Hodjanernes Blog

23 juni 2008

Oslo: Bøsser overfaldes

Men politiet udtaler:

“LLH-leder Jon Reidar Øyan vil ikke koble overfallsmennene til noen bestemt gruppe.”