Hodjanernes Blog

20 august 2010

Professor advarer mod “lightversion” af Jesus

Filed under: Islam — Tags: — spydpigen @ 18:29

Religionssociologen, professor Eva Hamberg advarede kirkerne i Sverige i tirsdags mod at bare give en passende let udlægning af Jesus.

Eva Hamberg, som virker ved Lunds Universitet, kritiserer at der findes en del kirker, hvor man nedtoner indeholdet af testamentet, fordi man er bange for at mennesker ellers går. I et føredrag pegede hun på, at Svenska Kyrkan ofte ved officiella holdninger optræder som en  lightversion-kirke.

Det har hun givetvis ret i. Det går med den Svenska Kyrkan som det gik i Danmark, hvor Sovjets propaganda under den kolde krig fandt vej til prædikestolene – og siden hen afløstes af islamisk påvirkning.

Jeg har flere gang skrevet om holdningsløse og naive kristne, eftersom de udgør en alvorlig fare for os alle ved deres godtroende medløberi. I 70´erne skrev jeg om den marxistiske kirke:

”Er folkekirken overhovedet kristen? Ingen vil vel påstå at venstresocialisternes, kommunisternes og Socialistisk Folkepartis partiprogram er kristeligt og gudshengivent?

68-generationens kommunistbegejstring ramte også den danske folkekirke. Socialismens budskab om solidaritet blev for mange det samme som Jesu budskab, skønt kommunismen erstattede Gud med staten og kærlighed med tvang. Religionen blev udvandet. Jesu ord: Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, blev tilsidesat. Adskillige præster, som var tilhængere af venstresocialisterne og socialistisk folkeparti, blandede deres politiske kamp og religionfor-kyndelse sammen. Derved gik de hånd i hånd med den pavelige kirke i Mellem- og Sydamerika. Blandt de fattige undertrykte indianere og creolere i de latinamerikanske lande var der god grobund for kommunismen. Den katolske kirke udviklede i løbet af 60´erne sin særlige marxistiske ”revolutionsteologi” eller  ”befrielsesteologi”.

Mange institutioner og organisationer, som var oprettet på kristent grundlag, konverterede til marxismen. Jesus-kommunismen udbredtes gennem det theologiske fakultet, kurser, bibelskoler, seminarier, pastoralskoler, børnebøger (”Kammerat Jesus”), Jens Jørgen Thorsens Jesu-film-projekt, radioprogrammer etc.

Gruppen ”Kristne for Socialisme” førte sig frem med et logo med et kors og en hævet knyttet næve.

I Århus virkede et ”kristent” netværk med marxistiske foredrag, bladartikler og indoktrinering.  Man kontrollerede, hvilke butikker der solgte sydafrikansk marmelade og om børnebibliotekerne rummede racediskriminerende bøger som Onkel Toms hytte eller tegninger af negre med bananskjørt. Man angreb nyreligiøse antikommunistiske bevægelser, men ikke den nyreligiøse Jesu-kommunisme.

I psykologisk krig gælder det at få nøglestillinger, hvorfra man kan udbrede sit glade budskab og revolutionerende tanker. Marxisterne fandt god grobund i den danske folkekirke og nu, hvor vor kristne kultur står over for den største og vanskeligste opgave inden for de sidste 500-år – truslen fra islam – hører man alt for ofte kun en pladder-humanistisk holdningsløshed.

Nu har Sveriges socialdemokrati i grænseløs uvidenhed (? Eller er det bevidst?) taget islam til sit hjerte. Det drejer sig ikke om Mona Sahlin men om en langt mere udspekuleret strategi af islamisering, som Socialdemokratiets ”kristna broderskap” er hoppet på. De samarbejder om et ny blad med titlen ”Islam & Politik”. I den lille håndbog ”Sveriges Tragedie” fortælles om

„Det muslimske broderskab“. Det stiftedes i Ægypten i 1929 som en religiøs vækkelse, der søgte tilbage til koranens ord. Programerklæringen lød: „Allah er vort formål. Budbringerne er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, døden for Allahs sag er vort højeste håb.“

Rene fundamentalister!

De har gennem præsteskabernes magt over de ukyndige befolkninger fået stor indflydelse i deres egne islamiske lande og har oprettet brohoveder i Europa for at sprede islam. I 1997 oprettede Broderskabet det »Europæiske Råd for Fatwa og Forskning«. Rådet består af radikale imamer fra bl.a. Sudan, Saudi Arabien og Europa. Svensk TV har vist, hvordan broderskabet som „moralsk politi“ i Sverige har hindret andre muslimer i at arrangere en harmløs fest.

Svensk TV’s program »Granskning« afslørede i 2006 nære bånd mellem Det muslimske Broderskab og Kristne socialdemokraters Broderskabsbevægelse. Ved at støtte moskébyggeri får imamerne menighedens medlemmer til at stemme på Socialdemokratiet. – Den ene hånd vasker den anden.

Det muslimske Broderskab overtager langsomt men sikkert Sveriges moskéer og gør krav på at repræsentere alle landets muslimer. Godtager menighedsmedlemmerne ikke Det muslimske Broderskabs hårde linje, udelukkes de fra styrelsen og mobbes eventuelt helt ud af menigheden. Stockholms Stormoské lavede antisemitisk propaganda. Budskaberne i Stormoskéens fredagsbøn kan være ét på arabisk og noget ganske andet på svensk.

Kilde: ang. bladet ”Islam & Politik” fra Världen i dag 18.8.2010

18 august 2010

Helsingborg støtter islamiseringen

Apropos Skjoldungens indlæg i går 17/8 om Ramadan-propaganda i Skåne

Olaf Gerlach Hansen, tidligere chef for det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultur og Udvikling (CKU), beskrev den 13. juni 2005 ved en konference i Rabat i Marokko, hvordan man skulle gennemtrumfe de i 70´erne afgivne EU-løfter til de arabiske lande. Med andre ord, hvordan man skulle tvinge de europæiske befolkninger til at  underkaste sig islam for at realisere EU-politikernes og arablandenes drømme: et EURABIA – til fordel for storfinansens industri- og handelsplaner.
Som led i projektet udråbtes 2006 til ”et multikulturelt år”. Med udenrigsminister Per Stig Møllers velsignelse og anbefaling (sic!) arrangerede CKU en udstilling: ”Images of The Middleeast”. Man reklamerede intenst for festivalen, men undgik at fortælle, hvad det egentlig gik ud på: nemlig en islammission rettet mod danske skoleelever.

Også Helsingborg deltog. Sverige gik som så ofte før aktivt ind for islamisering. Indvandrerne giver os stort set et negativt billede på grund af muhammedaneres snyderi, røveri, mishandlinger, vold, voldtægter etc.
Der skal sandelig meget til for at indbilde folk, at islam i virkeligheden er en fredselskende religion!!! (Det har vi hørt tusindvis af gange uden at se det bevist!). Det er ikke nok at hilse med et tomt ”Assalamu alaykum”, fred være med jer.

Det svenske studieforbund ”Sensus” gik i samarbejde med det islamiske studieforbund ”Rushd” om at uddanne islamiske ”fredsagenter”. Sensus´s leder, Mats Bernerstedt, indrømmede eller dækkede sig bag, at han ikke selv havde meget kendskab til islam, men han samarbejdede med (etioperen ?) Yasin Ahmed.

Imamen Othman Al-Tawalbeh i Helsingborg, der stammer fra Jordanien, er islamolog og søger som ”fredsforsker” at forene de to uforenelige kulturer gennem fælles morgenandagter, gudstjenester eller skoleafslutninger. Han er projektleder i ovennævnte studieforbund ”Rushd” og har været udsendt af den svenske stat til dialogturné i Ægypten og Jordanien.

Fredsprojektet havde et budget på 1,5 millioner. Pengene kom fra Sveriges Ungdomsstyrelsen (250 000), Folke Bernadotte Akademien (300 000) og Allmänna arvsfonden (870 000).

Mellem 2005  og 2007 uddannede de et hundredtal unge muslimer mellem 16 og 25 år til ”fredsagenter”. Disse skal oplære flere ”fredsagenter” og ligesom missionærer sprede et fredens billede af islam gennem studiecirkler og – vigtigst – i skolerne til de forsvarsløse skoleelever!!! Desuden ville man udgive ”en håndbog i islamisk fredskultur” (sic!).

Målet var at danne en aktiv islamisk fredsbevægelse, der kunde samarbejde med kristne fredsbevægelser, først i Sverige, siden i EU og i resten af verden. Der har hidtil aldrig existeret nogen form for islamiske fredsbevægelser, hvilket næppe kan undre nogen!

Nogle islamiske fredsagenter blev også sat ind i Almedalen på Gotland under politikerugen.

Som omtalt i Festivalavisen fra ”Images of The Middleeast” har man sendt unge – både kunstnere, journalister og ”fredsagenter” – til Mellemøsten for videre information. Bl.a. deltog en gruppe unge svenske muslimer i et ”fredspilotkursus” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria. Man var benovet over at skulle ”træffe store navne dernede”. (Herregud, netop sådan tom smigren af den lille mand på gulvet er et kendt våben!). Hvem var de ”store navne”? Tidligere våbeninspektør Hans Blix, en ægyptisk mufti og religionsministeren… Og der var arrangeret mange forelæsninger på Al Azbar-Universitetet i Kairo, sagde Anna Lindh Instituttets leder Jan Henningsson…

Frikirkepræst Stanley Sjöberg advarede i den svenske avis ”Världen idag” 20.7.2007: nok er det vigtig at velkomne ærlige muslimers ønske om at fremme fred, men man skal ikke være blind for, at koranen opfordrer de troende til vold.

Vi ”ikke-muslimer” har god grund til at være skeptiske til alle deres projekter og propaganda. Før indvandringen vidste vi knapt noget om islam, men nu har vi i adskillige år iagttaget muhammedanernes opførsel og hørt om begreber som taquia æresmord, martyrere, terror etc. Vi har hørt og set og konkluderet…
Desuden har vi lært af tidligere såkaldte fredsprojekter, som havde skjult formål: tænk på den sovjetstyrede fredsbevægelses mange fraktioner og medløbere under Den kolde krig eller på det europæiske Fællesmarkeds fredssnak, da det gjaldt at vinde magt. Også Hitler talte om fred. Og Chamberlain med sit ”Fred i vor tid”!!

Alle mennesker ønsker fred, men spørgsmålet er alene: – – – på hvilke betingelser?

Kilde:  http://www.spydet.blogspot.com   28. juli 2007

18 juni 2010

Islamiseringen breder sig planmæssigt ud i alle hjørner af det danske samfund

Filed under: Antisemitisme, Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Islam — Tags: , , — Hodja @ 09:55

Til ære for de herboende kulturberigere, er islamiseringen nu nået fra børnehaver til konfirmationsfesterne.

Scenariet: vi forestiller os at muslimer også holder konfirmation med skåltaler osv…

Mel: “Jeg er havren”

Jøder de skal dø til dommedag
kvinder skal ha slag hver en´ste dag
utro kvinder de skal brændes af
sammen med det rød og hvide flag.
 
Spræng dig selv i luften det er flot
så kommer du op på allahs slot
jomfruerne de ska muntre dig
livet efter dette blir en leg.

O allah akhbar gud han er stor
derfor sprængte vi din storebror
i en busfuld fyldt med jødebørn
satte vi ham ind og lukked´ dør´n

Se din mor har slidt og slæbt og stræbt
for at få de anderledes dræbt
skuf nu hverken hende eller mig
bind du bare bomben rundt om dig

Allah la la la la la la la
Allah la la la la la la la
Allah la la la la la la la
osv.

15 marts 2010

Islamiseret børnesang “Se min burka” (mel. “Se min kjole”)‏

Vi efterkommer muslimers krav om islamisering af Danmark og Vesten.

Her kommer “Se min kjole” i en islam-venlig udgave:

Se min burka
Mel.: Se min kjole

Se min burka, den er sort som tjære
Alt hvad jeg ejer, det er sort som den
Det er fordi jeg læser i koranen
Og fordi at Allah er min ven

Se mit bælte det er fyldt med sprængstof
Alt hvad jeg ejer, det kan slå ihjel
Det er fordi jeg læser i koranen
Og fordi at Allah er min ven

Se min ghetto, der er kun muslimer
Alle andre har vi jaget ud
Det er fordi jeg læser i koranen
Og fordi at Allah er min ven

Se min kone, hun er min kusine
Hun er slørklædt og gør hvad der bli’r sagt
Det er fordi jeg læser i koranen
Og fordi at Allah er min ven

Hele verden, den skal islameres
Frihed og kvinder, de skal trykkes ned
Det er fordi jeg læser i koranen
Og fordi at Allah er min ven

3 marts 2010

Norsk FRP-politiker sammenligner hijab med KKK

Å iføre barna sine hijab er like ille som å sette på dem en Ku Klux Klan-hette, mener fylkesleder Christian Tybring-Gjedde i Oslo Frp.

Norge bør nå ta et knallhardt oppgjør med islamiseringen som skjer rett foran øynene på oss, sier han.

13 oktober 2009

Eurabias hovedstad: Rotterdam

Here entire neighborhoods look like the Middle East, women walk around veiled, the mayor is a Muslim, sharia law is applied in the courts and the theaters.

An extensive report from the most Islamized city in Europe.

 

Zeki Arslan of the Multi-Cultural Institute Forum, said:

that it won’t be long before a Moroccan or Turkish businessman might say to a woman employee: “I don’t like your blond hair. If you want to work here, you’ll have to dye it.”

27 juli 2009

Sarkozy: Islamiseringen af Europa er uundgåelig

SARKOZY

Mere.

6 maj 2009

Ægyptens massemord på svin er et led i tvangsislamisering

Why has the government decided to destroy all Egyptian swine?

The answer is simple, its part of the forced Islamization which has been planned for over fifty years.

The Islamization of Egypt started with Nasser by nationalizing Coptic, Jews, and foreign companies. Jews as well as Italians, Greeks, English, and others were kicked out. Copts were treated in a different way but the final result was to force them to leave the country or to become the poorest citizens of Egypt.

The Zabaleen is one of the sad Coptic realities of Egypt . They are the result of discrimination and oppression.

The plan to remove the swine from the land of Pharos has been pending for over three years in the parliament. When the regime found the right opportunity they were able to kill two birds with one stone:

The pig is an insane animal as per Muslims, killing it satisfied insisting requests made by their leaders.

Oppressing that trade would result in making the zabaleen even more poor so they would have to leave the country or their religion.

Voice of the Copts is committed to strengthening the voice of those who are suffering in Egypt; we will not stand without exposing the Egyptian regime’s plans.

We are calling on the sensibility of the governments of free countries and their congresses. The human rights organizations are to press the Egyptian regime to stop that massacre.

Our efforts will not stop until that massacre stops. Copts in Egypt have the right to live their life with dignity and respect and we will fight to achieve that goal no matter the cost.

Mere om den muslimske verdens kamp mod kristne.

25 februar 2009

Her er listen Frp mener beviser at det pågår en snikislamisering av Norge.

Frps informasjonsavdeling la tirsdag ettermiddag ut en liste med 11 eksempler på det Frp-formann Siv Jensen har kalt snikislamisering.

Ifølge saken på partiets hjemmesider er listen over særkrav som er fremmet av minoritetsgrupper lang.

Mere på VG

Her er Fremskrittspartiets liste:  Ville innføre shariaråd i Norge, som VG selvfølgelig prøver på at bagatellisere.

Ett av mange eksempler på islamisering av Norge var da Erna Solberg ville innføre shariaråd. Les flere eksempler her.

I 2003 ville daværende kommunalminister Erna Solberg innføre shariaråd i Norge. Flere medier meldte om den samme nyheten.

Listen over særkrav som er fremmet av minoritetsgrupper er lang. Her kan du lese flere av særkravene fra minoriteter. Flere av dem er allerede innført. Det er dette og mangelen på kontant avvisning av kravene, som Siv Jensen kaller snikislamisering.

Krever mindre ytringsfrihet
Som en følge av de såkalte Muhammed-karikaturene tok advokat og Venstre-politiker Abid Raja til orde for at Norge måtte få en ny blasfemiparagraf som beskyttet mot det som kan oppfattes som religiøst krenkende. Regjeringens forslag om å gjenopplive paragrafen var et knefall for dette kravet.

Krever egen eldreomsorg for muslimer
Høyres Afshan Rafiq og Aps stortingsrepresentant Saera kahn foreslo i 2005 at innvandrere måtte få egen eldreomsorg som var tilpasset deres kultur. De to ville ha egne muslimske avdelinger på sykehjemmene.

Krever Halal-mat i fengsler
I 2002 krevde lederen i innvandrerrådet i Drammen og daværende Ap-politiker, Yousef Gilani, at muslimske fanger måtte få kjøtt slaktet og tilberedt på muslimsk vis. I etterkant har flere muslimer, deriblant har Venstres stortingskandidat i Akershus Abid Raja, krevd det samme.

Krever alkoholfrie dager på byens utesteder
Leder i Internasjonal Helse og Sosialgruppe, Fahim Naeem krever at norske myndigheter må innføre alkoholforbud på puber, diskotek og restauranter noen dager i uken, fordi det er forbudt for muslimer å drikke.

Krever offentlige muslimske høytider
ApsYousef Gilani, SVs Akhtar Shaundry og Høyres Afsan Rafiq gikk for tre år siden sammen om å kreve at muslimer må få fri for å feire sine høytidsdager.

Krever kjønnsdelte svømmebasseng og badeplasser
I et møte med daværende kommunalminister Erna Solberg i 2004 krevde Norsk Muslimske Ungdom at det ble innført kjønnsdelt svømmeundervisning ved norske skoler, og at det etableres egne dusjer.

Ved Møllergata skole i Oslo har rektor, etter press fra foreldre og etter velsignelse fra utdanningsdepartementet, innført kjønnsdelt svømmeundervisning.

Krever bønnerom på arbeidsplassen
I fjor gikk Somalisk Drosjeforening til Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag fordi muslimske taxisjåfører ikke fikk gjennomslag for kravet om et eget bønnerom i taxidepotet på Gardermoen.

Krever shariadomstoler i Norge
SV-politiker Reza Rezaee krevde for to år siden et prøveprosjekt med shariadomstoler i familesaker.

Krever at grisebilde fjernes
Etter flere henvendelser fra muslimer måtte ledelsen ved sykehuset i Kristiansand fjerne bildet av en gris på barneklinikken ved sykehuset.

Krever egen Islam-bank
Ifølge islamsk tro er det forbudt å ta økonomisk risiko og det er heller ikke tillatt å kreve rente på lån. Derfor krever stadig flere muslimer at Norge får egne banker for muslimer der det ikke tas renter på lånte penger.

Krever egen imamutdanning i Norge
Ap-politiker Abdelmajid Jerad (Ap) tok tidligere denne måneden til orde for at Norge bør ha en egen imamutdanning. Også forstanderen i Det Islamske Forbundet Basim Ghozlan har tidligere krevd dette.

Et eksempel på muslimske jenters hverdag i Norge.

Politikeren Yousuf Gilani topper Frps snikislamiseringsliste.