Hodjanernes Blog

12 maj 2012

En interessant artikel i Dagens Medicin

Dagens Medicin skriver den 11. maj 2012 at “Svenske sygeplejersker misforstår danske læger.”

(Artiklen er ikke på nettet).

Problemer med kommunikationen mellem læger og hjemmesygeplejersker i Sverige går ud over patienternes sikkerhed. Sygeplejerskerne forstår ikke hvad lægerne siger.

Artiklen fortæller, at sygeplejerskerne i den svenske kommune Östra Göinge i samlet flok slår alarm, for de forstår simpelthen ikke hvad deres danske lægekolleger fortæller dem. De frygter for patientsikkerheden og beder nu myndighederne gøre noget.

Sygeplejerskerne peger på, at der i socialstyrelsens generelle anbefalinger står at man som ansat skal kunne forstå, læse, tale og skrive svensk.

Kunne man tænke sig, at der i Sverige er udenlandske læger med større sprogproblemer end danske? Men at det ikke går an at kritisere dem, idet de jo skal’ inkluderes’? Danske læger kunne jo være ‘legalt bytte’, for alle svenskere ved jo, at danskerne er racister.

Samtidig var det måske på sin plads, at kontakte den danske Sundhedsstyrelse, for hvis man kigger i Dagens Medicins arkiv finder man følgende artikel:

Antallet af svenske sygeplejersker med autorisation til at arbejde i Danmark er syvdoblet fra 2000 til 2008. Det skyldes bl.a. bedre løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis de svenske sygeplejersker har så store problemer med det danske, kan vi jo ikke have dem gående på de danske hospitaler? Vi må jo tænke på patientsikkerheden!

26 juni 2009

Hvad med at lære dansk?

PLEJE.

I klokken 8-radioavisen onsdag den 23. juni problematiseres, at børn af etniske minoriteter, som anbringes hos danske plejefamilier, ikke lærer deres oprindelige modersmål. Det vanskeliggør barnets kommunikation med forældrene, hvilket Mette Larsen fra Center for Familiepleje i Københavns Kommune kalder for et brud på børnekonventionen.

Hun mener derfor, at børnene bør anbringes i familier, der taler forældres sprog, at der gøres en særlig indsats for at give børnene modersmålsundervisning, og at der sættes massivt ind med tolkebistand. Til gengæld nævner Mette Larsen ikke den mulighed, at barnets forældre kunne hjælpes til at lære dansk, når de har valgt at bo i Danmark.

Det undlader Radioavisens medarbejder også at nævne, hvilket enten er dårligt journalistisk håndværk eller et bevidst forsøg på at fremme Danmarks Radios politiske dagsorden.

Rasmus Jarlov; metroXpress København 25.06.2009

16 marts 2009

Årsagen til at vi har flygtninge og indvandrere i Danmark – serveret i folkeskolen

Interview med forskeren Ditte Marie Munch-Hansen  fra DIIS på DDR-P1 her til formiddag kl. 11.45 om antologien ‘Verdenshistorier – en alternativ kanon’.

“Grunden til at vi har flygtninge og indvandrere i Danmark i dag er jo de frygtelige konflikter i Verden.” (Citeret efter hukommelsen).

Efterfulgt af udsagn af Marianne Madsen, kulturkonsulent i Dansk Flygtningehjælp, om hvor meget de ‘nye danskere har at byde på og berige os med.

Bogen består af skønlitterære tekster fra de 12 største flygtninge- og indvandrergrupper, der er at finde i folkeskolen.

Ifølge Gyldendalredaktør Karen Dinesen er kanonen en kommentar til den lukkede forståelse af, hvad danskheden er.

Vores kanon åbner sig i stedet for lukke sig om sin egen kultur, som kulturministeriets kanon gjorde. Den repræsenterer en kultur, der også er dansk, siger Karen Dinesen til dr.dk/nyheder.

Er det jeres indspark i den fortløbende kulturkamp?
– Ja det kan man godt sige. Det er et nyt bud på dansk kultur, siger Karen Dinesen.

Bogen er tænkt til danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser og indeholder bidrag fra Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Iran, Kroatien, Pakistan, Serbien, Somalia, Sri Lanka, Tyrkiet, samt kurdere og palæstinensere.

Dansk Flygtningehjælps formand Stig Glent-Madsen beskriver Verdenshistoriers rolle således:

“Debatten om den danske kanon og danskheden kan måske bedst sammenlignes med at sidde i et lukket rum med et vindue.

Forbliver vinduet lukket, vil der hurtigt komme en dårlig luft. Vi bruger langsomt ilten, der kommer ikke ny luft, inspiration eller nyt liv. Tværtimod bliver luften plumret, og vi føler, at vi ikke får nyt brændstof, men at vi istedet langsomt kvæles. Sådan har debatten om danskheden været i de senere år.

Det er ikke så underligt, at netop DDR gør hvad de kan for at fremme bogen og forfatteren, totalt manglende jordforbindelse er jo en kvalifikation. Betegnelsen ‘alternativ kanon’ gør den også selvskrevet på parnasset, sammen med alt andet der på mere eller mindre underfundig måde kan bruges til underminering af den nuværende regering. Bekvemmeligheds- og økonomiske flygtninge er overhovedet ikke ord, der indgår i godmenneskenes vokabularium.

At forskeren har speciale i holocaust og folkedrab gør historien endnu mere grotesk, når man ser på listen over lande, der bidrager til bogen.

Iøvrigt er der mindst en kultur, der glimrer ved sit fravær.

Læs iøvrigt om det californiske skolesystem.

6 august 2008

Ikke alle er flove over at blive danske

Filed under: Danmark, Tyskland, Undervisningssystemet — Tags: , , — Hodja @ 09:05

Direktøren for Dansk Skoleforening i Sydslesvig, Anders Molt Ipsen, erkender, at skolerne også tiltrækker personer uden baggrund i det danske mindretal pga. deres gode ry.

Men forældrene engagerer sig i mindretallet og lærer sig dansk, mener han.

19 juni 2008

Ikke et villatelt

Filed under: Billeder/Pictures, Danmark — Tags: , — Hodja @ 07:58

I’m Danish and I’m proud of our values !

( Fisketorvet København reklame i dag ) 

Kirsten Damgaard ,kulturpsykolog