Hodjanernes Blog

23 maj 2013

EU vil straffe politiske partier med ‘forkerte meninger’

Ifølge forslaget fra EU-Kommissionen skal disse partier fremover leve op til nogle regler om internt demokrati, åbenhed – og altså også respekt for unionens værdier – for at få del i millionerne.

EUSSR

Europa-Parlamentet skal også have mulighed for at kontrollere de europæiske partier samt for at fratage dem støtten og idømme dem bøder. Kravene er blandt andet blevet fremsat af Europa-Parlamentets socialdemokratiske gruppe, der ifølge dens formand, østrigeren Hannes Swoboda, ser dem som et værn mod, at der gives EU-støtte til »højreorienterede og fremmedfjendske partier, som systematisk fører kampagne mod EU’s værdier og principper«.

Mere på Information

19 august 2010

Opfordring til at slå ihjel

Messerschmidt kræver stop for tv-station, der opfordrer til drab.

Dansk Folkepartis europaparlamentariker Morten Messerschmidt er fortørnet over, at EU-Kommissionen ikke vil være med til at standse terrororganisationen Hamas tv-station Al Aqsa.
– Da de franske myndigheder opdagede, at terrororganisationen Hamas via tv-kanalen Al Aqsa tv sendte opfordringer til terrorisme og opfordringer til drab på jøder ind over landet, var man ikke sen til at få stoppet signalet. Desto mere pinligt er det at opleve, hvordan EU-kommissionen, nu hvor terroristerne omgår det franske forbud ved at sende fra andre frekvenser i EU, viger tilbage fra at gribe ind. Det siger Dansk Folkepartis Europaparlamentsmedlem Morten Messerschmidt.
– I kampen mod terror kan der ikke være nogen mellemvej. Hvis vi skal vinde de moderate muslimer i EU over på frihedens og demokratiets side, er det afgørende, at den hadpropaganda og ækle antisemitisme, som udgår fra særligt det palæstinensiske område,  standses og der igangsættes en massiv holdningsbearbejdelse. Der foregår for tiden en kamp mellem de moderate og fundamentalistiske muslimer i EU – og det er frustrerende, at EU-kommissionen ikke ser dette, siger Morten Messerschmidt.
– Yderligere er det afslørende at opleve det danske socialdemokrati, som i denne sag hellere vil tale problemet ned end tage det alvorligt. Det er afslørende for partiets evne og vilje til at se vores udfordringer og fjender i øjnene, at man ikke ønsker, at EU skal følge det franske forbud op i hele EU. Heraf er det enkelt at udlede, at parti også i kampen mod terror har mere travlt med at pleje venskab og omgang med tvivlsomme grupperinger i Mellemøsten end at sikre danskerne mod den voksende islamisme, afslutter Morten Messerschmidt, som understreger, at han straks efter sommerpausen vil tage sagen op med EU-kommissionen.

Kilde: Pressemeddelelse fra 

Christiansborg,

den 19. august 2010/kkb

15 marts 2009

EU-Kommissionen og Amnesty International blander sig i Italiens flygtningepolitik

The European Union must “apply greater pressure on Italy to assure that human rights are not violated in Lampedusa“, underlined Amnesty International, the day before Vice-President of the EU Commission Jacques Barrot visits the island.

lampedusa

In a letter addressed to Barrot, Amnesty expressed,

“its concern over the treatment of asylum-seekers and immigrants on Lampedusa, after an ad hoc decree by the Interior Ministry in January”. “Italy’s decision to detain migrants and asylum-seekers on Lampedusa for the duration of the procedure, rather than transferring them to the mainland, has had a serious impact on their human rights,”

said Nicolas Beger, the director of the EU office of Amnesty.

“The current situation on Lampedusa,” he added, “prevents the construction in the EU of a true area of justice, liberty, and safety based on respect for fundamental rights”.

According to Amnesty, the conditions in the immigration centre

“put the minimum standards called for in human rights regulations in jeopardy”.

The European Commission, underlined the humanitarian organisation,

 “has rightly recognised the urgency of the situation”. Barrot “must now examine if the new regulations introduced by the Italian government constitute a violation of European legislation and the Charter of Fundamental Rights of the European Union”.

For this reason Amnesty International has asked Brussels to

“pressure the Italian government to re-establish the rapid transfer system for migrants and asylum-seekers from Lampedusa to the mainland” and “to ensure that the procedures for deportation are implemented with full respect to the rights of migrants and asylum-seekers”.

Fra ANSAMed

Der står intet om italienernes og EU-borgernes rettigheder. Men det er klart – ifølge de nævnte organisationer har de ingen rettigheder – i henhold til flygtninge og asylasøgere – kun pligten til at modtage og forsørge dem.

7 august 2008

EU-retssag på vej mod Danmark

Alt tyder på, at EU-kommissionen er på vej med sag mod den sidste danske beskyttelse af stramme regler for familiesammenføring.

Ekspert: Danmarks chance for at vinde er mikroskopisk.

29 januar 2008

EU – hvad nu?

Filed under: Danmark, EAD, EU, Europa, Jura, Labaner, Politik — Tags: , , — Hodja @ 23:55

Ureguleret lobbyisme betyder, at tingene foregår i det skjulte og ikke kommer til den bredere offentligheds kendskab.

Dermed undermineres tilliden til EU-systemet. Lobbyismeproblemet forstærkes af EUs såkaldte ‘demokratiske underskud’, idet magten er forankret i bureaukratiet (Kommissionen) snarere end i Parlamentet. Det forhold, at Kommissionen har lovgivningsinitiativet i EU, gør det nemmere for velorganiserede interessegrupper at lave lobbyisme til egen fordel på bekostning af alle EUs skatteydere. Det anslås, at ca. 15.000 lobbyister arbejder i Bruxelles for øjeblikket, men der mangler regulering og viden omkring dette emne.

Læs mere i kronikken af Gert Tinggaard Svendsen – Professor. Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet. Forfatter til bogen »Lobbyisme i EU« der netop er udkommet.

Og stem NEJ til at afskaffe forbeholdene.