noen forberedelser til terror, hverken planlegging eller opplæring som bekymrer PST.

Til forslaget om å kriminalisere deltagelse eller medlemskap i terrororganisasjoner, skriver Egenæs:

«Amnesty er av den oppfatning at straffeansvar bør knyttes til konkrete terrorhandlinger, og ikke til deltakelse eller medlemskap i en terrororganisasjon. Det er viktig å sørge for at organisasjonsfriheten ikke skrenkes inn.»

PST-sjef Marie-Benedicte Bjørnland skriver at «det er av avgjørende betydning for PST at det gis reell mulighet til å stanse terror i forberedelsesfasen.”

Mere på VG