Hodjanernes Blog

4 august 2010

En idé til Fælleslisten

Filed under: Læger, Sverige, Totalitære — Tags: — Skjoldungen @ 20:48

Som vi tidligere har harcelleret over er regeringen fast besluttet på at tabe det forestående valg. En af de talrige metoder man til den ende har taget i anvendelse er at flytte de sidste rester af et fungerende sygehusvæsen så langt mod øst i både Jylland og på Sjælland – hvor  ‘segmentet’ bor – at dens egne kernevælgere reelt står uden akut lægehjælp. Af samme grund er der så opstået et nyt parti – antallet af sådanne har vi opgivet at holde styr på – kaldet Fælleslisten. Dette parti er nu ved at skrive sit program i den hensigt at stille op ved valget. Men hvis de regner med at få lægehjælp, kan de godt tro om igen, da 85% af Folketingets medlemmer vil blæse dem en hatfuld. Men måske kan de hente inspiration hinsidan? – (Her skal man vist også snart afholde en slags valg. Men da dette foregår på den gammelkendte, østeuropæiske facon med 95-99% stemmer på det herskende parti, i dette tilfælde 7-partiet – bliver det  næsten lige så spændende som at se maling tørre.) Dog kan følgende episode givetvis komme det programskrivende parti til hjælp:

En person med svensk bakgrund, Jonas, kom ved et uheld til at skære sig i låret med en køkkenkniv oppe i Sundsvall. Efter først – forgæves – at have henvendt sig til lægevagten tog han på skadestuen og tog plads i venteværelset. Efter et par timer var der fortsat intet sket, så Jonas tog en kasse med instrumenter og suturerede selv sit sår. Den slags er jo selvtægt, så det autoritetstro personale – vi er jo i det tidligere Sverige – anmeldte ham. Straffen er dog endnu ikke udmålt…

3 november 2009

En muslimsk kandidat på en stemmeseddel viser, at partiet er landsforræderisk.

Karen Damm fra Fælleslisten i Sønderborg udgiver nu sin valgfolder på arabisk ud fra den ide, at vi skal have respekt for hinanden. “Hvis vi lytter og forstår, har vi meget at berige hinanden med,” påstår hun.

Verden er i krig. Eksperter mener, at om ti år er der borgerkrige overalt i Europa.
Dette her svarer til, at man i forrige verdenskrig delte valgmateriale ud blandt de nazistiske stormtropper. 

Der er intet i den tilvandrede “kultur”, vi kan bruge til noget som helst. Dialog? Nej, den virker nemlig kun én vej – den forkerte.Når krigen slutter, vil vi se en ny “Nürnberg-proces”. Her skal Karen Damm, Ellemann, Seidenfaden, Bonnichsen, Rifbjerg og Elsebeth Gerner have deres sag for. En muslimsk kandidat på en stemmeseddel viser, at partiet er landsforræderisk. Dette gælder også dhimmier som Karen Damm. Mange ved ikke, hvad en dhimmi er, men det finder de ud af snart.

P.B.

SØNDERBORG:

Fælleslistens Karen Damm går utraditionelle veje i sin kamp for at blive valgt til byrådet i Sønderborg. Hun udgiver nu sin valgfolder trykt udelukkende på arabisk.

Det handler om dialog. Vil du i kontakt med den store gruppe af indvandrer, vi har i Sønderborg, kan du gøre det på dansk eller arabisk. Jeg har valgt den sidste udvej. For mig handler dialog om at have respekt for hinanden. Kun på den måde får vi større forståelse for hinandens kultur. Prøver vi at lytte og forstå, så har vi utrolig meget at berige hinanden med, siger Karen Damm, der har integration som en af sine mærkesager.

Lad mig understrege, at det er lokale borgere med arabisk herkomst, der har oversat min folder – maskinoversættelser har jo vist sig at være det rene volapyk, siger Karen Damm.

Hodja: I min kommune er der adskillige muslimer på valglisten – især fra Socialkammeraterne. Stemmerne trækker – ikke sandt?.