Hodjanernes Blog

14 august 2011

Sundhedsklinik for illegale migranter i København.

Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp åbner nu en sundhedsklinik for netop denne gruppe.

“Vi går sammen om en klinik, fordi vi møder et behov for nødvendig sundhedshjælp hos mennesker, der af den ene eller anden grund opholder sig i Danmark uden en tilladelse. De kan simpelthen ikke få tilstrækkelig sundhedshjælp – og jeg tror, at langt de fleste danskere vil være enige i, at det er helt uacceptabelt at diskriminere mellem menneskers adgang til noget så basalt på baggrund af en juridisk status,” siger Susanne Larsen, der er præsident i Røde Kors.

En lægelig forpligtelse
Formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, Poul Jaszczak, mener

Som læger kan vi ikke lade mennesker gå rundt med ubehandlede sygdomme, for lægeløftet forpligter os til at give den nødvendige lægehjælp til alle mennesker uanset juridisk status,” siger han.

Retten til akutbehandling skal udvides
Ifølge konventioner, som Danmark har tiltrådt, har alle mennesker ret til sundhed. Og der er i dansk lov ikke noget til hinder for, at en privat klinik kan yde lægehjælp til denne gruppe, der i fagsprog betegnes som udokumenterede migranter.

”Problemet er, at den eksisterende garanti i sundhedsloven for akutbehandling af udokumenterede migranter er for snæver lige nuog at den ikke virker i praksis. Derfor ønsker vi som minimum, at retten til akutbehandling præciseres og udvides, så alle mennesker sikres den nødvendige sundhedshjælp. Det er en humanitær forpligtelse,” siger Susanne Larsen.

Klinikken er 100 procent privatfinansieret. Den bliver drevet af frivillige læger, sygeplejersker, jordmødre, fysioterapeuter og psykologer. Udover behandling af sygdom, tilbydes også børnevaccinationer og graviditetsundersøgelser. Konsultation og nødvendig medicin vil være gratis for patienterne.

Lægeforeningens formand vil personlig deltage, har han tidligere udtalt. Det samme vil folketingsmedlemmet Özlem Cekic (SF). Se tidligere poster om dette. Ifølge politiken.dk vil sundhedsminister Bertel Haarder (V) “hverken kan eller vil gribe ind over for læger, der i deres fritid hjælper folk med deres akutte helbredsproblemer”.  Integrationsminister Søren Pind slår fast, at det også er hans holdning. Ifølge politiken.dk henviser de to ministre til deres kollega justitsminister Lars Barfoed (K) for svar på, om politiet skal pågribe udlændinge uden lovlige papirer på klinikken. Dansk Folkepartis Martin Henriksen forventer, at politiet vil sørge for, at illegale personer bliver udvist. Og SF´s retsordfører, Jonas Dahl er enig i, at politiet bør tage affære:- Uanset om man synes om en lov eller ej, skal den selvfølgelig overholdes og det er politiets opgave, siger Jonas Dahl til Radioavisen.

11 januar 2011

Lægeforeningen, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp vil fremtvinge lægeklinikker for illegale indvandrere

En ny klinik for udokumenterede migranter, som Lægeforeningen og Dansk Røde Kors har annonceret, at de vil åbne i løbet af foråret er ifølge Ugeskrift for Læger på vej.

Klinikken bliver oprettet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og har været under forberedelse i lang tid.

Ifølge planen skal klinikken åbne i løbet af de næste 2-3 måneder. I første omgang er målet at sikre udokumenterede migranter adgang til sundhedsydelser. Men det er et ligeså vigtigt mål at få skabt politisk vilje til at finde en løsning, forklarer formanden for Lægeforeningens etiske udvalg Poul Jaszczak:

»Det er helt bevidst, at vi er gået ind ad den politiske fordør. Vi siger meget højt og klart, at der er tale om et presserende problem, som bør løses i dialog med myndighederne. I bund og grund er det ikke en opgave, vi skal tage os af – den bør løses politisk«, siger han.

Men sundhedsminister Bertel Haarder afviser at mødes med de tre organisationer for at drøfte problemstillingen.

»Jeg er enig i, at alle personer – også personer, som ikke har lovligt ophold her i landet – naturligvis skal have de sundhedsydelser, som de er berettiget til efter gældende ret, herunder internationale konventioner«, skriver ministeren i et brev dateret den 4. januar. Han fortsætter:

»Men her hører enigheden op. For det er min vurdering, at dette er opfyldt med de gældende regler om adgang til akut sygehusbehandling … Regeringen har ingen planer om at udvide udokumenterede migranters adgang til sundhedsydelser. På den baggrund finder jeg ikke, at der er behov for at mødes om dette spørgsmål«.

Ugeskr Læger 2011;173(2):90 (kun abonnement).
.
(Udokumenterede migranter = den politisk korrekte betegnelse for illegale immigranter)

16 marts 2009

Årsagen til at vi har flygtninge og indvandrere i Danmark – serveret i folkeskolen

Interview med forskeren Ditte Marie Munch-Hansen  fra DIIS på DDR-P1 her til formiddag kl. 11.45 om antologien ‘Verdenshistorier – en alternativ kanon’.

“Grunden til at vi har flygtninge og indvandrere i Danmark i dag er jo de frygtelige konflikter i Verden.” (Citeret efter hukommelsen).

Efterfulgt af udsagn af Marianne Madsen, kulturkonsulent i Dansk Flygtningehjælp, om hvor meget de ‘nye danskere har at byde på og berige os med.

Bogen består af skønlitterære tekster fra de 12 største flygtninge- og indvandrergrupper, der er at finde i folkeskolen.

Ifølge Gyldendalredaktør Karen Dinesen er kanonen en kommentar til den lukkede forståelse af, hvad danskheden er.

Vores kanon åbner sig i stedet for lukke sig om sin egen kultur, som kulturministeriets kanon gjorde. Den repræsenterer en kultur, der også er dansk, siger Karen Dinesen til dr.dk/nyheder.

Er det jeres indspark i den fortløbende kulturkamp?
– Ja det kan man godt sige. Det er et nyt bud på dansk kultur, siger Karen Dinesen.

Bogen er tænkt til danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser og indeholder bidrag fra Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Iran, Kroatien, Pakistan, Serbien, Somalia, Sri Lanka, Tyrkiet, samt kurdere og palæstinensere.

Dansk Flygtningehjælps formand Stig Glent-Madsen beskriver Verdenshistoriers rolle således:

“Debatten om den danske kanon og danskheden kan måske bedst sammenlignes med at sidde i et lukket rum med et vindue.

Forbliver vinduet lukket, vil der hurtigt komme en dårlig luft. Vi bruger langsomt ilten, der kommer ikke ny luft, inspiration eller nyt liv. Tværtimod bliver luften plumret, og vi føler, at vi ikke får nyt brændstof, men at vi istedet langsomt kvæles. Sådan har debatten om danskheden været i de senere år.

Det er ikke så underligt, at netop DDR gør hvad de kan for at fremme bogen og forfatteren, totalt manglende jordforbindelse er jo en kvalifikation. Betegnelsen ‘alternativ kanon’ gør den også selvskrevet på parnasset, sammen med alt andet der på mere eller mindre underfundig måde kan bruges til underminering af den nuværende regering. Bekvemmeligheds- og økonomiske flygtninge er overhovedet ikke ord, der indgår i godmenneskenes vokabularium.

At forskeren har speciale i holocaust og folkedrab gør historien endnu mere grotesk, når man ser på listen over lande, der bidrager til bogen.

Iøvrigt er der mindst en kultur, der glimrer ved sit fravær.

Læs iøvrigt om det californiske skolesystem.

27 maj 2008

Velkommen til Baghdad

Ingen hjælp til udvist iraker.

Tip: RettenTilSelvforsvar

Dansk Flygtningehjælp vil hjælpe udviste irakere

Dansk Flygtningehjælp går nu ind i sagen om de 12 kriminelle irakere, der står til udvisning.

Organisationen vil forsøge at standse udvisningerne ved at få en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Mere på DDR, der ‘tilfældigvis’ var på besøg hos konen til den udviste iraker, da han ringede hjem.

Hvad kalder man den slags journalistik?

Tip: TB