Hodjanernes Blog

21 september 2010

Den politiserende Danske Lægeforening

Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister (V) bliver inteviewet af Ugeskrift for Læger om indførsel af brugerbetaling for tolkebistand fra 2011, hvis man har opholdt sig 7 år og derover i landet:

Bertel får stillet spørgsmålet:

Halvfems procent af lægerne mener, at der vil være risiko for fejl, når I indfører brugerbetaling på tolkeområdet. Får det dig til at genoverveje planen?

Og han svarer:

»I 2004 blev det besluttet, at når man har været i Danmark i syv år, så forventes det, at man kan forstå dansk. Man har haft tilbud om gratis danskundervisning, som det er en forpligtelse at tage imod. Og man har skrevet under på, at man vil tage imod det. Vi har hele tiden sagt, at det her træder i kraft i 2011. Jeg har sjældent været ude for en beslutning, som har været så velovervejet, og som har været ventet i så lang tid. Ingen kan være overrasket«.

Baggrunden for interviewet er en artikel i UfL med overskriften:

Læger frygter fejlbehandling af udlændinge
Ni ud af ti læger mener, at sprogproblemer vil øge risikoen for fejlbehandling, når udlændinge fra næste år selv skal betale for tolkning. I Lægeforeningen er man »stærkt bekymret«, mens sundhedsminister Bertel Haarder (V) siger, at han sjældent har været ude med noget »så velovervejet«.

Hvis man nærlæser artiklen finder man baggrunden for anvendelsen af betegnelsen “lægerne”, “læger” og ” ni ud af ti læger”:

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget i almen praksis og på hospitaler blandt 93 læger, der jævnligt har kontakt med nydanskere.

Så de nævnte betegnelser skal altså give indtryk af at 90% af landets læger står bag konklusionerne i undersøgelsen, men det i virkeligheden er 90% af 93, hvilket efter min regnestok giver 83,7 læger, hvilket i sig selv er et lidt besynderligt tal. Samtidig giver gruppen man har spurgt jo konklusionen på forhånd. Jeg har ledt efter referat af undersøgelsen på DDR, men den er tilsyneladende ikke omtalt – det må da være en fejl?

Kilde: Ugeskr Læger 2010;172(38):2572. (Kræver login).

Tolkestoppet er også omtalt flere gange i Dagens Medicin fra 17. september 2010 i relation til fedmeoperationer:

Det er sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti Liselott Blixt tilfreds med.

»De har nu haft siden 2005 til at lære sproget, og det er deres ansvar og til deres egen interesse at lære dansk. Hvis de ikke har lært dansk nu, så må de vurdere, om de vil opereres og bruge penge på en tolk,« siger hun.

Hun forestiller sig dog, at der skal gøres en undtagelse, hvis en patient bliver indlagt akut og er i livsfare. Så kan patienten slippe for at betale. Men ikke ved planlagte konsultationer og operationer.

På endokrinologisk afdeling på Århus Universitetshospital er ledende overlæge Lone S. Jensen heller ikke bekymret over tolkestoppet.

»Det tror jeg ikke bliver et problem. Jeg tror, at de vil betale for en tolk. Det er en omfattende operation, så har de først indstillet sig på at gennemgå operationen, så tror jeg fint, de kan finde pengene til tolk, evt. ved hjælp af venner eller familie. Nogle gange bruger vi også børnene som tolk.«

Peter Krogh, Praktiserende læge i Brøndby, formand for Brøndby Lægelaug komer i samme nummer af Dagens Medicin med en ufrivillig indrømmelse:

Det er ikke rimeligt at indføre brugerbetaling i almen praksis uden større diskussion af konsekvenserne for den enkeltes helbred, og det er slet ikke rimeligt at indføre brugerbetaling for en del af befolkningen, vel at mærke en del af befolkningen, som vi ved er socialt belastede med en relativt høj sygelighed.

2 juni 2010

Send flere penge, våben, martyrer……..motionscykler og slankepiller

Filed under: Evidens, Palæstina - Libanon — Tags: , , , — Hodja @ 09:58

23.9 % af den mandlige population i Gaza og Vestebredden lider af fedme…….

8 januar 2008

Forbud mod rulletrapper skal forebygge fedme

Filed under: Danmark, EU, Europa, Hodja, Politik, Politisk korrekte, USA/Canada — Tags: , , — Hodja @ 18:36

Et forslag om at forbyde rulletrapper i nybyggeri skal forebygge fedme i Danmark, hvor anslået 1,4 mio. mennesker er overvægtige.

Mere på Dagens Medicin

Det var punkt 1. Det forlyder, at punkt 2 er et omfattende forbud mod fjernbetjeninger til elektroniske apparater. Et EU-direktiv er på vej. 

Hvorvidt paternosteret i Folketinget skal afskaffes, er endnu ikke besluttet.