Hodjanernes Blog

19 august 2011

En skrækkelig Norges historie

Filed under: Norge, Politik — Tags: — Hans Erling Jensen @ 12:49

Når virkeligheden overgår fantasien


Dette er hvad vi oplever i alle lande, der har tilladt denne unuancerede indvandring!
Hvorfor sker dette? Hvorfor tillader demokratiske stater dette? Har vi tabt trangen til at være retsstater? Har vi mistet vor menneskelighed overfor kvinder fra en vis religion i vor stræben efter at fedte for religionens fædre?

Jeg spørger bare – men så er jeg jo også ny her!

Eticha

13 august 2010

Sandheden skal ikke kunne retsforfølges i en retsstat som Danmark!

På Eticha opfordres alle tænkende mennesker, der mener, at der bør ske en  øjeblikkelig henlæggelse af de verserende sager mod Lars Hedegaard og Jesper Langballe for overtrædelse af paragraf 266b, til at skrive under.

Skriv under her.

Morten Uhrskov Jensen:

Der er stærke indicier for, at sagen mod Lars Hedegaard er et ildevarslende nybrud, når det gælder knægtelsen af en reel ytringsfrihed i Danmark. Jeg har ikke af den grund sagt – hvilket jeg heller ikke var i nærheden af i mit indlæg den 3. august, også på det punkt er Jacob Mchangama gået galt i byen – at der er tale om en sammensværgelse. Der er snarere tale om, at anklagemyndigheden (og domstolene?) i de kommende år af egen drift vil udvide anvendelsen af § 266b som følge af den voksende multikultur.

Det er faktisk temmelig bekymrende.