Hodjanernes Blog

27 april 2013

DR-kampagne undergraver tusinder af lægers arbejde

92 specialister m.v. klager til DR’s bestyrelse over udsendelsesrækken ‘Danmark på piller’

Til DR’s bestyrelse,

Klage over udsendelsesrækken ‘Danmark på piller’.

DR fører en krig mod antidepressiva. Så klart formulerer en journalist sig over for en psykiater i forbindelse med DRs udsendelsesrække ‘Danmark på Piller’.

Det bekræfter til fulde den mistanke man har haft om DR’s intentioner med diverse udsendelser.

Vi finder det dybt problematisk, at en public service kanal har set det som sin opgave at bekæmpe brugen af et medikament, som har afgørende betydning for mange menneskers helbred.

Udsendelserne, som nu har været vist i den bedste sendetid i flere uger, indeholder ikke faktuelle oplysninger om depressionssygdommen og dens behandling, men bygger på enkeltudsagn og udtalelser fra såkaldte eksperter, hvoraf den mest anvendte er specialist i intern medicin og altså ikke har erfaring med behandling af psykiatriske patienter.

Dette kan imidlertid være svært at gennemskue for seerne, og de mange kritiske udsendelser og den sensationsprægede retorik har den konsekvens, at både de depressive og deres pårørende bliver unødvendigt utrygge.

Mange vælger at ophøre med at tage medicin, med det resultat at de får tilbagefald af deres depressionssygdom, ligesom mange pårørende lægger pres på patienterne for at få dem til at ophøre med at tage medicinen.

Udsendelserne er en klar desavouering af de tusindvis af læger, der dagligt behandler patienter med antidepressiv medicin. De må fremstå fuldstændig utroværdige, når de nu i årtier har ordineret medicin, der ifølge DR’s ‘eksperter’ i bedste fald er virkningsløs, i værste fald livsfarlig.

Psykiatriske patienter i Danmark har det ikke nemt. Specialet er udsultet, mange sengepladser er nedlagt, og adgangen til psykiatrisk behandling er reduceret.

DR’s kampagner bidrager til, på usaglig vis, at situationen forringes yderligere, hvilket vi finder er fuldstændig uacceptabelt.

Underskrevet af 92 psykiatere mm