Hodjanernes Blog

26 september 2009

Kirkeasyl har en ‘sundhedsgruppe’

Som en del af den gruppe af frivillige, der i foråret dannede ’Kirkeasyl’, blev en sundhedsgruppe etableret, bestående af 45 frivillige, heriblandt læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger, psykologer, psykiatere og sundhedsplejersker.

[…]

Af de tilbageværende irakere i Danmark vælger mange nu at gå under jorden. Af sundhedsmæssige årsager er det et valg, vi kun kan fraråde. Men det er en forståelig reaktion, der udspringer af en desperat situation, og vi har valgt fortsat at tilbyde behandling til irakerne.

Vi må hermed som sundhedsgruppe på det kraftigste opfordre til, at man henter de allerede udviste irakere hjem og sammen med de resterende tildeler dem ophold med øjeblikkelig virkning.

Boel Emmanuel, sundhedsplejerske, Signe Skriver, stud.med., Camilla Tved, jordemoderstuderende, Hilde Uhlving, læge, Heidi Hansen, læge, Maren Heilsskov Rytter, læge, og Anna Haugaard, stud.med. På vegne af Kirkeasyls sundhedsgruppe.