Hodjanernes Blog

1 maj 2013

Indvandringens pris koster hver norsk familie – hvor begge arbejder – 28.000 kroner om året (mindst) – og de er aldrig blevet spurgt!

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde, er bekymret over den norske innvandringspolitikken og kostnadene som holder på å eskalere med uforhindret kraft.

MoneyPit

Han viser til statistikk fra Statistisk sentralbyrå, som viser at mens 70 prosent av ikke-innvandrere er i arbeid, så er kun 31 prosent med somalisk bakgrunn i arbeid, 40 prosent med Eritreisk bakgrunn, 42 prosent med irakisk bakgrunn, 45 prosent med afghansk og 47 prosent med pakistansk bakgrunn.

Kostnadene knyttet til dagens innvandringspolitikk innebærer at hver skattebetaler i snitt betaler 14.000 kroner hvert år over skatteseddelen. Altså 28.000 kroner for hver husstand hvor begge er i jobb, fortsetter han.

Det aller mest skremmende er imidlertid at dagens innvandring er en villet politikk. Regjeringen tviholder på en politikk som verken er kulturelt eller økonomisk bærekraftig. stadig flere ser at det er i ferd med å gå riktig galt, allikevel tviholder politikerne på sine illusjoner, sier Tybring-Gjedde.
Det er uansvarlighet satt i system, avslutter Tybring-Gjedde.

Og i Danmark er beregningerne makuleret – de er irrelevante.

Mere her af Per Steinar Runde: Innvandring og økonomi.  Og en kommentar til det af Hans Rustad: Det virkelige regnskapet.

Sjølv dagens direkte utgifter til Utlendingsdirektoratet og til “Integrering og mangfald” på 11-14 milliardar per år blir små samanlikna med tapa skissert ovanfor. Men dei aller største utgiftene ved vidare innvandring og folkevekst har verken Frischsenteret eller Statistisk Sentralbyrå teke med. Sjølv om den etnisk norske befolkninga vil minke frå 4.2 millionar til godt under fire i løpet av dette hundreåret, vil folketalet pga innvandring stige bratt: Til sju millionar i 2055 og 9 millionar i 2100 etter middelalternativet til SSB, og til seks millionar i 2027, sju millionar i 2045 og ni millionar i 2086 etter høgalternativet. Kanskje kan det gå endå verre. Så seint som i 2005 spådde SSB at vi først ville nå fem millionar i 2020, og bomma med åtte år! Sjølv i ei tid der BNP veks, har den raske auken i folketalet gitt lågare BNP per innbyggjar i alle år frå 2008-2011. Men framfor alt vil dette i tiåra som kjem krevje enorme utgifter til ny infrastruktur. Aukar folketalet med 2 millionar før 2045, treng vi alt om 30 år ein 40% auke i talet på barnehagar, skular, husvere, transportkapasitet, sjukehus, sjukeheimar og fagfolk av alle slag…”

Og skatteborgerne i Tyskland betaler selv for oplæring i eksponentialfunktionens effekter.

PS: Hvis familien havde sat 28.000/12 = 2.333 kr i banken om måneden på en opsparingskonto til f.eks. 5%  i 10 år, ville de have 365.000 kr. Dette er selvfølgelig forudsat, at beløbet på 28.000 ikke ændrer sig på de 10 år. Pengene kunne selvfølgelig også have været brugt til at nedbringe gæld, købe obligationer eller aktier osv.