Hodjanernes Blog

13 september 2011

Klinik for illegale indvandrere har penge til hele 2012

Præsident i Røde Kors Susanne Larsen er ifølge Politiken vældig godt tilfreds med, at klinikken for illegale indvandrer har 3,2 millioner kroner allerede, så den kan køre frem til udgangen af næste år.

Pengene kommer fra både privatpersoner, fonde og foreninger som Dansk Sygeplejeråd, FOA og Roskilde Festival.

Teater: Skal vi behandle illegale indvandrere med behov for lægehjælp?

16 maj 2011

Den Almindelige Danske Lægeforening støtter illegale immigranter

Lægeforeningen overlader normalt humanitær støtte til de individuelle medlemmers egen vurdering og støtter ikke nogen som organisation men har gjort en undtagelse i dette tilfælde og har støttet migrantklinikken med 100.000 kroner.

Det er Dansk Røde Kors, som vil komme til at stå for driften. Det ser endog ud til at foreningens formand vil arbejde i den kommende klinik for illegale:

”Vi er nu 43 læger, 17 sygeplejersker og 27 fyisioterapeuter foruden tandlæger, tolke, og jordemødre, der har meldt sig som frivillige”, sagde Mads Koch Hansen (formand for DADL).

Artiklen nævner ikke, om Lægeforeningen har spurgt medlemmerne, om de vil donere penge til illegale immigranter.

OPDATERING 4. juni 2011:DF: Haarder må gribe ind overfor ulovlig lægeklinik.

21 september 2010

Den politiserende Danske Lægeforening

Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister (V) bliver inteviewet af Ugeskrift for Læger om indførsel af brugerbetaling for tolkebistand fra 2011, hvis man har opholdt sig 7 år og derover i landet:

Bertel får stillet spørgsmålet:

Halvfems procent af lægerne mener, at der vil være risiko for fejl, når I indfører brugerbetaling på tolkeområdet. Får det dig til at genoverveje planen?

Og han svarer:

»I 2004 blev det besluttet, at når man har været i Danmark i syv år, så forventes det, at man kan forstå dansk. Man har haft tilbud om gratis danskundervisning, som det er en forpligtelse at tage imod. Og man har skrevet under på, at man vil tage imod det. Vi har hele tiden sagt, at det her træder i kraft i 2011. Jeg har sjældent været ude for en beslutning, som har været så velovervejet, og som har været ventet i så lang tid. Ingen kan være overrasket«.

Baggrunden for interviewet er en artikel i UfL med overskriften:

Læger frygter fejlbehandling af udlændinge
Ni ud af ti læger mener, at sprogproblemer vil øge risikoen for fejlbehandling, når udlændinge fra næste år selv skal betale for tolkning. I Lægeforeningen er man »stærkt bekymret«, mens sundhedsminister Bertel Haarder (V) siger, at han sjældent har været ude med noget »så velovervejet«.

Hvis man nærlæser artiklen finder man baggrunden for anvendelsen af betegnelsen “lægerne”, “læger” og ” ni ud af ti læger”:

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget i almen praksis og på hospitaler blandt 93 læger, der jævnligt har kontakt med nydanskere.

Så de nævnte betegnelser skal altså give indtryk af at 90% af landets læger står bag konklusionerne i undersøgelsen, men det i virkeligheden er 90% af 93, hvilket efter min regnestok giver 83,7 læger, hvilket i sig selv er et lidt besynderligt tal. Samtidig giver gruppen man har spurgt jo konklusionen på forhånd. Jeg har ledt efter referat af undersøgelsen på DDR, men den er tilsyneladende ikke omtalt – det må da være en fejl?

Kilde: Ugeskr Læger 2010;172(38):2572. (Kræver login).

Tolkestoppet er også omtalt flere gange i Dagens Medicin fra 17. september 2010 i relation til fedmeoperationer:

Det er sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti Liselott Blixt tilfreds med.

»De har nu haft siden 2005 til at lære sproget, og det er deres ansvar og til deres egen interesse at lære dansk. Hvis de ikke har lært dansk nu, så må de vurdere, om de vil opereres og bruge penge på en tolk,« siger hun.

Hun forestiller sig dog, at der skal gøres en undtagelse, hvis en patient bliver indlagt akut og er i livsfare. Så kan patienten slippe for at betale. Men ikke ved planlagte konsultationer og operationer.

På endokrinologisk afdeling på Århus Universitetshospital er ledende overlæge Lone S. Jensen heller ikke bekymret over tolkestoppet.

»Det tror jeg ikke bliver et problem. Jeg tror, at de vil betale for en tolk. Det er en omfattende operation, så har de først indstillet sig på at gennemgå operationen, så tror jeg fint, de kan finde pengene til tolk, evt. ved hjælp af venner eller familie. Nogle gange bruger vi også børnene som tolk.«

Peter Krogh, Praktiserende læge i Brøndby, formand for Brøndby Lægelaug komer i samme nummer af Dagens Medicin med en ufrivillig indrømmelse:

Det er ikke rimeligt at indføre brugerbetaling i almen praksis uden større diskussion af konsekvenserne for den enkeltes helbred, og det er slet ikke rimeligt at indføre brugerbetaling for en del af befolkningen, vel at mærke en del af befolkningen, som vi ved er socialt belastede med en relativt høj sygelighed.

1 december 2009

Debatindlæg i Ugeskrift for Læger

Lægeerklæringer

DEBAT

Professor, dr.med. Jørgen Lyngbye, København.

I Berlingske Tidende den 19. september 2009 refererede psykiater Henrik Day Poulsen sine erfaringer med speciallæger, der misbruger deres ekspertstatus til at opfordre til at afgive lægeerklæringer farvet af deres politiske ståsted i sager om førtidspension og mht. afviste irakiske asylsøgere, for at disse kan få humanitært ophold i Danmark. Hvis samfundet ikke kan stole på lægers faglige erklæringer, vil en deraf følgende mistillid ramme alle læger herunder også det flertal, som naturligvis i deres lægefaglige vurderinger søger den størst mulige objektivitet ufarvet af personlig sympati og antipati. Jeg har gennem mange år været rådgiver for diverse offentlige myndigheder både her i landet og i Norge og har selvfølgelig altid afgivet strengt saglige erklæringer. Det ærlige flertal af danske læger, herunder jeg selv, vil komme under mistanke, hvis et lille mindretal af vore kolleger er uvederhæftige.

Dette er en meget alvorlig sag, som Lægeforeningen umiddelbart må undersøge nærmere.

Citat fra den nævnte artikel i Berlingske:

Den politiske psykiater er en farlig psykiater. Både for lægestanden og for samfundet. Jeg vil dog afslutningsvis konkludere, at de nævnte eksempler omhandler et meget begrænset antal personer. Men hvis udemokratiske grupper som Kirkeasyl bliver dagligdag og fortsat rekrutterer læger og andre intellektuelle, folketingspolitikere, kendte personer og andre, som befolkningen har tillid til, kan vi stå med et meget stort demokratisk problem, nemlig at vi kun overholder loven, når den passer ind i vores eget politiske landskab.

16 november 2009

72.000 gange årligt alene i almen lægepraksis

Lægeforeningens næstformand Yves Sales mener, at det er diskriminerende at kræve af patienter, der ikke har lært dansk efter 7 år her i landet, at de selv skal betale for tolkning i sundhedsvæsenet:

Brugerbetaling for tolkning bliver hverdag i sundhedsvæsenet om halvandet år, når sundhedslovens paragraf 50 træder i kraft. Patienter, der til den tid har boet i Danmark i syv år, skal selv betale, hvis de har brug for tolk, når de går til lægen. Vi må vænne os til tanken, hvis ikke Folketinget laver loven om og hindrer de åbenlyse problemer, det skaber for patienter og læger.

Det britiske sundhedsvæsen bruger nu 50.000.000 pund om året på tolkeudgifter.

Hvor meget bruges der i hospitalsvæsenet, retsvæsenet, politiet og på bistandskontorerne?

Og hvor meget tolkebistand får danskere i udlandet – for eksempel det første år de opholder sig i forskellige lande?