Hodjanernes Blog

27 marts 2013

Hvad er farligst?

Filed under: Økofascisme, Danmark, Greenies, Medicin, Teknologi — Tags: , , , — Hodja @ 00:10

Tobaksrygning eller kollektiv trafik?

To målinger fra det Det Økologiske Råd viser, at det kan være langt mere sundhedsskadeligt at sidde i kupeen i et regionaltog, der bliver trukket af et af DSB’s forældede diesellokomotiver, end at stå ved en af Københavns allermest trafikerede veje i myldretiden.

Synderen er de dieselpartikler, der gør, at luftforureningen kan være op til 10 gange højere blandt passagererne i togene end på H.C. Andersens Boulevard i det indre København.

Det er i øvrigt de samme stoffer, som den amerikanske miljøstyrelse EPA har foretaget menneskeforsøg med, og som de risikerer store sagsanlæg for og måske sigtelser for kriminel adfærd. Dette har vi rapporteret om for flere måneder siden, og sagerne tårner sig op. Danske medier har intet skrevet, hvilket i sig selv viser, at der er forskel på om det er medicinalvirksomheder eller miljøorganisationer, der er på tapetet.

3 oktober 2012

Den amerikanske miljømyndigheds (EPA) menneskeforsøg

Steve Milloy fra Junkscience.com afslører de amerikanske miljømyndigheder.

24 februar 2010

Den amerikanske stat sagsøges for svindel med klimapolitikken

Industry groups, conservative think tanks, lawmakers and three states filed 16 court challenges to U.S. EPA’s “endangerment” finding for greenhouse gases before yesterday’s deadline, setting the stage for a legal battle over federal climate policies.

The lawsuits ask the U.S. Circuit Court of Appeals to review EPA’s determination that greenhouse gases endanger human health and welfare. That finding — released in December in response to a 2007 U.S. Supreme Court ruling — allows the agency to regulate the heat-trapping emissions under the Clean Air Act. Observers expect the court to consolidate the petitions.

Mere på NYT

Tip: Universalgeniet

Det, det drejer sig om, er, at hvis de grønne ikke kan gennemføre klimapolitikken som klimapolitik, så forsøger de at få begrænsninger på CO2 som forurening, altså som en sundhedsfare – hokus-pokus, så får de deres vilje alligevel.

24 juni 2009

Klimaforandringer som et lægeligt skabt problem

Debatindlæg i Ugeskrift for Læger om klimaforandringerne som et lægeligt skabt problem i form at befolkningstivæksten.

Vi har helbredt for mange på globalt plan. Det begynder nu at pege i retning af fiasko som efterfølger for de succeser, som læger generelt har skabt. Det hjemlige Brumleby var et markant resultat af, at den gennemsnitlige folkesundhed vitterligt blev øget og kom i fokus til bekæmpelse af globale sygdomme som kopper, polio og mæslinger. Vi kan fjerne nogle årsager til tidlig død, men den konsekvens, som dette har nu, har skabt fiaskoen, nemlig at nu fås små nuttede menneskebørn i bundter a en million, som alle overlever, som alle skal have mad, og som underligt nok også alle sammen vil have det godt. Dette er allerede nu ved at skabe fødevareknaphed i mange lande og naturligt nok værst for de dårligst stillede. Skal denne udvikling bremses, skal man op mod særdeles magtfulde faktorer som religion, tradition mv. Religionen hylder jo mangfoldigheden, men selvfølgelig kun af de rettroende, dem med samme psykiatriske vrangforestilling, som man selv bekender sig til. Ud fra et darwinistisk synspunkt må man forholde sig til multiplikationen af befolkningen globalt.

I mange af de samfund, hvor det sekulære livssyn enten er forbudt eller er en minoritet, mangler man jo tilsvarende den samfundsstruktur, som peger i retningen af social sikkerhed ved sygdom og specielt alderdom. I mange af disse samfund er tilsvarende en stor børneflok, gerne med flere koner, tegn på social status og mandighed. Tillige sanktioneres det af diverse religiøse systemer, der imødegår enhver form for svangerskabsforebyggelse med uhæmmet befolkningstilvækst til følge.

[….]

Skal vi forsøge at gøre noget på rodniveau, eller skal menneskeheden have nogle saftige krige, lassa- eller marburgfeber som en pandemi for at reducere den mest udtalte forureningskilde, befolkningstilvæksten? Det kan jo lade sig gøre uden at være alt for rabiat, Kina har sparet verden for ca. 600 millioner mennesker qua sin etbarnspolitik. Det må være et eksempel til efterlevelse, som vil slå alt andet i forureningsbekæmpelsen.

29 april 2009

Sådan en må vi alle (bilejere) have – araberne vil hade den

Filed under: Politik — Tags: , , — Hodja @ 19:42

Via Vlad Tepes Blog

Hvis det ikke er en forsinket aprilsnar?

5 maj 2008

Palæstinenserne i Gaza er også miljøsvin – men det er selvfølgelig jødernes skyld

Filed under: Antisemitisme, FN, Israel, Oplysning om islam, Palæstina - Libanon — Tags: , , — Hodja @ 18:45

Gaza’s water authority has dumped 60 million liters of partially treated and untreated sewage into the Mediterranean Sea since January 24, the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said in a report released on Wednesday.

“The sewage discharge is contaminating Gaza seawater and posing health risks for bathers and consumers of seafood. The sewage flows northward to Israeli coasts, including near the Ashkelon desalination plant. Urgent studies are needed to examine the extent of the impact,” the report reads.

Mere på The Jerusalem Post

Spildevandet strømmer mod israelsk farvand. Er det hamaSS’s ny hemmelige våben mod Israel? Og at FN anklager israelerne er jo ikke nogen overraskelse. Fatter FN ikke, at palæstinenserne ikke kan banke et søm i en hundelort uden at ødelægge begge dele?

Hvor var det jeg så en artikel fornylig, der omtalte islams store omsorg for moder jord og miljøet?

“The Palestinians have been pumping partially treated or untreated sewage water into the sea for years, and not just since the beginning of this year.

25 januar 2008

Stay away from Denmark – don’t come to live here – if you want to keep healthy

Filed under: Asyl, Danmark, Greenies, Immigration — Tags: , , , — Hodja @ 19:24

OECD thinks that the level of airpollution and small particles in the air in Denmark is way to high.

Read the document here – and see for yourself why it’s better for your health to find other and cleaner countries to live in. You might also consider the fact, that Denmark is governed by a very evil government – which does absolutely nothing for a cleaner environment – so things will not get any better in the near future.

Another thing is – the winter lasts for almost 10 months – every year – and the summer is very rainy.

So think for yourself – stay away.

Thak you for your understanding.

Tolke søges: Vi skulle gerne have ovenstående oversat til arabisk, urdu, tyrkisk, somalisk osv.