Hodjanernes Blog

21 juni 2013

Oslo 2022: Politiet advarer mod parallelsamfund

Politiet forbereder seg på store utfordringer hvis parallelle samfunn får utvikle seg i Oslo.

P1070313

Den interne rapporten fra Oslo-politiet, som Aftenposten har fått tilgang til, viser til Sverige og andre land for å illustrere noe av det vi kan vente oss.

Rapporten advarer mot grupper som søker sammen for å endre dagens demokratiske spilleregler. Det påpekes hvor viktig det er at slike parallelle samfunn ikke får utvikle egne regler og kodekser som bryter med norsk lov. En slik utvikling vil ifølge rapporten undergrave folks tillit til fellesskapet og gi grobunn for korrupsjon og undergraving av rettsstaten.

«Voldelige politiserte og religiøse ekstreme miljøer utgjør en reell trussel mot samfunnet. Hendelser og uroligheter på ulike steder i verden kan raskt ende opp i en voldelig konflikt i Oslo», heter det.

Nettverk på tvers av nasjonalgrenser blir opprettet raskt.

Personer oppsøker likesinnede hvor det er pågående konflikter og kamphandlinger.

Dette er noe politimester Hans Sverre Sjøvold tar på det største alvor.

Mere på Aftenposten

28 oktober 2010

Franske ghettoer: Stadig krudttønder trods milliardinvesteringer (5 milliarder Euro)

It is five years this week since Zyed Benna, 17, and Bouna Traoré, 15, were electrocuted and killed after they climbed into an electricity relay station to hide from the police.

Their deaths, in the notorious eastern Parisian suburb of Clichy-sous-Bois, sparked outrage throughout France’s suburban underclass. There followed three weeks of rioting, car burning, looting of shops and daily confrontations with police.

The suburbs, and especially the run-down estates (known as “cités”), overnight produced a grim new image of France for the rest of the world – one of violence, poverty, anger and a marked failure to integrate the country’s large second- and third-generation immigrant population. The government promised to act. Billions of euros were earmarked to improve the lot of these neighbourhoods and their residents.

But community leaders say little has changed. Suburbs like Clichy-sous-Bois remain a powder keg of pent-up frustration compounded by poor housing, chronic poverty and rampant unemployment.

14 oktober 2010

Lars Løkke: Politi er ikke nok for at løse ghettoproblemet

12 oktober 2010

For en gangs skyld er Hodjas blog enig med de Radigale

Manu Sareen (R) mener, at man skal gøre det attraktivt for ressourcestærke danskere at flytte ind i de socialt belastede boligområder ved at tilbyde dem billige lejligheder.

Det bedste vil være at få iværksættere og kunstnere til at flytte ind, siger han.

Vi kan forestille os en hel stribe af danske kunstnere, der ville have gavn af at flytte ind i de kulturberigede zoner. Vi kan faktisk IKKE komme i tanker om nogen, der ikke burde kulturberiges. Lad os se, hvem der træder frivilligt frem og hjælper de Radigale med projektet.

5 oktober 2010

Der ligger et trecifret milliardbeløb i velfærdsforbedring for det danske samfund og venter på at blive samlet op, i takt med at indvandrerne kommer lige så godt i arbejde som de gamle danskere. (Mogens Lykketoft J.P. 30/12 2003)

Filed under: Danmark, Demografi, Folketinget, Hodja, Immigration, Islam, Islamisering, Penge, Politik — Tags: — Hodja @ 19:12

Ifølge statsminister Løkke-Rasmussens åbningstale i Folketinget vil regeringen bruge 500 millioner kroner på ghettoer.

Efter min mening er flygtningene hverken nogen samfundsøkonomisk eller kulturel trussel.
Kirsten Lee (Radikale), B.T. 18/6 1990

 Uanset hvad vor flygtningepolitik koster, så skal retsprincipperne fastholdes.
Kirsten Lee (Radikale) B.T. 11/7 1990

3 oktober 2010

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os. (Gregers Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

Politiet advarer om, at dansk lov er på vej ud af flere ghettoer, der er ved at få deres egne love.

Politiet i flere ghettoområder advarer om, at jungleloven om den stærkes ret er ved at skubbe dansk lov ud af områderne. I stadig flere tilfælde ser politiet, at det er dem med flest muskler eller flest penge, der vinder i konflikter om vold, røverier og tyverier – uden om dansk lov og ret.

Mere på Jyllands-Posten

Tip: J.D.

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Den danske andel af dem kan efter min opfattelse ikke komme under de ca. 4000, vi modtager om året. Det magter vi , og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføre, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg.”
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

Jeg vil overhovedet ikke sætte nogen grænse overhovedet (for hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, red.)….. “ikke bare integration men samgifteri – blanding af racer – er racens overlevelse….Er der noget smukkere end mulatter? Der kommer fantastisk flotte fyre buldrende fra Tyrkiet og Pakistan og alle mulige andre steder fra, og sikke nogle herlige børn, der kunne komme ud af det…..
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Aktuelt 14/12 91)

Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?
Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Flygtninge vil blive en berigelse for disse lokal-samfund. Man kunne forestille sig, at det ville blive nødvendigt med sprogundervisning på den skole, der ellers enten er lukket eller ved at lukke.
Mimi Stilling Jakobsen (CD), B.T. 15/7 1993

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996.

28 september 2010

Velkommen i Voldsmose Villy, Helle og Mette

I 2002 måtte Jyllands-Posten tåle en fældende kendelse fra Pressenævnet, fordi vi havde skrevet, at to dømte somaliske forbrydere var somaliere.

Efterhånden er kendsgerningerne så aggressivt påtrængende, at de ikke mere lader sig skjule, om end fortielsen som debatform stadig optræder. Fredag morgen erklærede Birgitte Mazanti, forsker i boformer ved Københavns Universitet, at en del af ghettoernes problem er, at medierne nævner ghettoerne ved navn, når kriminaliteten forekommer. Sådan! Man skal blot tie og tro, at problemerne forsvinder i tavsheden.

Det har kendsgerningerne vist, at de ikke gør, og i dag går det vist an uden at risikere et sagsanlæg at nævne det faktum, som også professor Mathiessen lagde vægt på i 1999: Problemerne kommer fortrinsvis fra Tyrkiet, Somalia og Libanon. Det går måske også uden retlige konsekvenser an at nævne, at problemerne også har en statistisk sammenhæng med mængden af muslimer i området.

[….]

Socialdemokraterne fremlagde fredag en række forsag til løsning af ghettoproblemerne, herunder udflytning af universitetsstuderende, iværksættere og offentlige aktiviteter til områderne. Et af forslagene var, at der skulle tilbydes lavere husleje til ressourcestærke personer, hvis de flytter ud i ghettoerne.

Mere på Jyllands-Posten

24 september 2010

Kulturberigelsen i ghettoerne kræver løsningsmodeller

Ekstra penge, nye beføjelser, vidnebeskyttelsesprogrammer og dialogbetjente er blandt politikernes løsninger på ghetto-lovløsheden.

Tip: J.D.

14 januar 2010

Asger Åmund om kvaliteten af indvandrere‏

Integrationsministeriets Magasin  – der leveres gratis som pakkepost helt til døren (ressourcespild ! ) – omhandler i dette nummer ghettoer.

Asger Aamund er fmd for Center for Boligsociale udvikling.

“Samtidig skal vi have indført en indvandringspolitik efter canadisk forbillede, der sikrer, at vi fremover kun lukker kompetente indvandrere, der bidrager til Danmark, ind. Formålet med al indvandring har altid været at berige modtagerlandet, og jeg håber, at vi fremover vil byde flere indvandrere velkommen end nogensinde tidligere – men det skal være kompetente mennesker, der bidrager til samfundet. Alt andet er at rykke ulandsbistanden til Danmark.”

[…]

“Vi har brugt alt for mange kræfter på at aktivere inkompetente ældre indvandrere uden udsigt til nogensinde at komme ud på det danske arbejdsmarked”

 Læs hele artiklen her.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

16 januar 2009

The children of the ghetto of Lodz. Memory of the Litzmannstadt Ghetto

Filed under: Antisemitisme, Øst-Europa, Europa, Historie, Holocaust, Italien, Polen, Tyskland, WWII — Tags: , , — Hodja @ 13:01

One hundred photographs taken in the in the Jewish ghetto of Lodz, Poland, to remember the horrors of the Shoah and tell the life story of adults and particularly children, a prelude to hell.

Sixty-five years after the liberation of the Litzmannstadt Ghetto – as Hitler renamed the Polish city – the Cultural Association Polandia bezGranic and the Roman School of Photography (which hosts the event) organise from January 24 to February 7, in the capital, an exhibition to remember the tragic deportation of its inhabitants.

Mere på ANSAMed

3 marts 2008

Autonom og indvandrer container

Filed under: Billeder/Pictures, Kriminalitet, Labaner — Tags: , , , , — Hodja @ 00:05

Se dette nye og fantastisk nyttige produkt.

ikea.jpg

Modtaget fra Corolla. Der mangler dog et par oplysninger. Er den godkendt til opbevaring af antændte autonome og indvandrere? Og det ville også være rart at vide, om der følger eksportgodkendelse med. Så kunne man trille containeren direkte ind i retssalen – lette på låget og dømme dem – og derefter plombere og eksportere i umiddelbar tilknytning til domsafsigelsen.

Og indholdet er kun angivet i liter. Hvor mange autonome svarer det til? Og hvad er SI-enheden for autonome pr. container?

1 februar 2008

Osama bin Laden på job i sydamerikansk ghetto

Filed under: Diverse, Humor, Islam, Sydamerika — Tags: , — Hodja @ 09:25