Hodjanernes Blog

9 februar 2015

Verdens største svindelnummer – “Klimaforskerne” fusker med temperaturmålingerne

The fiddling with temperature data is the biggest science scandal ever

New data shows that the “vanishing” of polar ice is not the result of runaway global warming.

Two weeks ago, under the headline “How we are being tricked by flawed data on global warming”, I wrote about Paul Homewood, who, on his Notalotofpeopleknowthat blog, had checked the published temperature graphs for three weather stations in Paraguay against the temperatures that had originally been recorded. In each instance, the actual trend of 60 years of data had been dramatically reversed, so that a cooling trend was changed to one that showed a marked warming.

This was only the latest of many examples of a practice long recognised by expert observers around the world – one that raises an ever larger question mark over the entire official surface-temperature record.

Mere på Telegraph

2 september 2010

Mer om valfusk i Sverige

Filed under: Hodja, Politik, Sverige, SverigeDemokraterne — Tags: , , , — Hodja @ 13:03

We have now gotten reports that we the very first day have election fraud in Sweden. Can you spread this to Danish news channels? Se below:

http://sverigedemokraterna.se/2010/09/01/rapporter-om-valfusk-har-du-sett-nagot/

Som väntat strömmar nu rapporter in från hela landet om valfusk, där Sverigedemokraternas valsedlar systematiskt tas bort, slängs eller göms. Vissa röstmottagare har rapporterats vägra lägga ut partiets röstsedlar.

Sverigedemokraterna lanserar därför e-mailadressen valfusk@sverigedemokraterna.se. Folket uppmanas att maila dit ifall man ser att valfusk pågår, ifall valförrättare vägrar lägga ut valsedlarna, ifall de saknas eller andra problem. Det är av yttersta vikt att alla händelser rapporteras!

Ta med så mycket information som möjligt och beskriv vad som hänt, var det hänt och hur valarbetarna reagerade om ni konfronterade dem. Saker som bör vara med:

Datum – när upptäcktes valfusket
Plats – vilken kommun, stad och vilken vallokal skedde detta
Beskrivning – vad exakt är det som hänt? Saknas det valsedlar, är de gömda? Beskriv detaljerat
Valarbetarna – konfronterade du valarbetarna? Vad sa de och hur reagerade de? Det är bra ifall man tar deras namn om en polisanmälan görs
Kontaktuppgifter – ange gärna dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig för mer detaljer (e-mail och mobilnummer)

Maila alltså till valfusk@sverigedemokraterna.se!