Hodjanernes Blog

2 oktober 2015

Henryk Broder i Trykkefrihedsselskabet

4 september 2010

Henryk Broder forklarer Sarrazins bemærkning om et fælles jødisk gen

Does that make Sarrazin an anti-Semite?

Broder, the Spiegel newsweekly commentator, offered what might very well be the most cogent explanation for Sarrazin’s statements about Jews.

“And there’s a second trick that’s being used now: he’s being accused of anti-Semitism. If you could accuse him of anything, it’s philo-Semitism, because he wrongly thinks Jews are more intelligent than others,” Broder said.

He added, “But of course, behind the anti-Semitism accusation you can really go after the man, because anti-Semitism of course is no longer acceptable in Germany, and rightly so. There is no substantive debate here at all – the issue is that a nation gets up, as it were, they all agree and they take it all out on a scapegoat who they’d like to send into the desert. It’s very disturbing.”

Sarrazin has acknowledged that he used emotionally charged language to jolt Germans out of a dogmatic slumber about their country’s failed integration policies toward Muslims. His rhetoric is at times prone to clumsy generalizations and sweeping provocations. The efforts to silence him and prevent a debate about his book seem to prove his thesis correct. A closing of the German mind does not help advance the discussion about the dangers of German Islamism and failed assimilation programs.

(Philo-Semitism, Philosemitism, or Judeophilia is an interest in, respect for, and appreciation of the Jewish people, their historical significance and the positive impacts of Judaism in the history of the western world, in particular, generally on the part of a gentile. Within the Jewish community it also includes the significance of Jewish culture and the love of everything Jewish. The concept is not new, and has been avowed by thinkers such as Friedrich Nietzsche, who described himself as a “anti-anti-Semite”[1], but it has perhaps recently become a growing phenomenon. It is characterized (among other things) by an interest in Jewish culture and history, as well as increasing university enrollment by non-Jews in courses relating to Judaism (including Judaism, Hebrew and Jewish languages)[citation needed]. A Philosemite or Judeophile is a gentile who substantially subscribes to, or practices, any of the above.)

31 august 2010

Henryk Broder om Thilo Sarrazin

Interview med forfatteren Henryk Broder:

Sarrazins Thesen sind ja bekannt, sie werden nur abgelehnt: Dass Muslime sich angeblich nicht integrieren wollen. Dass sie Bildung verweigern. Dass sie unserer Gesellschaft mehr schaden als nützen. Anstößig ist doch allein schon die Verallgemeinerung.

Henryk M. Broder: Sie kommen gar nicht umhin, pauschale Aussagen zu machen. Wir reden ja auch von „den Deutschen“, ohne daran Anstoß zu nehmen. Jede von Sarrazins Behauptungen ist entweder belegbar oder erweckt doch den Anschein der Plausibilität. Natürlich zeichnet er ein extrem negatives Bild. Die Leute, die über ihn herfallen, tun das aus zwei Gründen: Um ihn zum Schweigen zu bringen. Und um in sich selber Zweifel zum Verstummen zu bringen, Zweifel an ihrer bisherigen Politik. Sarrazin spricht aus, was andere ahnen, aber nicht zur Kenntnis nehmen möchten. Das ist sein Verbrechen.

Via FDP

Mere om Henryk Broder.

27 marts 2010

Er muslimer vor tids jøder?

Den ansete holocaustforsker Wolfang Benz hylder tesen om en forfulgt muslimsk minoritet – en hetz, han mener minder om tidligere tiders antisemitisme.

Nu får han svar på tiltale af en række af Tysklands skarpeste islamkritikere.

Henryk Broder siger f.eks.

»For antisemitisme har slet ikke noget med jøder og deres adfærd at gøre – den er fantasifoster, der bygger på hysterisk angst, projektioner og misundelse. Derimod har ’islamofobi’ en real basis: Det kunne være anslag fra islamiske terrorister, der påberåber sig deres tro, traditionelt rodfæstede æresdrab, der absolut ikke kan sammenlignes med ’familiedramaer’, Talebans galskab i Afghanistan, selvmordsattentater i Irak og Pakistan, der frem for alt har muslimer som ofre, børneægteskaber i Saudi-Arabien, ’midlertidige giftermål’ i Iran som alibi for prostitution, stening af utro kvinder og hængning af homoseksuelle. Eller det kunne være de insisterende understregninger af, at islam betyder ’fred’ trods alle tegn på det modsatte. Eller blandingen mellem barbari og hightech hos gidseltagere, der stiller deres videoklip af halshugninger til rådighed på nettet. Og frem for alt den nådesløse omgang med kritikere fra egne rækker som Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali og Seryan – lige så mange eksempler på, at ’fordomme’ har forvandlet sig til underbyggede domme.«

3 februar 2010

Henryk Broders brev – på dansk

En venlig læser (SHJ) har oversat Henryk Broders brev til dansk. Vi takker for indsatsen.

Højtærede Hr. Dr. Westerwelle, [Den tyske udenrigsminister]

jeg skriver til Dem, efter jeg har læst, at De ønsker at med-finansiere et rehabiliterings program for Taliban med 50 millioner euro. På den måde gives “angrende Taleban’er en exit-mulighed” og som alternativ til deres nuværende erhverv tilbydes job, uddannelse og finansiel bistand. Betingelsen er, at Taliban afsværger vold og terror, afbryder alle kontakter med al-Qaida og accepterer Afghanistans forfatning.

Jeg tror ikke, det er en tosset ide, selv om lignende programmer, der var rettet mod tyske nynazister, blev stoppet på grund af manglende efterspørgsel. Det kunne være, at den afghanske Taliban, tænker mere praktisk og pragmatisk end tyske nynazister og hellere lod sig korrumpere. Jeg vil nu ikke småligt jokke i det og spørge, hvordan De for eksempel synes om proceduren og hvordan De vil kontrollere, at Taliban har afbrudt enhver kontakt med al-Qaeda. Rækker hans æresord eller skal der foreligge en notar attesteret erklæring fra hans nuværende al-Qaeda ledelsesofficer om, at kontakten er blevet stillet i bero?

Jeg tror, dette er tekniske problemer, der kan løses på en eller anden måde. Det skal sikres, at én og samme Taliban’er, ikke afhenter “finansiel støtte” to eller flere gange , som dette skete efter Murens fald med pengene i ‘Begrüßungsgeld’. Der er intet centralt folkeregister i Afghanistan og for os, som lige netop kan skelne mellem Heidi Klum og Heide Simonis, [fhv. tysk ministerpræsident] ser alle Taliban næsten helt ens ud.

Nej, jeg vil pege på et andet punkt, som jeg synes er vigtigere. Så rigtigt det er at resocialisere gerningsmanden, ville det være rigtigere at arbejde forebyggende.

Sørge for at han ikke bliver gerningsmand. Enhver detektiv, hver enkelt arbejdstager, hver familie rådgiver ved at forebyggelse er nøglen til en socialt acceptabel adfærd. Som ved svangerskabsforebyggelse er prævention i alle tilfælde at foretrække frem for abort.

Og der ligger svagheden i Deres projekt. De ønsker at overtale Taleban til at forlade Taleban, men siger intet om, hvordan De ønsker at afskrække interesserede i at lade sig optage i Taliban.

Derfor vil jeg give Dem et tilbud.

Efter en succesfuld karriere som “had prædikant” har jeg et stykke tid flirter med tanken om blive Taliban’er. Jeg har brug for motion, frisk luft og – efter mere end 40 år arbejdede alene – en oplevelse af kammeratskab og solidaritet. Jeg er bange for, at jeg er for gammel til at blive sat ind ved fronten, men jeg han overtage vigtige opgaver i baglandet. Jeg kan lave mad, bage, filme og fotografere og læse kort. Jeg kunne som underholder bibringe Taliban, hvordan man spiller ‘ Menneske, der ikke bliver vred’  eller også at spille ‘Rejsende til Jerusalem’. Jeg kunne også holde foredrag om Lessings “Ringparabel” eller om idéen med “ædle vilde” hos JJ Rousseau og Karl May. Jeg ville helt sikkert styrke moralen hos Taliban.

Jeg kunne også lade det hele ligge – hvis De vil give mig et attraktivt tilbud og motivere mig til at undlade at blive en Taliban’er.

Mine krav er beskedne: en lille rækkehus i Hamburg-Blankenese, men med vandkig på Elben, en VW Passat Combi med et sæt sommer- og vinterdæk, en vintersikker campingvogn, motoryacht af Agouti, et stereoanlæg fra Bang og Olufsen, en iPod, en iPhone og en MacBook Air. Dertil en månedlig ydelse på 2.500 euro som en slags basisindkomst.

Det lyder som en masse, men det er ikke. De bør overveje, hvad De får for dette: garanti for, at jeg ikke bliver Taliban’er. Jeg afsværger volden, og det endnu før jeg har svoret til Dem. Til forskel fra Taleban i Hindukusch vil det i mit tilfælde være helt enkelt at kontrollere min udmeldelse af eller ikke-indmeldelse i Talebanscenen. Jeg kunne for eksempel melde mig dagligt på det lokale FDP-partikontor. Og hvis det ikke forefindes lokalt, hos VægtVogterne.

Tænk venligst på mit forslag. Jeg er alvorlig. Og giv mig et tilbud, som jeg ikke kan sige nej. I alles interesse og af hensyn til fred og sikkerhed. Men De skal ikke vente for længe. Jeg har også søgt hos Schweizer Garden.

De ved: Først til mølle-princippet.

Deres hengivne

Deres Henryk Broder Taliban

2 februar 2010

Og så er der nogle der siger tyskerne mangler humor

Filed under: Afghanistan, Hodja, Humor, Islam, Jihad, Politik, Terrorism, Tyskland — Tags: , , — Hodja @ 10:00

Offener Brief von Henryk Broder an unseren Chef – wg.Taliban-Aussteigerprogramm

Sehr geehrter Herr Dr. Westerwelle,

ich schreibe Ihnen, nachdem ich gelesen habe, dass Sie ein Rehabilitationsprogramm für Taliban mit 50 Millionen Euro co-finanzieren wollen. Damit soll “reuigen Taliban eine Ausstiegschance” gegeben werden, als Alternative zu ihrem bisherigen Beruf sollen ihnen “Jobs, Ausbildung und finanzielle Hilfen angeboten werden”. Voraussetzung ist, “dass die Taliban der Gewalt und dem Terror abschwören, alle Kontakte zu al-Qaida abbrechen und die afghanische Verfassung anerkennen”.

Ich halte das für keine abwegige Idee, auch wenn ähnliche Programme, die sich an deutsche Neonazis richteten, wegen mangelnder Nachfrage eingestellt werden mussten. Es könnte ja sein, dass afghanische Taliban praktischer und pragmatischer denken als deutsche Neonazis und sich eher korrumpieren lassen. Ich will jetzt auch nicht kleinlich rumnörgeln und fragen, wie Sie sich das Prozedere vorstellen, wie Sie zum Beispiel kontrollieren wollen, dass ein Taliban alle Kontakte zur al-Qaida abgebrochen hat. Reicht sein Ehrenwort oder müsste er eine notariell bestätigte Erklärung seines al-Qaida-Führungsoffiziers vorlegen, dass der Umgang eingestellt wurde?

Ich denke, das sind technische Fragen, die sich irgendwie lösen lassen. Dabei müsste auch sichergestellt werden, dass sich ein- und derselbe Taliban die “finanzielle Hilfe” nicht zweimal oder öfter abholt, wie das nach dem Fall der Mauer beim Begrüßungsgeld der Fall war. Es gibt ja kein zentrales Melderegister in Afghanistan und für uns, die wir gerade mal Heidi Klum von Heide Simonis unterscheiden können, sehen alle Taliban ziemlich gleich aus.

Nein, ich will Sie auf einen anderen Punkt hinweisen, den ich für wichtiger halte: So richtig es ist, Täter zu resozialisieren, noch richtiger wäre es, präventiv zu arbeiten, also dafür zu sorgen, dass es gar nicht zur Täterschaft kommt. Jeder Kriminalist, jeder Sozialarbeiter, jeder Familienberater weiß, dass Prävention der Schlüssel zum sozial verträglichen Verhalten ist. So wie bei der Geburtenkontrolle die Verhütung in jedem Fall der Abtreibung vorzuziehen ist.

Und da liegt die Schwachstelle Ihres Projekts. Sie wollen Taliban zum Ausstieg bewegen, sagen aber mit keinem Wort, wie Sie potentielle Taliban vom Einstieg abhalten möchten.

Deswegen möchte ich Ihnen ein Angebot machen.

Nach einer erfolgreichen Karriere als “Hassprediger” liebäugele ich schon eine Weile mit dem Gedanken, ein Taliban zu werden. Ich brauche Bewegung, frische Luft und – nachdem ich über 40 Jahre allein vor mich hin gearbeitet habe – die Erfahrung von Kameradschaft und Solidarität. Ich fürchte, dass ich für den Einsatz an der Front zu alt bin, aber ich könnte wichtige Aufgaben in der Etappe übernehmen. Ich kann kochen, backen, filmen, fotografieren und Karten lesen. Ich könnte als Animateur den Taliban beibringen, wie man “Mensch, ärgere dich nicht” spielt oder auch die “Reise nach Jerusalem”. Ich könnte auch Vorträge über Lessings “Ringparabel” halten oder die Idee des “edlen Wilden” bei J.J. Rousseau und Karl May. Damit würde ich mit Sicherheit die Kampfmoral der Taliban stärken.

Ich könnte das alles aber auch sein lassen – wenn Sie mir ein attraktives Angebot machen und mich motivieren würden, kein Taliban zu werden.

Meine Forderungen sind maßvoll: ein Reihenhäuschen in Hamburg-Blankenese, allerdings mit unverstelltem Elbblick, ein VW Passat Combi mit je einem Satz Sommer- und Winterreifen, eine winterfeste Camping-Ausrüstung, eine Motoryacht von Aguti, eine Stereo-Anlage von Bang und Olufsen, ein iPod, ein iPhone und ein MacBook Air. Dazu eine Apanage von 2500 Euro monatlich, sozusagen als leistungsunabhängiges Grundeinkommen.

Das hört sich nach viel an, ist es aber nicht. Überlegen Sie bitte, was Sie dafür bekommen: die Garantie, dass ich kein Taliban werde. Ich schwöre der Gewalt ab, noch bevor ich ihr zugeschworen habe! Anders als bei den Taliban am Hindukusch wäre es in meinem Fall auch sehr einfach, meinen Ausstieg aus bzw. Nicht-Einstieg in die Taliban-Szene zu kontrollieren. Ich könnte mich zum Beispiel jeden Tag bei der Ortsgruppe der FDP melden.

Und falls keine vorhanden ist, bei den Weight Watchers.

Bitte überlegen Sie sich meinen Vorschlag. Ich meine es ernst. Und machen Sie mir ein Angebot, zu dem ich nicht Nein sagen kann. In unser aller Interesse, im Interesse des Friedens und der Sicherheit. Aber warten Sie bitte nicht zu lange. Ich habe mich auch bei der Schweizer Garde beworben.

Sie wissen doch: First come, first serve.

Mit ergebenem Gruß,

Ihr Henryk Taliban Broder

Jeg har desværre ikke tid til at oversætte brevet lige for tiden. Hvis nogen har, send da oversærttelsen hertil, og vi sætter den på.

Tip: MA