Hodjanernes Blog

26 juni 2008

Svenskerne kan overvåge Folketinget

Filed under: Danmark, IT, Jura, Sverige, Ytringsfrihed — Tags: , , , — Hodja @ 11:12

Den nye svenske overvågningslov gør det fra næste år muligt for svenskerne at overvåge den elektroniske kommunikation til og fra Folketinget.

Danske politikere er rystede.

Det gælder for alle Telia-kunder.

Svenske modstandere af FRA-loven.

23 juni 2008

Den svenske FRA lov stjæler overskrifterne, men hvordan ser det ud med den danske overvågningslov?

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Europa, Jura, Medier DR m.fl., Politik, Sverige, Terrorism — Tags: , — Hodja @ 12:32

I Sverige har FRA loven fået massiv medieopmærksomhed efter, at loven har affødt store demonstrationer og været tæt på at bringe regeringen i mindretal. (FRA=Försvarets radioanstalt).

I Danmark har vores egen overvågningslov – logningsbekendtgørelse – været i funktion siden 15. september 2007, men uden at nyde samme medieopmærksomhed, som den svenske.

Her kan du hvem og hvad der skal logges i den danske overvågningslov. Bemærkninger til den danske lov er med rød farve.

Hvem skal logge?

* Alle, der udbyder internet og email i kommercielt øjemed, er forpligtet til at logge.
Svenske internet og mail udbydere er IKKE forpligtet til at logge efter den ny FRA lov.

* Det indbefatter teleskaber og internetudbydere, men også eksempelvis cafeer og hoteller, der tilbyder internet som en gratis serviceydelse.
Ikke et problem for cafeer og hoteller i Sverige da FRA loven ikke kræver logning hos udbydere.

* Biblioteker, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og boligforeninger med færre end 100 medlemmer er undtaget.

En undtagelse som gør den danske overvågning ganske værdiløs. Undtagelsen er indført for at ikke genere regeringens egne vælgere da overvågningsloven betyder store ekstra udgifter for udbyderne og regeringen er bange for at miste vælgere hvis medlemmerne i mindre boligforeninger skal betale 2.000 kr ekstra per måned og husstand for at dække udgifterne pga overvågningsloven. Regeringen accepterer derfor at terrorister frit anvender internetforbindelsen i en boligforening med færre end 100 medlemmer, vælgernes stemmer er jo vigtigere end at forhindre terrordåd.

Hvad skal logges?

* Fra fastnettelefoner gemmes nummeret, der ringes fra, og nummeret, der ringes til, samt tidspunkt og samtalens længde.
Sker ikke i Sverige da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Fra mobiltelefoner gemmes nummeret, der ringes til og fra, samt hvornår og hvor længe, samtalen varer. Telefonens id-nummer gemmes, samt data på hvilken mobilmast samtalen indledes og sluttes på. Også tidspunktet for, hvornår taletidskort aktiveres, gemmes.
Det sker heller ikke i Sverige da FRA loven jo ikke kræver nogen logning.

* Det samme gælder for afsendelse af sms- og mms-beskeder.
Også her slipper svenskerne da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ved e-mail gemmes afsender- og modtageradresse, og hvornår beskeden er sendt, samt computerens IP-adresse.
Sker ikke i Sverige fordi FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ved internet-brug gemmes IP-adresser og tidspunkt samt computerens MAC-adresse.
Noget som svenskerne også slipper for da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ikke alle data gemmes, for logningen foregår ved stikprøvekontrol. Hver 500. datapakke gemmes.

En email eller en fil består af mange datapakker og ved at kun gemme hver 500. datapakke så gemmer man noget som ikke kan bruges til noget som helst. Prøv at tage hver 500. bogstav af dette indlæg og sæt det sammen, så ser du at det blot bliver noget volapyk som ikke kan forstås. De danske udbydere skal investere store beløb i at gemme informationer som er totalt ubrugelige. Man kan spørge sig om ikke regeringen er blevet ramt af den danske nedgang i IQ niveauet!

I danske medier fremstilles FRA loven som om all internet og teletrafik i Sverige skal aflyttes og gemmes, noget som er totalt forkert.

FRA, Försvarets radioanstalt, er en civil myndighed under forsvarsdepartementet med 650 ansatte som har to opgaver:

1. Signalspaning eller signal sporing (på dansk) af udenlandsk elektronisk trafik som passerer Sveriges grænser via luften eller kabel. Da den meste elektroniske trafik over grænserne går via kabel (f.eks. fiber) var det nødvendigt med FRA loven da FRA tidligere kun havde lov til at bedrive signalspaning på elektronisk trafik i luften (radiobølger). Signaler fra radar-, navigerings- og våbenrelaterede systemer indgår også i signalspaningen.

2. At hjælpe statslige myndigheder og statslige virksomheder når det gælder IT sikkerhed. Ved angreb via internet mod statslige organisationer er det FRA som står for forsvaret.

FRA bedriver ikke nogen selvstændig efterretningstjeneste. I stedet udfører man opgaver på vegne af:

* Regeringen
* Forsvarsmagten
* Rigspolitiet
* Inspektionen for strategiske produkter
* Tolden
* Forsvarets materialværk
* Totalforsvarets forskningsinstitut
* Kriseberedskapsmyndigheten

Selvom FRA har lov til at samarbejde med udenlandske efterretningstjenester så deltager man ikke i Echelon. Danmark til gengæld deltager aktivt i Echelon med bl.a. en aflytningsstation på Amager, noget som Anders Fogh Rasmussen konstant benægter. I den sag er han lige så troværdig som når han konstant benægter at EU er en glidebane mod mere union.

Det er ikke til at forstå at danske medier gør alt for at bringe fejlagtige informationer om den svenske FRA lov samtidigt som man gør alt for at ikke informere om den vanvittige danske terrorlov.

Redigeret af PB

31 august 2007

Alvorlig social sygdom udbredt i EU

“Racist violence and crime remains a serious social ill across the EU,” the EU’s Agency for Fundamental Rights (FRA) said in a report presented to the European Parliament.

“Although good practices in response to the problem either continued or emerged in some member states in 2006 … most member states still have insufficient data collection on racist violence and crime,” the agency, which came into being this March, added.

The annual Report on Racism and Xenophobia, based on data drawn up by the FRA’s forerunner, the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, paints a bleak picture of the state of anti- discrimination campaigns across the 27-member union.

The EU’s keystone piece of legislation in the field of racial discrimination is the Racial Equality Directive, adopted by the European Commission in June 2000 as a “framework for combating discrimination on the grounds of racial or ethnic origin.”

Despite the fact that the Directive’s provisions had been widely, if not universally, adopted by EU member states as of the end of 2006, serious questions remain about its implementation.

“In many countries there is no indication that a single sanction had been applied, or compensation awarded, in cases of ethnic discrimination during 2006,” the FRA report said.

Those countries were the Czech Republic, Estonia, Germany, Greece, Italy, Cyprus, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Slovakia and Spain, it continued.

The problem is compounded by a lack of consensus on the definition and reporting of racist crime, with five member states not reporting any data on the issue, and only two – Britain and Finland – being classified as having “comprehensive” data.

Mere på Expatica

Ja der er vist ingen tvivl om, at der ikke er enighed om definitionerne.

Limewoody