Hodjanernes Blog

15 august 2013

Betina har en opsang til danskerne

Betina 38 år, bor i Århus V.

Hun har haft muslimske kærester, desuden har Betina muslimske naboer. Hun bliver tit invitert hjem til dem, Betina synes at halalkød smager meget bedre. Hun er også overbevist over at det er sundt for kroppen. Betina har en besked til højrefløjen.
“I skal holde op med at være så menneskefjenske, vi skal alle sammen være her på jorden. Tænkt på at muslimerne er flygtet fra krig, og sådan noget. De skal have lov til at være her.”
Venlig hilsen Betina.

Mere om Betina.

18 december 2012

Gestampo lider nederlag i Aarhus!

Filed under: Danmark, Enkeltstående tilfælde, Nazislam, Stampisme, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 16:13

Firoozeh Bazrafkan frifundet for overtrædelse af §266b.

Firo-KoranburnSappho skriver: “Firoozeh Bazrafkan blev i dag højst overraskende frikendt for sigtelsen for at have overtrådtidømt af §266b – den såkaldte racismeparagraf. – Den tilsendte bøde skyldtes en artikel på jp.dk, hvor hun bl.a. skrev følgende:

“…jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur – hvis det overhovedet er kultur? Men man kan sige, jeg mener, at der er tale om en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen.”

Firoozeh havde i første omgang nægtet at betale den bøde på  8000 kroner, som Østjyllands Politi havde sendt hende. Derfor kom sagen for Aarhus Ret i torsdags. Her fremhævede Firoozehs forsvarer, at Firoozeh Bazrafkans blogindlæg alene var en happening for at udstille det vilkårlige i paragraf 266b og ikke et personangreb på muslimske mænd. Desuden fremhævede forsvareren, at kunstnerens virke var en kritik af den iranske paragraf 220, der giver fædre og bedstefædre i Iran lov til at begå vold og mord på deres børn og børnebørn, uden at de bliver straffet for mord. Argumentationen gjorde åbenbart indtryk på dommerne.”

I skrivende stund foreligger der ikke oplysninger om, hvorvidt sindelagspolitiet – Gestampo – Zenia eller andre stampister vil kære afgørelsen til Landsretten. Men Lars Hedegaard udtaler “Er frifindelsen udtryk for en kovending i de danske domstoles praksis i sådanne sager? Eller har retten i Aarhus lagt vægt på specielle omstændigheder, der gælder i Firoozehs sag, men som de tidligere dømte i tilsvarende sager altså ikke har kunnet påberåbe sig? – Vil denne frikendelse få præcedensvirkninger for kommende sager, herunder anklagemyndighedens tilskydelse til at komme efter andre danskere. Alt dette ved vi foreløbigt intet om, men det er klart, at denne dom vil blive nøje studeret – også af Trykkefrihedsselskabet.”

14 december 2012

“Stampismen vs. Ytringsfriheden” – nu også i Aarhuus.

Vi er vel enige om, at selv med en fri debat, er der nogle grænser?” – Dommer Poul Holm, Aarhus.

Sappho: “Retssal F i retten i Aarhus dannede torsdag 13. december rammen om en sag mod den aarhusianske billedkunstner Firoozeh Bazrafkan. – Firoozeh Bazrafkan var indkaldt til retten, fordi hun har nægtet at betale den bøde på 8000 kroner, hun i oktober fik tilsendt fra Østjyllands Politi, hvis jurister vurderede, at kunstneren med et blogindlæg i Jyllands-Posten havde overtrådt paragraf 266b, stk. 1. Kunstneren havde på forhånd sagt, at hun ville omdanne retssagen til en kunsthappening, og det lille retslokale, hvor der senere på dagen skulle tages stilling i en sag om spirituskørsel, var da også så proppet, at man måtte hente ekstra stole ind til de sidst ankomne tilhørere.”

Zeniaretten

Lars Hedegaard siger, hvad der er at sige om den sag: “266b er en skændsel i et demokratisk retssamfund. Det er komplet vanvittigt, at visse grupper skal kunne påberåbe sig en særlig ret til ikke at blive forhånet. Det gælder endda kun nogle grupper. Handicappede eller tykke kvinder er for eksempel ikke beskyttet mod forhånelse. – Det helt store problem, der aldrig er blevet besvaret i de her retssager, er, at man bliver dømt for at forhåne folk for deres religion. Hvordan kan en politisk ideologi som islam kræve beskyttelse ved at kalde sig en religion? Man må gerne håne kommunister og socialdemokrater og folk fra Det Radikale Venstre. Men rettroende muslimer må ikke forhånes med henvisning til, at de tilhører et religionssamfund.  – Det er en fantastisk politisk doktrin, vi har fået etableret. Den beskytter en politisk ideologi mod kritik. Samtidig med at denne ideologi uafladeligt kritiserer og forhåner os andre. Paragraf 266b giver islam en særstatus. Vi må begynde at diskutere forholdet mellem religion og politik, fordi islam går ud over det specifikt religiøse, da 90 procent af islams indhold er politisk, mens kun 10 procent er religiøst i vores forstand.”

Der falder dom i sagen mod Firoozeh Bazrafkan tirsdag 18. december klokken 13, hvor afgørelsen læses op i retten i Aarhus.

25 oktober 2012

Farcen fortsætter

Firoozeh Bazrafkan møder Gestampo
style=”text-align: center;”>

Uwe Max Jensen i Sappho: Tilbage i januar 2012 blev billedkunstneren Firoozeh Bazrafkan afhørt af Aarhus Politi i forbindelse med en mulig overtrædelse af racismeparagraffen. Baggrunden for afhøringen var et blogindlæg på Jyllands-Postens hjemmeside, hvor Firoozeh Bazrafkan 6. december 2011 blandt andet skrev følgende:

…jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur – hvis det overhovedet er kultur? Men man kan sige, jeg mener, at der er tale om en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen.” –

Jurister hos Aarhus Politi har nu vurderet sagen, og Firoozeh Bazrafkan er blevet kendt skyldig i overtrædelse af §266b og er desuden blevet idømt en bøde på 8000 kroner, der skal betales inden 20 dage. Firoozeh Bazrafkan har imidlertid besluttet at anke dommen (bødeforlægget – red.). “Jeg ringer til politiet i morgen og siger, at jeg vil anke afgørelsen,” siger Firoozeh Bazrafkan til Sappho og uddyber:  “Jeg står ved det, jeg har skrevet, og jeg trækker ikke nogen udtalelser tilbage. Jeg står 100 procent bag min udtalelse. I Iran findes der en lov, som hedder paragraf 220, der giver fædre og bedstefædre lov til at begå vold og mord på deres børn og børnebørn, uden at de bliver straffet for mord. Jeg har et problem med lovgivningen i Danmark, som vil begrænse ytringsfriheden, så vi ikke kan tale frit om de problemer, som vi har med islamisk lovgivning i blandt andet Iran.

Firoozeh Bazrafkan blev i 2010 truet på livet af en irakisk mand, der bor på Sjælland. Manden, der truede Firoozeh Bazrafkan med voldtægt og drab, blev trods politianmeldelse ikke dømt for sine trusler mod kunstneren. Det krænker Firoozeh Bazrafkans retsfølelse. “Jeg synes, at det er forkasteligt, at en irakisk mand, der skriver til mig på Facebook, at han vil voldtage mig og skære mig i stykker og fodre hundene med mit kød, kan gå frit rundt uden at få en dom, mens jeg får en dom for at sætte problemer til debat. Det er latterligt, og det krænker min retsfølelse. Jeg er simpelthen så rasende,” siger Firoozeh Bazrafkan.

1 september 2011

Kim Møller er gæsteblogger hos Firoozeh Bazrafkan

Læs hans kronik, som Jyllands-Posten valgte ikke at publicere.

“Jeg blev gjort medskyldig.”

3 marts 2011

Firoozeh melder Blachman for brud på paragraf 266b!

Filed under: Danmark, Racisme — Tags: , — egtvedpigen @ 23:32

Iranskfødte den modige danske kunstner, Firoozeh Bazrafkan, har anmeldt Thomas Blachman for brud på paragraf 266b, fordi han i TV-underholdningsprogrammet X-factor kaldte danskerne for ‘blegnæb’.

Fra eb.dk – Hun har meldt Blachman til politiet

“Denne udtalelse finder vi er overordentligt forhånende overfor den danske befolkning, og derfor har vi meldt Thoms Blachman til politiet efter straffelovens paragraf 266b. Det har vi gjort, fordi vi begge som danskere har følt os overordentligt forhånede og nedværdigede af Blachman’s udtalelser.

Vi mener nemlig, at udtrykket ‘blegnæb’ fuldt ud matcher og ligger på linje med det normalt strafbare udtryk ‘perker’, der i almindelighed opfattes som nedværdigende og yderst nedsættende’, konkluderer Firoozeh Bazrafkan.”

3 december 2010

Allahs øje i det høje

Filed under: Kunst, Musik, Ytringsfrihed — Tags: , , , — egtvedpigen @ 01:10

31 maj 2010

Bliver man et bedre menneske ved at acceptere gale præster?

Jeg griner, når vor kære politikere siger, at de nok skal holde øje med, hvad der bliver prædiket i den kommende moske på Vibevej.

Ved de ikke, at alle imamerne ved Imam Ali-centrene er direkte udpeget af magthaverne i Teheran? For jeg skal lige love jer, at det ikke er hvem som helst, der får lov til at blive ansat i den ideologiske afdeling.

Firoozeh Bazrafkan i Jyllands-Posten