Hodjanernes Blog

13 august 2011

Dr. Tim Ball om fakta-fri økofascister

Vi befinder os i et ‘post fact society’.

På dansk nærmest ‘det faktafrie samfund’. Det kan iagttages dagligt i medierne, hos venstrefløjserne og økofascisterne.