Hodjanernes Blog

9 oktober 2015

Det er åbenbart flygtningenævnet ligegyldigt at “flygtninge” tog hjem på sygebesøg!

Mere forfulgt var “flygtningene” altså ikke

Flygtninge på sygebesøg

Godt nok drejer det sig kun om 3 stks, men det viser at flygtningenævnet er totalt inkompetent.

Det varetager IKKE Danmarks interesser, men kun “flygtningenes”.

Taget herfra, hvor du kan læse mere

12 maj 2015

Kan flygtninge tage på ferie i det land, de er flygtet fra?

Udlændingestyrelsen mente nej – men så gik de politisk korrekte i aktion.

Men de tre, der fik deres opholdstilladelse inddraget, er her stadig i landet. De klagede til Flygtningenævnet, som underkendte Udlændingestyrelsens afgørelse.

Af svaret til Martin Henriksen fremgår det således, at:

“Flygtningenævnet har omgjort styrelsens afgørelse. Flygtningenævnet fandt ved afgørelserne ikke at kunne lægge til grund, at de forhold, der begrundede klagernes opholdstilladelse, havde ændret sig på en sådan måde, at der var grundlag for at inddrage opholdstilladelserne.”

Sagt på en anden måde, så mente Flygtningenævnet altså, at forholdene i de pågældendes hjemlande var så farlige for dem, at de ikke kunne sendes tilbage, men dog ikke farligere, end at de sagtens kunne tage hjem på ferie.

Mere på DKA.

8 januar 2009

Hvor mange har hun selv haft?

Iben Hjejle, der er aktuel i filmen ‘Flugten’, udtaler til Urban den 7. januar 2009:

“De mennesker, der sidder på de store poster i Integrationsministeriet og Flygtningenævnet, burde have en vagt eller to oppe i Sandholmlejren.”

Det kunne være, at Iben skulle have en vagt eller to i Integrationsministeriet og Flygtningenævnet. Filmen blev iøvrigt slagtet af DDR’s filmanmelder her til morgen.