Hodjanernes Blog

5 august 2010

Stiltiende praksis – kun DF siger det højt

Offentligt ansatte, der naturligvis ikke selv kan stå frem, har fortalt mig, at der er en stiltiende vedtaget praksis med, at personer med ikke-vestlig baggrund på kontanthjælp automatisk skal placeres i matchgruppe 3, ikke arbejdsparate, eller matchgruppe 2, delvis arbejdsparate.

Derfor føler de ofte ikke nogen særlig risiko for at kunne få frataget kontanthjælpen bl.a. grundet arbejdstimekravet, men oplever at de bare kan fortsætte på kontanthjælp i det uendelige pga. en arabisk eller mellemøstlig baggrund i modsætning til, hvis de med en asiatisk eller en dansk baggrund var landet på kontanthjælp. Dette afspejler en forskelsbehandling, der, hvis det er sandt, ikke er Århus Kommune værdig, og som man ikke kan tillade sig over for de øvrige, arbejdsomme skatteydere eller de andre kontanthjælpsmodtagere.

Ifølge mine underretninger kan borgere med ikke-vestlig baggrund ofte forblive på kontanthjælp i årevis, hvor kommunen ikke foretager sig andet end evt. at få dem på revalidering, i fleksjob, i støttet job eller på førtidspension, som jo stadig er placering på overførselsindkomst – bare ikke kontanthjælp. Antallet af indvandrere på førtidspension er på fem år fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er på livsvarig offentlig forsørgelse.

Af LENEKATTRUP dyrlæge folketingskandidat (DF); JP Århus 02.08.2010  (Uddrag).

Stem her.

19 august 2009

Fakta om irakerne

84 procent af alle dansk-irakere over 25 år er enten på førtidspension, kontanthjælp eller dagpenge.

29.000 har irakisk baggrund i Danmark. 13.400 er i alderen 25 til 64 år.

Blandt de 25-64-årige af begge køn er 2200 (17 pct.) på førtidspension og 9000 (67 pct.) på kontanthjælp eller dagpenge.

40 procent af de 50-59-årige dansk-irakere er på førtidspension. En fordobling på syv år. Årsagen er i 69 procent af tilfældene psykiske lidelser.

243.000 i alt får førtidspension i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik

Ekstra Bladet 16.08. 2009

16 august 2009

Irak-snyd: Diplomat lænser kommunen

Dansk-irakisk diplomat, der arbejder på Iraks ambassade i Bulgarien, scorer både løn fra ambassaden og førtidspension fra den danske statskasse, afslører Ekstra Bladet Søndag.

Hvor mange tilfælde endnu? Hvornår bliver systemerne kulegravet? Dvs også de, som tildeler pensionerne.

23 februar 2009

På fem år er antallet af indvandrere på førtidspension fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er i dag på livsvarig offentlig forsørgelse.

I løbet af de seneste fem år er antallet af indvandrere på førtidspension i Århus steget med 99,7 pct. fra 1.445 til 2.885 personer.

Dermed sætter byen rekord i forhold til de store byer, som kommunen normalt sammenligner sig med.

Den ansvarlige for området, social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard (V) er overrasket.

Mere på JP

Tip Yggdrasil

Artiklen nævner ikke begrundelserne for tildeling af førtidspension.

OPDATERING: Læs om Mohammed på sjasen: mohammed1

3 april 2008

Kulturberigelse i nyt perspektiv

Filed under: Citater, Danmark, Demografi, Immigration, Penge, Politik — Tags: — Hodja @ 00:34

Indvandrere stormer på førtidspension.

På sølle ti år er antallet af indvandrere, der bliver erklæret permanent uarbejdsdygtige, tordnet i vejret med 171 procent, viser en opgørelse, som Venstres folketingsmedlem Eyvind Vesselbo har lavet.

Mere på Berlingske

Den gang, vi startede med at lave oplægget i Venstres udlændingeudvalg, da gav vi hinanden håndslag på, at vi ville lave en oversigt over, hvad udlændingene koster. Vi fandt ud af, at det var umuligt, og nøjedes med at anføre nogle af de tal, der findes i finansloven. De tal, som Den Danske Forening kører frem med, er helt uansvarlige og uetiske. Det er også utiltalende at gøre befolkningsgrupper op i penge. Det vil jeg ikke være med til.
Birthe Rønn Hornbech (Venstre), Information 19/1 1990

Efter min mening er flygtningene hverken nogen samfundsøkonomisk eller kulturel trussel.
Kirsten Lee (Radikale), B.T. 18/6 1990

Uanset hvad vor flygtningepolitik koster, så skal retsprincipperne fastholdes.
Kirsten Lee (Radikale) B.T. 11/7 1990

Der ligger et trecifret milliardbeløb i velfærdsforbedring for det danske samfund og venter på at blive samlet op, i takt med at indvandrerne kommer lige så godt i arbejde som de gamle danskere.
Mogens Lykketoft og Anne-Marie Meldgaard i Jyllands-Posten 30.12.2003

Reglerne i vor udlændingelov udelukker effektivt mennesker, der flygter f.eks. på grund af fattigdom, fra at få opholdstilladelse hos os.
Kirsten Lee (Radikale), Aalborg Stiftstidende 22/9 1990

Jeg er også ked af den tendens til, at mange danskere tror, at Danmarks økonomiske problemer er udlændingenes skyld. De fremmede har reelt ingen som helst indflydelse på Danmarks økonomi.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), B.T. 17/10 1991

Jeg er meget ked af, at der har været tendens til, at mennesker i Danmark – måske halvdelen af menneskene i Danmark – giver de fremmede skylden for Danmarks problemer. Jeg kan forstå, at folkepensionister, der har svært ved at få pengene til at slå til, kan komme med lette svar. Men det er forkert. For disse fremmede er mere uskyldige end nogen andre. Og de betyder minimalt for de problemer Danmark har.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 17/10 1991.

 

4 april 2007

Dansk i hodet: Ubehagelige tall

Beskjeftigelsesfrekvensen blant ikke-vestlige innvandrere og etterkommere er litt under 50 % i Danmark.

Lidt over 50 % av alle fra ikke-vestlige lande mellom 16-65 år er arbejdsløse, på kontanthjælp eller førtidspensjon. (Danmarks Statistik 2005)

underskud.jpg

Ifølge Vælferdskommisjonen modtager en gennomsnitlig ikke-vestlig invandrer over sit livsforløb 2,6 millioner mere af det offentlige, end han indbetaler! Økonomisk betyder det, at denne gruppe leverer et stort, uopretteligt rødt tal på bundlinjen.

Kilde: Dokument.no

‘Vore 600 irakere’ = 1,56 milliarder kroner.

20 tolke                   = 52 millioner kroner

Det er bemærkelsesvædigt, at folketinget gerne kan diskutere lommepenge i en uendelighed, men hvis nogen nærmer sig dette emne, så er det ‘tonen’ i debatten, der er noget galt med.

Der er kun en til at betale: dig!