Hodjanernes Blog

5 marts 2010

Uvidenhed er styrke

Krig er fred og slaveri er frihed.

“Det ender med, at almindelige mennesker ikke tør ytre sig i debatten.”

29 september 2009

Bill Clinton: Den store højrefløjssammensværgelse er så betændt som nogensinde

Filed under: Politik, USA/Canada — Tags: , — Hodja @ 10:56

The “vast right-wing conspiracy” that attacked him during his presidency has been weakened, but continues to operate against President Obama, former President Clinton said Sunday.

Sjovt nok udgør ‘den betændte højrefløj’ åbenbart 56% af den amerikanske befolkning ifølge den seneste Rasmussen Rapport.

19 maj 2009

Svanesang

RADIKALE:

Margrethe Vestagers aktuelle udmeldinger om arbejdsmarkedsreformer cementerer Radikales position på den yderste højrefløj i fordelingspolitikken. Samtidig fastholder Morten Østergaard ihærdigt partiets position på den yderste venstrefløj i værdipolitikken (indvandring). Den pakke køber færre og færre vælgere, og desuden er det en alvorlig hindring for samarbejde til såvel højre som venstre.

Hvis partiet ikke gør noget radikalt ved det, vil det snart være slut med repræsentation i Folketinget.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 16.05.2009

20 april 2009

Hvad er du?

En radikaliseret højreekstremist eller en normal venstreorienteret patriot?

Find ud af det her.

7 maj 2008

DDR har vejret morgenluft i flere dage

Filed under: Demografi, Europa, Frankrig, Immigration, Kristne, Politik — Tags: , , , , , — Hodja @ 22:58

Både DDR-P1 og DDR2 har bragt flere reportager fra Frankrig om, hvor upopulær Sarkozy er – DDR har selvfølgelig stadig våde drømme om Segolene.

Men de skal åbenbart ikke glæde sig for tidligt. Udbrydere fra forskellige grupperinger på højrefløjen er ved at danne en nyt højreorienteret organisation:

The websites are talking about a new movement that has been formed – the Nouvelle Droite Populaire (NDP), composed of defectors from Le Pen’s Front National, members of Bruno Mégret’s MNR (National Republican Movement), and other nationalist, sovereigntist and regionalist groups, parties and individuals. This is not a political party but an assembly of like-minded individuals who espouse a policy of both decentralization, i.e., regionalism, and nationalism. After an initial meeting on March 29 to lay the groundwork, a second meeting on April 27 adopted the official name which translates as New Popular Right. Their website outlines the group’s goals:

This structure is not a political party and has no intention of aggravating existing divisions. It is, on the contrary, an organization for the assembly and mobilization of energies that will work towards the reformation of the national, regional and French-identity based Right. It is possible to belong to the movement without giving up one’s membership in a political party or another existing organization.

The fundamental principles of the steering committees are as follows:

1 – Refusal of immigration and Islamization
2 – Defense of regional, national and European identities
3 – Application of national and European preferences
4 – Rehabilitation of family values and fundamental principles of our civilization
5 – Freeing of individual, political and economic energies
6 – Construction of a political, independent and powerful Europe, faithful to its Hellenic and Christian roots

The steering committees for the New Popular Right will hold a national constitutive convention in Paris on June 1 for the purpose of defining its first campaign themes and implementing the structures of this vital new federation.

 Læs mere hos Galliawatch og bliv ikke forbavset, når MSM begynder at omtale dem som ‘den ekstreme franske højrefløj’.

22 november 2006

DR chefer, der gerne dæmmer op for højrebølgen, dæmmer ikke gerne op for egen egoisme

Urban skriver idag: Folkene bag P3 Guld og andre DR-musikarrangementer raser over deres chefer, som de kalder ‘aggressive billetnassere’.

I DRs personaleblad DRåben har Jakob Skov fra DRs rytmiske afdeling, der står bag stationens musikarrangementer ihvertfald fået nok af DR-chefer, der kræver billetter udenom køen.

“Netop nu slås jeg med P3 Guld. Det er allerede blevet os pålagt, at vi skal sælge 100 pladser udenom billetkøen til netop bestyrelse, direktionen, chefredaktion og såkaldte vigtige eksterne partnere. Heraf en stor del til de bedste pladser i salen. Og lur mig om tallet ikke bliver endnu højere. Og så er det bare ærgerligt, at der kun er 600-700 pladser ialt til deling mellem P3s mere end en million lyttere og DRs spidser. Og bare ærgreligt, at man endnu kan se en klump mennesker midt i TV-billederne, som er helt malplacerede,” raser Jakob Skov.

“Hver gang DR laver et populært arrangement, er der nogen, der har den ubehagelige opgave at holde styr på billetsalget og dermed den frygtede gæsteliste. For så sikkert som amen i kirken får den ansvarlige et hav af henvendelser fra folk, der mener, at netop de er selvskrevet til at få en billet uden om billetsystemet. Og hvis arrangementet er udsolgt, så går det helt amok. Jeg har set kolleger helt ude i tovene i dagene før deres store arrangement, alene fordi de blev løbet over ende af en hær af billetnassere, hvoraf mange er højt på strå i vores eget hus. Spydige, nedladende og kommanderende e-mails er ikke usædvanlige, hverken fra eksterne partnere eller ansatte. Især Drs chefer kan være hårde at tumle med.”

Urban 22. november 2006

11 april 2006

Øget trussel efter Muhammed-krise

Muhammed-krisen har øget risikoen for en terroraktion i Danmark, vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET).

I begyndelsen af februar oplyste PET, at terror-trusselsbilledet var uændret herhjemme. Men efter en lang periode med intenst internationalt fokus på Danmark er vurderingen en anden, oplyser PET-chef Lars Findsen.

Akvitetet på højrefløj

»Muhammed-sagen har affødt en yderligere eskalering af aktivitetsniveauet på den ekstreme højrefløj. Vi kan se det på tilstrømningen, på antal interesserede og på diverse former for aktiviteter, som har til sigte at etablere og udbygge modsætningsforhold mellem den brede befolkning og etniske minoriteter.

Det er et udtryk for, at man bruger Muhammed-sagen som en platform til at profilere sine idéer og tanker,« siger Lars Findsen. PET har ikke registreret nogen »signifikant udvikling« på den yderste venstrefløj.

Mere på JyllandsPosten

Det kunne være interessant at få udsagnet uddybet. Hvad er den yderste højrefløj, og hvilke aktiviteter hentydes der til? Hvorfor kalder han folk, der bekymrer sig for Danmarks fremtid for ‘den yderste højrefløj’?

Og hvorfor siger han ‘etniske minoriteter’ når alle ved, at det drejer sig om islamister, muslimernes manglende afstandtagen herfra mm.

Hvordan er trusselvurderingen af den demografiske udvikling herhjemme, i Europa og verden som helhed? Osv osv.