Hodjanernes Blog

28 april 2011

Hjørnestenen i det islamiske miljø: Indavl

Muslim men are never, ever allowed to be around, see, converse with or otherwise interact with any females outside of their families.

However, they are permitted to act as chaperones for their female first cousins. If your first cousin is the only person of the opposite sex you ever get to interact with, is it any surprise that Muslims are marrying their first cousins more as the rule than as the exception?

According to the BBC, 55% of Pakistani-Britons are married to a first cousin, and as a corollary to that produce “just under a third” of all children in the UK with genetic illnesses, despite being only 3% of the total births.

As a direct result of inbreeding, the Muslim population is the only population on earth that is mentally and physically devolving. This inherent weakness makes Muslim populations more susceptible to nefarious, oppressive leadership and mass manipulation. The amount of objective evidence supporting this statement is colossal and obvious.

Mere på American Thinker.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

12 august 2010

Økt risiko for hjernesykdommer hos norsk-pakistanere

Overlege Øivind Juris Kanavin og professor Petter Strømme ved Oslo universitetssykehus, Ullevål står bak en kronikk om barn med hjernesykdommer som publiseres av Legeforeningen torsdag. Begge er eksperter på hjernesykdommer hos barn.

Du kan hente kronikken fra Den Norske Lægeforening her (pdf).

“Nevrodegenerative sykdommer hos barn er ofte autosomalt recessivt nedarvet. De fleste tilfellene er metabolske, der inngifte er en viktig risikofaktor. Diagnostikken kan være svært
krevende. Tap av motoriske, kognitive og sosiale ferdigheter er vanlig. Det kreves stor innsats fra hjelpeapparatet – 15–30 fagpersoner kan være engasjert rundt én pasient. For et økende
antall sykdommer finnes det nye og dyre behandlingsformer.”

Med andre ord: diagnostik, pleje og behandling koster det hvide ud af øjnene.

3 november 2009

Indavlens verdenskort

Globalcolorsmall
Mere om kortet her.