Hodjanernes Blog

11 maj 2017

Dansk Folkeparti tordner: Nu må Venstre tage sig sammen

Dansk Folkepartis ordfører for indfødsret, Christian Langballe, har fået nok.

Regeringspartiet Venstre lytter ikke og samarbejdet er nærmest ikke-eksisterende.

Betalingsartikel

30 maj 2013

Oplysningen om at en af personerne på indfødsretslovforslaget er under mistanke af PET skulle holdes hemmeligt for befolkningen

Det skulle have været en dyb hemmelighed, at en af de kommende danske statsborgere var under overvågning af PET og muligvis »til fare for Danmarks sikkerhed«.

Det mener Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne, der mandag i Folketingssalen angreb DF for at have »lækket« denne ellers fortrolige oplysning og dermed hindre PET’s arbejde. En beskyldning som Dansk Folkeparti og en ekspert blankt afviser.

Mere på Jyllands-Posten

Mærkværdigvis er de Radikale ifølge artiklen  ikke med i hylekoret, selvom Marianne Jelved som bekendt mener, at ‘et statsborgerskab skal man ikke skalte og valte med.’

24 maj 2013

RAF-Regeringen og Einhetzlisten lemper kravene for dansk statsborgerskab

På DDR-P1 Morgen interviewede man i morges en ekspert i indfødsret, og spurgte hende – bliver det nemmere at få dansk indfødsret?

Svaret var fra eksperten (som jeg ikke husker navnet på):

“Det bliver MEGET nemmere.”

Et af hendes argumenter for nemmere statsborgerskab var, at indvandrerne kunne være så boligt svage, at de aldrig lærer et ordentligt dansk, derfor skal sprogprøverne afskaffes.

De har åbenbart ikke konfereret med Marianne Jelved:

“Et statsborgerskab skal man ikke skalte og valte med.”

Når den nuværende regering bliver smidt på porten, må reglen selvfølgelig snarest ophæves – gerne med tilbagevirkende kraft.

13 december 2010

Søren Krarup i JP

Filed under: Asyl, Danmark, Demografi, Demokrati, FN, Folketinget, Immigration, Jura, Politik — Tags: — Hodja @ 11:28

I det seneste lovforslag om indfødsret har en FN-konvention om begrænsning af statsløshed bestemt, at 35 personer, som ikke har bestået danskprøve, som ikke har bestået indfødsretsprøve, som ikke opfylder vandelskravet, og som på andre måder er ukvalificerede, skal have dansk indfødsret.

På trods af folketingets krav om kvalifikationer. På trods af de betingelser, som vi siden 2002 har indført til beskyttelse af dette nationalt sårbare område. FN-konventionen er fra 1961 og blev af Danmark ratificeret i 1977, men naturligvis kan en FN-konvention ikke sætte den danske grundlov ud af kraft. Det er stadigvæk paragraf 44 i grundloven, der gælder i spørgsmålet om dansk indfødsret. Det er stadigvæk Folketinget, der er suverænt vedrørende meddelelse af indfødsret, ikke FN eller EU.

I hvert fald hvis der fortsat skal være noget, der hedder dansk selvstændighed. Det er jo denne, grundloven er til for at beskytte. Det er for at sikre, at det danske folk er herre i eget hus, at vi har en grundlov, som ingen og intet i landet må bryde. Folketingets indfødsretsudvalg arbejder i henhold til grundlovens paragraf 44, ikke i henhold til Romtraktaten eller FN-konventioner.

Ja, godmorgen! Det var dette, jeg troede, selv om jeg på mange andre områder så dansk lovgivning og Folketingets vedtagelser sat til side af overnationale bestemmelser. Jeg troede, at i spørgsmålet om, hvem der er dansker og kan opnå dansk indfødsret, var det fortsat Danmark i form af Folketingets flertal, der bestemte og afgjorde, hvem der kunne komme på en indfødsretslov.

Men også dette synes at være en illusion. Også på dette intime, jeg er lige ved at sige dansk-private område, er vores selvstændighed ved at blive udhulet. Hvis en FN-konvention sætter grundlovens ord ud af kraft og forvandler dansk indfødsret fra at være en gave til at blive en ret, udøvet af ikke-danske beslutninger eller konventioner, er desillusioneringen total.

17 april 2008

Schweizere imod «Masseneinbürgerungen»

Hvide, sorte og brune hænder griber ud efter det schweiziske pas: Partiet SVP anvender i sin kampagne for intiativet «Für demokratische Einbürgerungen» plakaten, de tidligere brugte i 2004.


 

“Foket skal selv bestemme, hvem der er schweizer og hvem ikke,” udtaler præsidenten for SVP Toni Brunner. Med denne plakat blev det tidligere forhindret automatisk at gøre 2. og 3. generationsindvandrere til borgere.

Initiativet kræver, at reglerne for indfødsret skal gælde, og at demokratiet ikke kan underkendes af dommere og embedsmænd. Folkeinitiativet kræver, at lokalområderne selv afgør, hvem der skal gives indfødsret , og at afgørelserne skal være endelige uden ankemuligheder.

Idag tildeles der schweizisk indfødsret til 130 udlændinge – om dagen – inklusive dårligt integrerede, kriminelle og personer afhængige af socialhjælp. Det støder mange, at de automatisk også får for eksempel valgret.

I løbet af de sidste 15 år er der tildelt indfødsret til et antal svarende til det samlede indbyggertal i Bern, Basel, St. Gallen, Neuenburg und Luzern.

Og det er blevet sådan, at det rent bureaukratisk er nemmere at tildele indfødsret end tidsbegrænset opholdstilladelse. Partiet udtaler, at folkets vilje bliver overhørt. Indfødsret er en gave, og de mennesker, der skal leve sammen med nye medborgere, skal have indflydelse på, hvem det skal gælde for. Ingen advokat eller domstal skal have muligheden for at fjerne beslutningen fra de berørte.

Myndighederne i Schweiz inklusive parlamentet og forbundsrådet tager selvfølgelig afstand fra initiativetfordi det kan komme i konflikt med diverse regler etc.

Oversat fra tagesanzeiger

Her kan jeg kun være enig med Marianne Jelved, der udtalte:

“Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med.”

25 februar 2008

Søren Krarup: Den 3. mand skal ud

Den 3. mand i mordkomplottet mod Kurt Westergaard skal udvises i henhold til indfødsretslovens paragraf 8a.

Den siger, at hvis man har begået ‘forsætligt svig, så kan man ved dom få frataget statsborgerskabet.’

En mand, der vil myrde en tegner fordi han har tegnet muhammed, har bevidst løjet i forhold til det løfte, han skulle aflægge for at få dansk statsborgerskab. Man lover troskab og loyalitet mod dansk lovgivning og kultur.

En sådan mand har begået svig siger Søren Krarup til Søndagsavisen 24. februar 2008.

Her må Marianne Jelved jo være fuldstændig enig med Søren Krarup, idet hun jo mener at:

“Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med.”

krarup.jpg

Læs hele artiklen på Søndagsavisen

7 februar 2008

Norge: Frp vil nekte innvandrere stemmerett

Filed under: Asyl, Demografi, Immigration, Jura, Norge, Politik — Tags: , , , — Hodja @ 11:31

Norges forpliktelser gjennom EU-regler gjør at et eventuell lovendring stort sett vil ramme ikke-vestlige innvandrere.

Mere på Dagbladet

Vi burde overveje det samme.

11 januar 2008

Indfødsrets-test til debat

Filed under: Asyl, Danmark, Demografi, Immigration — Tags: , — Hodja @ 16:48

Hvorfor skal unge, der er født og opvokset her i landet, op til en indfødsretsprøve for at få dansk statsborgerskab?

 Det spørgsmål rejste den 19-årige Mariam Aharram i går her i Orientering.

Det er de seneste års stramninger af indfødsretsloven, der betyder at unge der er født og opvokset i Danmark, ikke længere har ret til at få statsborgerskab, når de fylder 18.  I stedet skal de opfylde samme betingelser, som indvandrere, der f.eks. er kommet hertil som voksne.

Siden sidste år omfatter det en indfødsretsprøve.  Men Mariam har allerede gået i folkeskole og er på vej mod studentereksamen og har i øvrigt også et arbejde ved siden af.  Så hun finder det ydmygende at skulle til indfødsretsprøve og har i et brev til Integrationsministeren og folketinget skrevet, at hun ikke vil tage den prøve.

Men her må vi jo atter tage Marianne Jelved i brug:

“Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med!”

29 november 2006

EU mener islamiseringen af Danmark går for langsomt

EU’s observationscenter for racisme og fremmedhad i Wien har både ros og ris til Danmark i den årlige rapport.

Den danske ghetto-indsats der har gjort integrationen lettere roses ligesom regeringen roses for at belønne virksomheder, der tager indvandrere i praktik.

Samtidig roses Danmark for at have skærpet overvågningen af højrefløjsekstremisme.

På den negative side omtaler rapporten en stigning i racistisk motiveret kriminalitet, og om at det er blevet sværere at opnå statsborgerskab.

Mere på DR

Hvad kommer danske statsborgerskaber EU ved? Men det er da godt, at de har set, at racisme overfor ‘etniske’ danskere er steget 😀

10 april 2006

Dansk Folkeparti står fast på indfødsretsaftale

Regeringen skal alligevel ikke regne med at få forligspartneren Dansk Folkepartis støtte til en opblødning af den netop indgåede indfødsretsaftale, så torturofre, der lider af kronisk posttraumatisk stress-symptom (PTSD), atter får mulighed for at få dispensation for aftalens sprogkrav.

Mere på Jyllands-Posten

Nej – nu må I huske på, hvad Marianne Helved sagde “Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med“.

Ovre på Mavepusteren kan man læse hans jammer om, at de slemme ikke vil give torturofre stemmeret. Jamen de får jo opholdstilladelse, torturofferbehandling osv. Og man vil have, at der skal afstås fra sprogkriteriet, jamen hallo! Hvordan kan folk, der ikke kan tale dansk, deltage i politik? Nå ja men – vi flinke mennesker skal jo nok fortælle dem, hvem der vil tale deres sag, og sige til dem hvem de skal stemme på.