Hodjanernes Blog

13 december 2009

Hockeystav mod Iskernedata

Filed under: Evidens, FN, Greenies, Hodja, Internationalt, Videnskab — Tags: , , , — Hodja @ 22:06

Mere på What’s up with that.