Hodjanernes Blog

4 november 2015

Alle kulturer er lige gode…………………eller……………øhhhh?

Filed under: Danmark — Tags: , , — Hodja @ 07:46

En ny rapport om Børns forhold i Nordvestgrønland viser igen massive omsorgsvigt, vold og seksuel krænkelse.

Rapporten viser en høj grad af seksuel misbrug af børn, sult hos både små og store børn og børn, der bliver udsat for meget grov vold uden konsekvenser.

Der er børn, der har brug for hjælp, men som ikke får den. Graden af omsorgssvigt og seksuelt misbrug af børn er stor, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge ifølge sos-kom.dk.

Grønland bryder Børnekonventionen, erkender Aaia Chemintz Larson, der sidder i Folketinget for det grønlandske parti IA og for under et år siden selv sad som børnetalsmand på Grønland.

Mere på DR

For nogle år siden var det meget vigtigt at Danmark sagde undskyld for at have fjernet en del børn fra Grønland og flyttet dem til Syddanmark. Hvordan mon det stod til dengang? Og hvorfor fjerner man ikke børnene i dag?

24 oktober 2013

Grønland har ophævet forbuddet mod Uran udvinding

Filed under: Økonomi, Danmark, Demokrati, Greenies, Penge, Politik — Tags: , , — Hodja @ 23:36

Det er nu en kendsgerning at det er lykkedes Naalakkersuisutkoalitionen Siumut og Atassut at ophæve nultolerancen mod uran med 15 stemmer.

Kun én stemme adskilte de to parter. Demokraatit, Inuit Ataqatigiit, Partii Inuit samt Hans Enoksen fra Siumut kunne med deres 14 stemmer ikke samle et flertal mod forslaget.

Mere på Grønlands Radio

Grønlands Landsting Inatsisartut stemmer i morgen om en ophævelse af forbuddet mod uran-udvinding

Filed under: Økonomi, Danmark, Demokrati, Penge, Politik — Tags: , , — Hodja @ 00:20

Morgendagens afstemning i Inatsisartut vedrørende principbeslutning om ophævelse af nultolerancen mod uran, har resulteret i en stribe af planlagte demonstrationer for og imod rundt om i landet. Det gælder også i Ilulissat.

Følg med på Grønlands Radio

2 december 2012

Giv agt: Nye klimaløgne i sigte

Fredag den 30. november skriver metroXpress i en stor overskrift: “Al tvivl er væk: Isen smelter”

Overskriften baseres på en ny artikel i tidsskriftet Science, hvor 3 danske ‘forskere’ har deltaget. Avisen skriver “10 sattelitter, 47 videnskabsmænd og 19 års indsamling af data. Det var hvad der skulle slå fast, at isen smelter ved polerne.” Vidre skriver de: “I 2011 satte forskerne sig derfor sammen og blev enige om at måle og veje isen i fællesskab.”

Udover at den præstation at veje isen på Arktis, Grønland og Antarktis er en imponerende indsats, glemmer man at fortælle, at det ikke er ny forskning, man fremlægger, men at det drejer sig om en form for metaanalyse, som blot er en analyse af andres videnskabelige arbejder. Det siger sig selv, at det resultat, der kommer ud af en metaanalyse afhænger af, hvilke forskningsresultater, man vælger at inddrage. Forskerne kommer i øvrigt frem til at havene stiger 0,6 mm om året – dvs 6 cm på 100 år.

Hovedforfatteren til artiklen i Science siger i øvrigt:

Scientists note that current climate-change models predict that some parts of the Antarctic ice sheet will grow while other parts will shrink, and that parts of the Greenland ice also will melt. Observations have borne out these projections so far.

“The signals suggest there is no immediate threat” from rising sea levels, Prof. Shepherd said. “But we can at least warn people that there are instabilities that need to be investigated.”

Så drik lige et glas isvand til. Indenfor medicinsk forskning siger man i øvrigt, at hvis konklusionen på et videnskabeligt arbejde er, at der skal mere forskning til – hvorfor udgav forfatterne da i det hele taget dette studie?

Om metaanalyser:

The most severe weakness and abuse of meta-analysis often occurs when the person or persons doing the meta-analysis have an economic, social, or political agenda such as the passage or defeat of legislation. Those persons with these types of agenda have a high likelihood to abuse meta-analysis due to personal bias. For example, researchers favorable to the author’s agenda are likely to have their studies cherry picked while those not favorable will be ignored or labeled as “not credible”. In addition, the favored authors may themselves be biased or paid to produce results that support their overall political, social, or economic goals in ways such as selecting small favorable data sets and not incorporating larger unfavorable data sets.

Angående afsmeltning af havis:

Angående argumenter for og imod – se diskussionen under filmen på Youtube.

30 november 2011

Professorens værste forskningsresultat nogensinde

Filed under: Danmark, Evidens, Greenies, Hodja, Videnskab — Tags: , , — Hodja @ 20:02

Professoren er vant til modvinden, da hans undersøgelser af den grønlandske indlandsis viste, at ismassen engang kun fyldte halvdelen af, hvad den er i dag – uden at verden ændrede sig drastisk.

“Det er nok mit livs værste opdagelse,” siger Eske Willerslev om sine resultater, der gik på tværs af klimadebatten i 2007, hvor alle snakkede om at stoppe den smeltende ismasse.

Tip: J.D:

14 januar 2010

Elias – Grønlands sidste mohikaner

Filed under: Politik — Tags: , , , — egtvedpigen @ 23:08

19 august 2009

Homo-overfallsmann: – Dette er en muslimsk bydel

Politiet i Oslo ser alvorlig på at et homofilt par ble overfalt av en mann av utenlandsk opprinnelse på Grønland i Oslo.

2 december 2008

Kronisk på støtte

Filed under: Danmark, Politik — Tags: , , , , — Hodja @ 08:55

Grønlands ja til den udvidede selvstyreordning er et slag i luften, for Siumut-partiet har forvaltet landet så dårligt, at forudsætningerne for reel uafhængighed er længere væk end i 1979, da hjemmestyret blev indført.

Den ledende Siumut-politiker, Lars-Emil Johansen, citerer ofte den sydafrikanske biskop Tutu: “Da missionærerne kom for første gang, havde vi landet, og de havde Bibelen. De sagde til os: Lad os bede. Og vi lukkede øjnene. Da vi åbnede øjnene igen, havde vi Bibelen, og de havde landet”.
Johansen finder nemlig citatet dækkede for dansk/grønlandske forhold, som han dermed sammenligner med de hvides behandling af de sorte i Sydafrika gennem apartheid-tiden. Desuden er Johansens regelmæssige indlæg i danske aviser fyldt med Danmarks “historiske synder” en “påtvunget grundlov”, “falske præmisser”, “skjulte sandheder” og Danmarks “påståede ret” til dette og hint.
Med disse stadig mere skingre anklager forsøger Johansen at dække over, at Grønlands velkendte økonomiske og sociale nedtur først for alvor begyndte, efter at han og Siumut satte sig på magten i forbindelse med etableringen af hjemmestyret for snart 30 år siden.
For trods årlige milliardtilskud fra Danmark og EU på knap 30 procent af den samlede grønlandske reale disponible bruttonationalindkomst, har landets økonomiske vækst gennem perioden været langt mindre end den danske. I dag fylder den grønlandske offentlige sektor, offentligt ejede selskaber samt selskaber, som er afhængige af offentlige anlægsbevillinger og tilskudsordninger 50 procent af økonomien. Tilbage er kun fiskeeksporten (17 procent) samt turisme (2 procent) og råstofudvinding (2 procent), som overvejende opererer på markedsvilkår. Gennem perioden 2000-2005 har Grønlands underskud på vare- og tjenestebalancen desuden været på mellem 20 og 30 procent af BNP – med en stigende tendens.
En af hovedårsagerne er, at hjemmestyret i mange år har anvendt store samfundsressourcer på at fastholde bosætning i selv de mindste bygder. Det spredte bosætningsmønster er i sig selv er en alvorlig økonomisk byrde og medvirker samtidig til at fastholde en lav produktivitet og dermed utilstrækkelig konkurrenceevne i de landbaserede erhverv.
Det værste er imidlertid, at udviklingen også går den gale vej, når det gælder humankapital. Selv om Danmark stiller gratis uddannelsespladser til rådighed, er andelen af grønlændere uden videregående uddannelse katastrofalt høj og den sociale armod stor. Hovedårsagen er, at Johansen og Siumut gennem årene af nationalistiske grunde har nedprioriteret danskundervisningen i de grønlandske skoler, så flertallet af unge grønlændere ikke er i stand til at gennemføre en dansk videregående uddannelse.
Johansens politik har kostet Grønland dyrt – og det tragiske er, at de fulde økonomiske, menneskelige og sociale omkostninger ved Siumuts fejlslagne bosætnings-, erhvervs-, sprog- og uddannelsespolitik først kulminerer i de kommende årtier. Dermed er forudsætningerne for reel grønlandsk uafhængighed ringere end i 1979 da hjemmestyret blev indført – uanset om der findes olie i undergrunden eller ej. Danmarks medansvar består primært i, at vi har ladet det komme så vidt.

Kilder:

Årsrapporter 2004-2007 for Grønlandsbanken, http://www.banken.gl

Siumut vil skærpe sprogkrav, Frederiksborg Amts Avis den 20. februar 2006

Forskning på dansk, Jyllands-Posten den 5. februar 2007 af Lars-Emil Johansen

Grænsekrige og grundlov i Grønland, Jyllands-Posten 3. august 2005 af Lars-Emil Johansen

Michael Sandfort;Nordjyske Stiftstidende 27.11.2008.

2 september 2008

Ahmed Akkari flygter til Grønland

Filed under: Asyl, Danmark, Imamer, Immigration, Islam, Labaner — Tags: , — Hodja @ 13:17

Den velkendte danske imam Ahmed Akkari er flygtet til Grønland.

Han er træt af danske »fordomme«.

Hmmmm – ‘dansk’ er vel lovlig meget at tage i sin mund.

Hodjas blog har skrevet en del om Akkari.

21 januar 2008

Grønlænderne vil blande sig i interne danske forhold

Filed under: Asyl, Danmark, Irak, Politik, Politisk korrekte, Venstrefløjen — Tags: , — Hodja @ 19:11

DF advarer grønlandske folketingsmedlemmer.

Jamen hvis de interesserer sig så meget for den danske asylpolitik, at de vil blande sig i den – jamen værsågod.

Så synes jeg, Grønland skal overtage det FULDE ANSVAR for en del af de afviste asylansøgere. Og i forbindelse med, at man netop nu forhandler Hjemmestyreaftalen, så kan man da passende indføje en passus om, at Grønland fremover får ansvaret for en del af de danske asylansøgere – for egen regning.

16 januar 2008

Koldeste vinter i 10 år på Grønland

Filed under: Danmark, Evidens, Greenies, Loonies — Tags: , — Hodja @ 09:29

Mens vi i Europa går rundt og taler om global opvarmning og en grøn vinter, er det bidende koldt i Grønland.

Hvad med om Loonie-Connie tog en tur derop nu? Men hun er måske blevet vænnet til den balinesiske varme?

Læs resten på Jyllands-Posten

Tak til Universalgeniet