Hodjanernes Blog

18 marts 2013

Artige ‘afsløringer’ om Pølletiken i Dagens Medicin

Kristian Lund, chefredaktør på Dagens Medicin skriver i sin leder den 15. marts om systemet Politiken: Føj. Nu kan man heller ikke stole på Politiken med tilføjelsen (Bare for en god ordens skyld: Denne tekst er blodig ironi, sådan da).

Men det værste er måske, at vi heller ikke kan stole på dagbladet Politiken. Også Politiken modtager nemlig penge fra medicinalindustrien, oveni købet fra en usædvanlig problematisk kant. Mens Kræftens Bekæmpelse og HPV-lægerne har fået penge fra Sanofi, der leverer HPV-vaccinen til det danske sundhedssystem, så har Politiken fået penge fra Sanofis ærkerival og hovedkonkurrent, GlaxoSmithKline, der gik glip af gigant-ordren på HPV-vaccinen.

At pengene er blevet betalt for annoncer for hovedpinemedicinen Panodil er ligegyldigt. Det afgørende er, at pengene er gledet ned i Politikens lommer, og så burde Politiken være afskåret fra at mene noget som helst om lægemidler overhovedet.

[…]

Bo Lidegaard er i øvrigt ikke bedre end hverken lægerne og medicinalindustrien. Han holder sig nemlig ikke tilbage for at tage betaling for sin blomstrende foredragsvirksomhed, og i den forbindelse er han tilknyttet foredragsmastodonten, Athenas, som blandt sine kunder tæller en lang række medicinalvirksomheder: Novo, Lundbeck og alle giganterne, foruden Sanofi og rivalerne fra GSK. Bo Lidegaard sidder altså selv i suppedasen, fuldstændig lige som lægerne.

[…]

Faktisk står Politiken ikke tilbage for selv de værste vaner hos lægerne og medicinalindustrien. Politiken har nemlig valgt at holde betalingerne hemmelige. Når Politiken offentliggør artikler om HPV-vaccinen, nævner avisen ikke med et eneste ord sin afhængighed af Sanofis konkurrent, GSK.

Politiken burde sandelig også åbent lægge frem, hvor store betalingerne har været fra GSK — på samme måde, som man forlanger af lægerne. Heller ikke Bo Lidegaard er transparent om sine sikkert højest usunde og stærkt lukrative relationer til medicinalvirksomheder, der på overfladen køber hans foredrag — hvilket helt sikkert bare er et skalkeskjul for at bestikke chefredaktøren.

Verden er af lave.

At man ikke kan stole på Pølletiken har vi vidst længe.

21 september 2010

Den politiserende Danske Lægeforening

Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister (V) bliver inteviewet af Ugeskrift for Læger om indførsel af brugerbetaling for tolkebistand fra 2011, hvis man har opholdt sig 7 år og derover i landet:

Bertel får stillet spørgsmålet:

Halvfems procent af lægerne mener, at der vil være risiko for fejl, når I indfører brugerbetaling på tolkeområdet. Får det dig til at genoverveje planen?

Og han svarer:

»I 2004 blev det besluttet, at når man har været i Danmark i syv år, så forventes det, at man kan forstå dansk. Man har haft tilbud om gratis danskundervisning, som det er en forpligtelse at tage imod. Og man har skrevet under på, at man vil tage imod det. Vi har hele tiden sagt, at det her træder i kraft i 2011. Jeg har sjældent været ude for en beslutning, som har været så velovervejet, og som har været ventet i så lang tid. Ingen kan være overrasket«.

Baggrunden for interviewet er en artikel i UfL med overskriften:

Læger frygter fejlbehandling af udlændinge
Ni ud af ti læger mener, at sprogproblemer vil øge risikoen for fejlbehandling, når udlændinge fra næste år selv skal betale for tolkning. I Lægeforeningen er man »stærkt bekymret«, mens sundhedsminister Bertel Haarder (V) siger, at han sjældent har været ude med noget »så velovervejet«.

Hvis man nærlæser artiklen finder man baggrunden for anvendelsen af betegnelsen “lægerne”, “læger” og ” ni ud af ti læger”:

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget i almen praksis og på hospitaler blandt 93 læger, der jævnligt har kontakt med nydanskere.

Så de nævnte betegnelser skal altså give indtryk af at 90% af landets læger står bag konklusionerne i undersøgelsen, men det i virkeligheden er 90% af 93, hvilket efter min regnestok giver 83,7 læger, hvilket i sig selv er et lidt besynderligt tal. Samtidig giver gruppen man har spurgt jo konklusionen på forhånd. Jeg har ledt efter referat af undersøgelsen på DDR, men den er tilsyneladende ikke omtalt – det må da være en fejl?

Kilde: Ugeskr Læger 2010;172(38):2572. (Kræver login).

Tolkestoppet er også omtalt flere gange i Dagens Medicin fra 17. september 2010 i relation til fedmeoperationer:

Det er sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti Liselott Blixt tilfreds med.

»De har nu haft siden 2005 til at lære sproget, og det er deres ansvar og til deres egen interesse at lære dansk. Hvis de ikke har lært dansk nu, så må de vurdere, om de vil opereres og bruge penge på en tolk,« siger hun.

Hun forestiller sig dog, at der skal gøres en undtagelse, hvis en patient bliver indlagt akut og er i livsfare. Så kan patienten slippe for at betale. Men ikke ved planlagte konsultationer og operationer.

På endokrinologisk afdeling på Århus Universitetshospital er ledende overlæge Lone S. Jensen heller ikke bekymret over tolkestoppet.

»Det tror jeg ikke bliver et problem. Jeg tror, at de vil betale for en tolk. Det er en omfattende operation, så har de først indstillet sig på at gennemgå operationen, så tror jeg fint, de kan finde pengene til tolk, evt. ved hjælp af venner eller familie. Nogle gange bruger vi også børnene som tolk.«

Peter Krogh, Praktiserende læge i Brøndby, formand for Brøndby Lægelaug komer i samme nummer af Dagens Medicin med en ufrivillig indrømmelse:

Det er ikke rimeligt at indføre brugerbetaling i almen praksis uden større diskussion af konsekvenserne for den enkeltes helbred, og det er slet ikke rimeligt at indføre brugerbetaling for en del af befolkningen, vel at mærke en del af befolkningen, som vi ved er socialt belastede med en relativt høj sygelighed.

5 oktober 2008

DanMarx Radio overgår endog sig selv i infamitet.

Filed under: Danmark, Diverse, Læger, Medicin, Medier DR m.fl., Venstrefløjen, Videnskab — Tags: — Skjoldungen @ 14:54

Man skulle ikke tro at DDR kunne synke dybere – men det kunne de altså:

sladderSom enhver med et TV-apparat kan konstatere er forudsætningen for ansættelse i Statsradiofonien at man både er ignorant på sit stofområde, ikke er belastet af overdreven intelligens og dertil ikke lider af moralsk-etiske anfægtelser vedrørende sanddruhed.  Tydeligst set dette beklagelige forhold demonstreret i politiske sammenhæng, men i agurketider kobler man så over i person-hetz-modus i den tro, at man kan fastholde husar-segmentet blandt seerne ved at lefle for de laveste instinkter i den indre svinehund.

Et sådant tilfælde indtraf for nylig, da man bragte en udsendelse om en navngiven læge på Rigshospitalet, som påstodes at have forholdt kræftsyge patienter den bedste behandling, at have raget forskningmidler til sig i privat øjemed, at være i lommen på et medicinalfiorma og meget andet af samme skuffe.  Af indlysende grunde så jeg ikke selv udsendelsen – jeg befinder mig langt uden for DDR’s rækkevidde – men min tiltro til de læger og andre anstændige mennesker som så svineriet er unægtelig adskillige rangklasser over min tilsvarende til DanMarx Radio. For nu at sige det så underdrevet det er mig muligt.

Men læs selv om sagen i Dagens Medicin og lad så være med at tænke over, hvad tvangslicensen egentlig bliver brugt til.