Hodjanernes Blog

15 maj 2009

Hun gør dem en bjørnetjeneste

For at gøre det lettere for kriminelle at få et arbejde efter endt afsoning foreslår juraprofessor og formand for Det Kriminalpræventive Råd Eva Smith, at forseelser slettes fra straffeattesten efter to eller tre år i stedet for fem.

Rød blok går endnu videre og forslår helt at afskaffe straffeattester eller at rense dem allerede efter et år (lovforslag B99).

Unge indvandrere er som bekendt stærkt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikken. Derfor vil Eva Smiths og den øvrige oppositions forslag ødelægge integrationen for de mange lovlydige indvandrerunge, som arbejdsgivere ikke vil turde ansætte, hvis det gøres umuligt at tjekke jobansøgeres baggrund.

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 14.05.2009

4 marts 2008

Urealistisk selvværd fører til børnevold

Det er ikke manglende selvværd, som gør børn og unge aggressive og voldelige, men tværtimod den kunstigt opblæste selvværd, som ofte findes blandt muslimske børn

Kirsten Damgaard , kulturpsykolog  og Carsten Ringsmose  børneforsker

Fyensstiftstidende.dk | 04.03.2008  

Formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Eva Smith, udtalte ved udgivelsen af en rapport i 1998 om indvandrere og kriminalitet: “Vi skal vide, hvad der er i vejen, før vi kan behandle problemet… vi gør ikke nogen af parterne en tjeneste ved at holde mund … der er både kulturelle og sociale årsager til deres kriminalitet. Derfor må vi tage en debat i stedet for at skjule tallene” (BT 1. okt. 1998). Ud fra dette konstruktive synspunkt vil vi beskrive nogle mulige årsager til, at efterkommere er meget mere voldelige end befolkningen i øvrigt.
Danmarks Statistik oplyser i den seneste opgørelse af fremmedkriminaliteten, at “både mænd og kvinder af udenlandsk oprindelse i alle aldersklasser har en højere kriminalitetshyppighed end befolkningen med dansk oprindelse og befolkningen under et. Højest lå gruppen af mandlige efterkommere med 14,8 procent mod indvandrere med 8,1 procent og personer af dansk herkomst med 5,3 procent.”

(more…)

31 maj 2006

Citater: Eva Smith om ECRI-rapportens kvalitet

Filed under: Citater, Danmark, EU, Immigration, Jura, Medier DR m.fl., Politik, Politisk korrekte — Tags: , — Hodja @ 12:24

I DR-P1 i formiddag i udsendelsen “Krause på tværs” udtalte Eva Smith blandt andet at “hvis vores rapporter skal have større kvalitet og ikke bare bygge på rygter, ammestuesnak og von-høren-sagen, skal vi have helt andre ressourcer end vi får idag”.