Hodjanernes Blog

29 januar 2015

Muslimer og indavl: Bradford Royal Infirmary Hospital er et af Verdens førende centre for genetik pga byens store pakistanske befolkningsgruppe

Selvom pakistanske fødsler i UK kun udgør 3% af britiske fødsler udgør de 30% af alle britiske genetiske sygdomme.

Bradford Royal Infirmary har registreret mere end 140 recessive genetiske sygdomme mod normalt 20-30.

While the BiB cohort includes a total of 43 different ethnicities, the largest ethnic groups were Pakistani (45%) and White British (just under 40%).

In the Pakistani subgroup, 77% of babies born with birth defects were to parents who were in consanguineous marriages. In the White British subgroup 19% of babies with an anomaly were born to mothers over the age of 34. Links between the age of mothers and the prevalence of birth defects are already well-established.

It is estimated that more than a billion people worldwide live in in communities where consanguineous marriage is commonplace.

The Bradford/Leeds study is the first that has been able to explore the potential causes of birth defects in a population where there are enough numbers in both consanguineous and non-consanguineous groups to reach reliable and statistically significant conclusions.

Professor Neil Small, co-author of the study from the University of Bradford, says: “The research is of particular importance to Bradford, because of the characteristics of its population. Half the babies born in the city’s one maternity hospital have a parent whose family origins are in Pakistan. But the findings also have relevance to other areas of the UK and across the world in countries where consanguineous marriage is a cultural norm.

18 oktober 2010

45% af arabere er indavlede

Fætter-kusine ægteskab i Saudi:

The couple had two healthy boys, now 22 and 20, but their third child, a girl, was born with spinal muscular atrophy, a crippling and usually fatal disease that was carried in the genes of both parents. Their fourth, sixth and seventh children were also born with the disorder.

Spinal muscular atrophy and the gene that causes it, along with several other serious genetic disorders, are common in Saudi Arabia, where women have an average of six children and where in some regions more than half of the marriages are between close relatives.

Across the Arab world today an average of 45 percent of married couples are related, according to Dr. Nadia Sakati, a pediatrician and senior consultant for the genetics research center at King Faisal Specialist Hospital in Riyadh.

Mere på New York Times

Tip: Universalgeni

21 maj 2010

40% af medfødte og genetiske sygdomme i Pakistan relateret til fætter-kusine-ægteskaber

It is estimated that about 10 percent of congenital and genetic disorders worldwide are associated with customary consanguineous marriage; in most of the Middle East, the proportion is 30 percent, and in Pakistan, it is 40 percent.

[….]

Deafness (or hearing impairment) is the loss of ability to hear normally, whether permanent loss or fluctuating. Deafness is clinically and genetically heterogeneous and can be caused by environmental as well as genetic factors. It is estimated that the prevalence of profound bilateral hearing loss is 1.6 per 1000 in Pakistan and 70% of hearing loss arises in consanguineous-families.

Genetic deafness in Pakistani population; Ghazanfar Ali Pakistan Medical Research Council, Central Research Centre, National Institute of Health, Islamabad.

Tip: Universalgeni.

6 april 2010

Fremmedudgifterne – indvandringens pris

Filed under: Danmark, Demografi, Evidens, Immigration, Indavl, Læger, Medicin, Penge, Politik — Tags: , , — Hodja @ 08:26

Vi refererede forleden til bloggen Danmarks artikel om, at de har beregnet det danske samfunds udgifter til indvandringen til 200-300 milliarder 2010-kroner – om året.

En vaks læser har fundet et konkret eksempel frem fra 1993:

Handicappede indvandrerbørn koster danske kommuner millioner.

En stor del af forklaringen skyldes de mange fætter-kusine-ægteskaber blandt indvandrere. Den tunge ressourcebyrde er noget, man nu mærker i budgetterne i både amt og kommune.

Udgifterne er sandsynligvis ikke blevet mindre, da der ikke er ændret ved lovgivningen om ægteskab mellem nært beslægtede.

Tip: I.S.

25 september 2009

Arabere lider af en af de højeste rater af genetiske sygdomme

Despite the fact that it is widely practiced across the Middle East, marrying within the family might not be such a good idea, according to a report published Tuesday.

The report by the Dubai-based Center for Arab Genomic Studies (CAGS) said Arabs have one of the highest rates of genetic disorders mainly due to consanguinity, or marriages between close relatives.

“The chance of genetic diseases increases with each consanguine marriage between defective gene carriers. A genetic pool with a long history of such marriages would indeed bread very interesting results.”

22 april 2009

Politisk uansvarlig forskning

Nej det er altså for galt.

Samarbejdspolitiken, Margrethe Vestager, Villy Søvndal og Center for Menneskerettigheder må gribe ind.

Nu har forskere på danske og udenlandske universiteter endnu en gang fundet ud af, at der er forskel på sorte og hvide mennesker:

Nedregulering af β-receptormedieret signalering ved hjertesvigt (»desensibilisering«) kan forårsages af katekolamininduceret øget ekspression af G-protein-koblede receptorkinaser, der afkobler signalvejen via fosforylering af ADRB. Det har derfor for nylig også vagt interesse, at en SNP i genet for en receptorkinase, der optræder ca. ti gange hyppigere hos sorte end hos hvide (ca. 40% versus 5%) i USA, kan medføre »genetisk betablokade« og derved muligvis bidrage til, at sorte patienter med hjertesvigt ikke synes at have gavn af betablokkere [5].

Der må gøres noget ved det – for hvad kan det ellers ikke føre til?

18 januar 2008

Ja hvad er det lige der gør forskellen?

Filed under: Asien, Historie, Islam, Journalister, Medicin, Muslim World, Pakistan, Penge, Videnskab — Tags: , , , — Hodja @ 17:08

Twenty-five thousand years ago, haplogroup R2 characterized by genetic marker M124 arose in southern Central Asia.

Then began a major wave of human migration whereby members migrated southward to present-day India and Pakistan (Genographic Project by the National Geographic Society; http://www.nationalgeographic.com/). Indians and Pakistanis have the same ancestry and share the same DNA sequence. Here’s what is happening in India:

Ja han har godt fat i præmisserne – men tør ikke komme til den rigtige konklusion.

21 april 2007

Indavl gør nydanske børn ubegavede

Flere indvandrerbørn har behov for specialundervisning. Eksperter peger på fætter-kusine-ægteskaber som en væsentlig årsag.

»Blandt børn fra fætter-kusine-ægteskaber er der en overvægt af afvigere fra det, vi kalder normalen,« siger Marie Luise Bisgaard, lektor på klinik for medicinsk genetik ved Københavns Universitet.

Mere på Nyhedsavisen