Hodjanernes Blog

18 februar 2009

Norske domstole overvejer at tillade hijab for dommere

Mens hijabdebatten raser i politiet vurderer norske domstoler å tillate religiøse hodeplagg hos dommere og advokater.

Ap-representant Karita Bekkemellem sammenlikner hijab-bruk med omskjæring.

“Retten til å bære hijab er en kampsak for muslimske feministjenter,”  MENTALT OMSKJÆRT: Slik karakteriserer daglig leder for kvinnesenteret MIRA uttalelsene til eks-statsråden og stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet.

Debat med Bekkemellem. Debat med Rana.

Hijab på politi i sameland vil bety en ny undertrykking av samene, mener samepolitiker János Trosten, som representerer Klar samisk røst (KSR) i Sametinget.

“Jeg forventer ikke å reise til muslimske land og gå rundt med luhka (samelue) og stjernelue om jeg var politi der, sier Trosten.”