Hodjanernes Blog

26 maj 2008

FN-reglerne

Filed under: Danmark, FN, Immigration, Ny Alliance, Politik, Sverige — Tags: , , — Hodja @ 11:57

Efter en længere tænkepause er Naser Khader fra Ny Alliance klar med et nyt udspil om indvandringen.

Den har foreløbig været en så strålende succes, at Naser mener, vi må have nogle flere indvandrere. De skal bare ikke ligge samfundet til byrde, men f.eks. selv betale for hospitalshjælp.

NA-lederen har åbenbart ikke fulgt med i, hvad der er sket i Sverige. Her har Riksdagen netop vedtaget noget lignende om indvandreres forbrug af sundhedsvæsenet, for det nytter ikke noget, at man kommer rejsende fra de varme lande med henblik på at få betalt en hofteoperation, mener regeringen.

Men det er forbudt, siger FNs sundhedsrapportør Paul Hunt, der betragter den nye lov som et brud på menneskerettighederne.

Så det kommer svenskerne nok til at lave om.

Også Naser Khader gør klogt i at indprente sig FNs fem regler om indvandring:

1) Der skal være fri adgang til at slå sig ned i velstående lande.

2) Hvis man bryder værtslandet love, skal man ikke kunne udvises.

3) Kan man ikke arbejde, eller har man ikke lyst, skal man have penge af værtslandets skatteydere.

4) Hvis man ikke vil integeres, behøver man heller ikke.

5) Hvis man kan lide værtslandets forfatning, kultur eller love, skal de laves om.

Groft sagt er skuffet over, at Khader, der ellers har en fortid som radikal, endnu ikke har lært disse enkle regler.

Lars Hedegaard i Berlingske; Groft Sagt. 25. maj 2008

 

30 april 2008

Uhørt klarsyn

Det interessante ved Domstolsstyrelsens beslutning om, at dommere kan bære hijab, er sådan set ikke afgørelsen i sig selv.

Hvad andet kunne man forvente af mennesker, der har levet en beskyttet tilværelse, fra deres mor kørte dem i skole ad de stille villaveje, og til de blev færdigopdraget af Justitsministeriet?

Har de nogen sinde læst en bog om islam? Næppe, for de ved jo allerede, at islam er omtrent det samme som kristendommen, blot mere fredelig, så hvad skulle problemet bestå i?

Det afgørende, siger Domstolsstyrelsens formand, højesteretsdommer Niels Grubbe, er, at indpakkede kvinder signalerer neutralitet, og det gør de. Ellers ville det blive afsløret under ansættelsessamtalen.

Domstolsstyrelsen må altså have fundet en metode til at gennemskue muslimers anvendelse af taqiyya – det princip, at de troende anbefales eller religiøst forpligtes til at skjule deres sande hensigter, når det gavner islam eller den enkelte muslim.

Denne nyopdagede metode – som islams naboer har efterlyst i 1.400 år – gør det muligt for Domstolsstyrelsen at afgøre, om den tilhyllede kvinde taler sandt eller – som hendes religion forpligter hende til – fører de vantro bag lyset.

Kan vi andre ikke få at vide, hvordan man bærer sig ad, for det må have interesse langt ud over landets grænser?

Lars Hedegaard i Berlingske. Groft Sagt. 20. april 2008.

21 februar 2008

Krav om våbenhvile

Hvad kan der dog være sket?

Spørger rådvilde politikere oven på de seneste dages koordinerede byopstande rundt om i Danmark.

Bander af “indvandrere” hærger, plyndrer og brænder, men selv om de nu begrunder deres optræden med, at danskerne har ‘pisset på Muhammed’, bliver de ikke troet.

Balladen må skyldes, at “indvandrerne” har fået for få penge, og derfor forlanger den radikale retsordfører Simon Emil Ammitzbøl, at de får tilført yderligere nogle hundrede millioner kroner.

Dem vil de sikkert modtage med glæde, hvorefter de med større styrke vil fortsætte intifadaen. Når Danmark direkte belønner borgerkrig med kontante overførsler, er der i hvert fald ingen grund til at holde op.

Regeringen vakler allerede anført af integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, der gør sit bedste for at sabotere terrorlovgivningen, så det bliver noget nemmere for kommende helligkrigere, at blive i landet, hvis de skulle blive taget i mordplaner.

Et kompromis tegner sig: Danmark afstår sin suverænitet over visse bydele rundt om i landet og lover ikke at sende politi og andre officielle repræsentanter derind.

Til gengæld lover opstandens bagmænd at undlade at angribe andre bydele indtil videre.

Den danske befolkning evakueres til sikre områder ligesom i Kosovo eller Libanon, og oprørerne modtager som tak 500 millioner kr. til en øget integrationsindsats.

Lars Hedegaard i Berlingske. Groft Sagt. 18-. februar 2008.

25 januar 2008

Samfundslære

Selv om dansk politik for tiden kan forekomme kaotisk, følger den i virkeligheden et ganske enkelt mønster.

Som den gamle menneskeæder Mao Zedong atid sagde:

“Når man har udpeget samfundets hovedmodsætninger, falder alt andet på plads,”

og i Danmark går den mellem De Samvirkende Eliter (SDE) og almuen, repræsenteret af Dansk Folkeparti.

SDE har længe været grundigt træt af underdanmark og har derfor udfoldet gevaldige bestræbelser for at hidkalde forhåbentligt mere medgørlige folk fra fjerne egne.

Uheldigvis har DF formået at stikke en kæp i hjulet på dette projekt ved at mobilisere dele af vælgerkorpset, og SDE har svaret igen med forskellige initiativer.

Først prøvede man at få folk til at stemme rigtigt ved at kalde dem racister. Da det ikke hjalp, bestilte man en stribe udenlandske rapporter, der bekræftede, at danskerne var værre end noget, katten havde slæbt ind.

Så opfandt man en ny mennesketype, den anstændige borgerlige – Homo virtus – hvis ypperste repræsentant blev Naser Khader efterfulgt af birthe Rønn Hornbech.

Men alle er kommet til kort, idet Pia Kjærsgaard har udmanøvreret dem.

SDE må snart begynde at spørge sig, om det nu var så god en ide med demokratiet i 1849.

Mon ikke EU kan hjælpe os af med det?

Lars Hedegaard i  Berlingske. Groft Sagt. 25. januar 2008.

Et glimrende resume af samfundsudviklingen de senere år. 😀

22 januar 2008

Psykiaterpartiet

Filed under: Asyl, Danmark, Læger, Medicin, Politik, Politisk korrekte, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 09:10

Der må simpelthen laves en helt anden politik.

Det har vi den lægelige ekspertises ord for.

I virkeligheden burde hele udlændingepolitikken lægges ind under Den Almindelige Danske Lægeforening. For ikke at tale om ulandshjælpen.

Og hvor mange har ikke pådraget sig svære depressioner som følge af skattetrykket?

Lars Hedegaard i Berlingske. Groft Sagt. 21. januar 2008.

15 januar 2008

Flere dumme betragtninger

Rådmand Jan E. Jørgensen (V) fra Frederiksberg (14.1.) synes hverken, at jeg er morsom eller begavet.

Det gør mig forfærdelig ondt. Det dumme ved mig er, at jeg ikke bryder mig om stormoskéer under nogen form, og det er en grov overtrædelse af grundlovens frihedsrettigheder.

Det ved jeg nu ikke.

Den levner ikke grænseløs frihed til enhver bevægelse, der kalder sig religion. I § 67 står der nemlig, at borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning,

»dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden«.

Læg mærke til det med »læres«.

Så må man jo gøre op med sig selv, om en ideologi, der går ind for stening af kvinder, dødsstraf for frafaldne, mænds ret til at slå på kvinder og generel indførelse af sharia til erstatning for den menneskeskabte lovgivning, kan komme ind under den bestemmelse.

Det troede jeg egentlig også ville være problematisk for borgerligt-liberale. Men Jan E. Jørgensen hælder måske sit hoved til den såkaldte »euro-islam«, der forfægtes af den feterede prædikant Tariq Ramadan? Han har ganske rigtigt taget til orde for et moratorium for stening af kvinder, men af en eller anden grund beroliger det mig slet ikke.

Eller er det sådan, at rådmand Jørgensen har kendskab til imamer, der entydigt har taget afstand fra Koranens og hadithens klare bestemmelser om samfundets indretning, forholdet mellem kønnene, behandlingen af vantro osv.?

Jeg har kun hørt om imamer, der siger, at det desværre ikke står i deres magt at ændre på Guds klare befalinger.

Men jeg vil ikke engang yde islam beskyttelse som politisk bevægelse, indvender Jan E. Jørgensen. Det er heller ikke min opgave, men myndighedernes.

Og hvis anklagemyndigheden og domstolene mener, at et politisk parti med islam på programmet skal kunne operere frit, så må det naturligvis blive sådan.

Lars Hedegaard i Berlingske. Groft Sagt. 15. januar 2008.