Hodjanernes Blog

20 november 2010

»Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.

Glem alt om dommere, der henter inspiration til afgørelser i henhold til folkets ønsker. I fremtiden skal dommerstanden i stedet lede folket i den ønskede retning, »uanset«…

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen og landsretspræsident Bent Carlsen har været på studietur i Canada for at hente »inspiration« til EUs nye charter. Her har man har fundet idoler, der er alt andet end folkelige…

Fra Berlingske.dk – Kronik: Lær af Canadas multikulturalisme:

“Vi var tilfældigvis i det multikulturelle Canada, da den tyske kansler Angela Merkel i oktober erklærede den tyske »Multikulti« for en fiasko. Hendes udtalelse var vendt mod det store mindretal af tyrkiske immigranter, der efter mange år i landet stadig ikke taler meget tysk og bor isoleret fra det omgivende samfund. I Canada fik hun opbakning af enkelte, der er kritiske over for den officielle canadiske politik, men de fleste aviser erklærede, at det var den tyske form for multikulturalisme, der var en fiasko. Det samme gjorde professor ved University of Toronto Jeffrey G. Reitz. Han skulle interviewes af de canadiske medier lige efter vores møde med ham, for som han sagde: »Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.
[…]
Danmark er kun i meget begrænset omfang et immigrationsland, og vi har ikke en politik eller lovgivning om multikulturalisme. Men vi har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og vi har i december 2009 fået Charteret om Fundamentale Rettigheder i Den Europæiske Union. I dette charter er det i præamblen anført, at Unionen bidrager til at bevare og udvikle de fælles værdier under hensyn til de europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner. Uanset at indvandringen i Danmark for tiden er begrænset, vil de nævnte forhold medvirke til, at danske domstole i stigende omfang skal kunne håndtere sager, hvor parters rettigheder – så at sige – kolliderer med hinanden.
Med disse overvejelser i bagagen drog vi til Canada for at høre og se, hvordan de canadiske domstole tackler sådanne problemstillinger i et multikulturelt samfund.”
[…]
Canadiske domstoles måde at afveje rettigheder over for hinanden på vil utvivlsomt kunne inspirere danske dommere, når vi i de kommende år formentlig i større grad skal forholde os til friheds- og minoritetsrettigheder ifølge Menneskerettighedskonventionen og EU-Charteret.
[…]
I Europa synes nogle – som Angela Merkels udtalelser viser – at have tabt troen på en succesfuld integration. Nogle canadiere ville sikkert have svaret hende, at succesfuld integration er mere sandsynlig, når folk udviser tålmodighed og bevarer troen på, at det vil lykkes.”


Tip fra & tak til: Anonym