Hodjanernes Blog

14 august 2011

Københavns Kommune og det stærkt polariserede verdenssyn

De voldelige og højreekstreme nationalliberalister ønsker at udrydde de degenererede; Venstreradikale derimod har ligestilling, lige adgang til ressourcer, lige adgang til beslutningsprocesser, selvbestemmelse og adgang til frirum som udgangspunkt…

Københavns Kommune om Højreradikalisering:

Det voldelige højreradikale miljø i Danmark er opdelt i to hovedretninger, der kan karakteriseres som henholdsvis “nationalsocialister” og “nationalliberalister”.

Nationalsocialisterne ser sig selv som nazismens arvtagere og bruger blandt andet hagekorset som deres samlende symbol på flyveblade, ved demonstrationer og lignende. Denne gruppe har gennem 10 år rekrutteret aktivt blandt unge på skoler og institutioner med afholdelse af info-møder, uddeling af flyveblade, politisk propaganda i lokal radiostationer og lignende. Deres ideologi er, i lighed med den klassiske nazisme, bygget op om et had mod jøder og en idealisering af den ariske arbejder og småborgerlige værdier.

Nationalliberalisterne er i højere grad optaget af islam og indvandrere fra ikke-vestlige lande, som de opfatter som kulturelt degenererede, kriminelle og skadelige for Danmark. De er stærkt patriotiske og dyrker den nordiske arv. Der opstår ofte konflikt mellem de to grupper af højreradikalister blandt andet i forhold til brugen af hagekorset hos nationalsocialisterne og en idealisering af de danske frihedskæmpere hos nationalliberalisterne.

Begge grupper idealiserer den militaristiske kultur og benytter ofte en hård kompromisløs retorik om fjendens udslettelse. De voldelige handlinger legitimeres med kampen for et bedre Danmark gennem udryddelse af islam, kulturradikalisme, homoseksualitet, feminisme eller andet der, i deres øjne er med til at degenerere det danske folk og det danske samfund.

Købehavns Kommune om Venstreradikalisering:

“Militant venstreradikalisering opstår som en reaktion på forudgående eller igangværende nationale eller internationale hændelser med ligestilling, lige adgang til ressourcer, lige adgang til beslutningsprocesser, selvbestemmelse, adgang til frirum og modstand mod ejendomsret som udgangspunkt.

Militante handlinger opfattes som en måde at tilegne sig direkte indflydelse uden om det parlamentariske system, der opfattes som konservativt, reaktionært og fjendtligt – derfor betegnelsen “direkte aktion”. Deltagerne i en involveret gruppering skaber over tid deres egen modkultur, der hos nogle kan udvikle et stærkt polariseret verdenssyn opdelt i klare grænser mellem venner og fjender.

Det polariserede verdenssyn og idealiserede forestillinger om direkte aktion som metode kan komme til udtryk i voldelige handlinger mod repræsentanter for fjenden i form af politiske modstandere, politi, symboler eller virksomheder. Voldelige handlinger legitimeres med henvisning til realiseringen af kampens – i deltagernes øjne – moralsk retfærdige mål. “

Københavns Kommune forsøger at forebygge radikalisering ved hjælp af materialer udarbejdet af den private efterretningstjeneste Redox. Læs mere om militant hinduisme, højreekstreme bevægelser, militant jødedom, White Pride og militant kristendom her!

Tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir arbejder som opsøgende gadeplansmedarbejder i Københavns Kommune

Som konvertit og tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir var Muhammad Hee måske ikke det oplagte valg i kampen mod ekstremisme. Alligevel arbejder han i dag som opsøgende  gadeplansmedarbejder og “ressourceperson” i Københavns Kommune:

 

I 2008 kunne Muhammad Hee fortælle, at der efter bruddet med Hizb ut-Tahrir var steder, han måtte holde sig fra, så som indre Nørrebro. Efter at have set videoen ovenfor glæder vi os naturligvis over, at Hee igen er fri til at bevæge sig rundt blandt skæggede mænd nær Blågårds plads.

Læs mere om VINK her!

8 marts 2011

Yo København!

Københavns Kommunes inklusionsprojekt, Byens Stemmer:

“Byens Stemmer tilbyder rap og poesi workshopper til 8. klasser i København. Udgangspunktet er rap, fordi rap giver eleverne mulighed for at give udtryk for deres følelser, holdninger og oplevelser. Eleverne bliver undervist af en erfaren rapper[fra Ghetto Gourmet].” (blanddigibyen.dk)

Her er smagsprøver:

Ahi International School 8-9:

“Stop nu med det diskrimination
Hver og én vælger sin religion (x 2)

Pia Kjærsgaard giv lidt frihed
Alle os i Danmark har ret til lighed
Du snakker om vores religion
Vi er alle troende, og det er vores tradition

Vi kommer frem med vores attitude
For at vise hvad vi kan yde
Vi kommer for at si’, noget vi kan li’
Uanset hvor du er fra, har du ret til at bli’

Blågårds Skole 8A:

“Vi vil ikke høre på jeres fordomme
Husk på, I bad os selv om at komme
I havde brug for os for at holde landet i gang
I var glade for, vi kom dengang

(…)

Jeg ser en 2g’er, når jeg kommer ned ad gaden
Han står der og gemmer sig bag facaden
Kigger på mig med et koldt blik
Allerede taget sit første stik

Og hvis du spør’ hvorfor, så ligger svaret i al den had, den mand har erfaret
Han forventede respekt men fik det ik’
Bare fordi han talte med en anden dialekt”

Hyltebjerg Skole 8X:

“Jeg kan ikke forstå diskussionen om integration
Vi har ikke nogen problemer med muslimer under vores operation

Jeg har fået nok af alt det fremmedfjendske brok
Nu må de skide politikere fandme sige stop!”

Tove Ditlevsen Skole 8A:

“Elsk hinanden, vi alle ens
Lige meget om du er
Muslim eller budhist.

Vores forældre flygtede for at find’ fred (x1)
Men i Danmark fandt de ik’ andet end had (hadx2)”

Bavnehøj Skole:

“2 – 4 – 5 -0
Vi har hjerter af stål
Politi har gjort vores by til et hul”


8 april 2008

Sier nei til utenlandske flagg i 17. mai-toget i Oslo

Filed under: Demografi, Immigration, Norge — Tags: , , — Hodja @ 18:59

Leder Athar Ali i Norsk Innvandrerforum mener utenlandske flagg og drakter vil gjøre 17. mai-feiringen mer fargerik og inkluderende.

“Vi tenker at minoriteters kulturer, språk og drakter er en del av det norske samfunnet. Minoriteter feirer også 17. mai. Derfor tenker vi at de kan vise sin egenart i tillegg til det norske, ikke istedenfor det norske.”

Mere på Aftenposten

Der har vi det igen, det lille ord som de prøver på at snige ind alle vegne. ‘Inklusion’ som skal forståes som betingelsesløs inddragelse af indvandrernes kultur i vores. Det de er så ‘gode’ til i Storbritannien. Det betyder her, at det pakistanske, afghanske, somaliske og irakiske flag er ligeværdigt med det norske. Og skal være en demonstration af det multikulturelle inkluderende samfund.

Men spørg dem lige, om de vil gå i 17.-maj tog med det israelske flag? Der ophører inklusionen nok øjeblikkelig! Der bliver det nok en tand for farverigt.

5 september 2007

‘Førstegenerationsdansker’

I Norge diskuteres en ny brochure der skal gøre sproget mere ‘inkluderende’.

inkluderende_sprak.jpg

Med brochuren “Et inkluderende språk” – “Veiledning i bruk av ord og uttrykk” vil Inkluderingsdepartmentet forsøge at få indført ord, som departmentet stort set er de eneste der bruger.

Førstegenerationsnordmand skal for eksempel indføres istedet for andengenerationsindvandrer, og man må ikke sige at en person taler ‘gebrokkent’ – PC-versionen er her, at personen taler med accent. Et andet fy-ord er ‘fremmedkulturell’, som virker afstandsskabende ifølge brochuren.

Mere på Aftenposten

Brochuren ligger her (PDF).

Hvad eliten mener med ‘det inkluderende samfund’, har Steen Gade (SF) oplevet i Manchester UK:

“Danmark bør spejde mod Storbritannien og Manchester for at lade sig inspirere til vores udlændingepolitik. I Manchester taler man ikke om integration, men om inklusion. Indvandrerne skal optages betingelsesløst i samfundet. I Manchester stiller man ikke krav om tilegnelse af Storbritanniens kulturelle værdier og normer; ej heller kendskab til det engelske sprog er nødvendigt for at blive inkluderet i samfundet.”