Hodjanernes Blog

11 januar 2011

Lægeforeningen, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp vil fremtvinge lægeklinikker for illegale indvandrere

En ny klinik for udokumenterede migranter, som Lægeforeningen og Dansk Røde Kors har annonceret, at de vil åbne i løbet af foråret er ifølge Ugeskrift for Læger på vej.

Klinikken bliver oprettet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og har været under forberedelse i lang tid.

Ifølge planen skal klinikken åbne i løbet af de næste 2-3 måneder. I første omgang er målet at sikre udokumenterede migranter adgang til sundhedsydelser. Men det er et ligeså vigtigt mål at få skabt politisk vilje til at finde en løsning, forklarer formanden for Lægeforeningens etiske udvalg Poul Jaszczak:

»Det er helt bevidst, at vi er gået ind ad den politiske fordør. Vi siger meget højt og klart, at der er tale om et presserende problem, som bør løses i dialog med myndighederne. I bund og grund er det ikke en opgave, vi skal tage os af – den bør løses politisk«, siger han.

Men sundhedsminister Bertel Haarder afviser at mødes med de tre organisationer for at drøfte problemstillingen.

»Jeg er enig i, at alle personer – også personer, som ikke har lovligt ophold her i landet – naturligvis skal have de sundhedsydelser, som de er berettiget til efter gældende ret, herunder internationale konventioner«, skriver ministeren i et brev dateret den 4. januar. Han fortsætter:

»Men her hører enigheden op. For det er min vurdering, at dette er opfyldt med de gældende regler om adgang til akut sygehusbehandling … Regeringen har ingen planer om at udvide udokumenterede migranters adgang til sundhedsydelser. På den baggrund finder jeg ikke, at der er behov for at mødes om dette spørgsmål«.

Ugeskr Læger 2011;173(2):90 (kun abonnement).
.
(Udokumenterede migranter = den politisk korrekte betegnelse for illegale immigranter)

27 maj 2010

USA 2010

Would you allow a bunch of strangers into your house just because they walked in unannounced?

How about allowing them to use your refrigerator so they can help themselves to a better life?  Drive your car?  Would you take them to your hospital and pay for their health care?  Would you allow them to sleep in your bedrooms?  Would you surrender your house to strangers and how many would you allow to enter?  Would you allow an unending line?  What if they didn’t speak your language?  Would you tolerate any diseases they brought to your house?  What if they berated you? Treated you with disrespect?  How would you like it if they took down your ‘Old Glory’ and put up a Mexican flag in its place?

Mere…..

8 februar 2008

Vi er i Göteborg for at studere ulovligheder

Dem vil vi nemlig gerne indføre hjemme i Norge.

Dagens Medisin treffer prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen fra Kirkens Bymisjon i Oslo mens hun besøker Rosengrenska Kliniken i Göteborg. Der studerer hun helsetilbudet til personer som befinner seg ulovlig i Sverige.

Vi vurderer om vi skal starte et lignende tiltak i Oslo, for eksempel i samarbeid med Røde Kors. Det vil være et tilbud til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge, det vi kaller papirløse migranter. Det kan dreie seg om ulike typer tilbud, for eksempel helsehjelp eller botilbud. Vi føler en forpliktelse til å hjelpe folk i en vanskelig situasjon, sier hun.

Bare rolig, det foregår også i Danmark. Hvis de ikke kan få asyl på den ene måde – ja så giver vi dem det på en anden. Lovgivning – hvad er det? Hvad bliver det næste uofficielle arbejdsformidlinger?

Signalet er klart – tag illegalt til Skandinavien. Du får behandling af sygdomme, bolig og måske mere.

Godhedsgenerne klør bare så meget!

Og så venter vi bare på amnestien.

Læs mere om Hemmelig klinik i Göteborg. Ulovligheder sat i system.

På epostlisten til Rosengrenska er det opptil 1100 interesserte – eller «medsammensvorne». Av dem stiller nærmere 75 leger og sykepleiere opp ved behov.

Rosengrenska har avtaler med flere spesialister som de henviser pasientene videre til. Ved store helseproblemer henvises pasientene til sykehuset i byen. Rosengrenska har nemlig et tett samarbeid med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.