Hodjanernes Blog

27 februar 2015

Kronikk av Christian Tybring-Gjedde: Mediene knebler meningsmangfoldet

Politiske debatter i Norge er elitistiske. De ekskluderer og segregerer.

Visse standpunkter er moralsk overlegne. Andre er egoistiske, kyniske og hjerterå. Definisjonsmakten ligger forankret hos dem som har begge føttene solid plantet innenfor. De som hevder islam betyr fred, har et milelangt forsprang på dem som hevder det motsatte.

Uansett hvor mye bestialsk terror som utføres i islams navn. Den som hevder dagens asylinnvandring er en kulturell berikelse, stiller i en helt annen divisjon enn den som påpeker de langsiktige konsekvensene av denne gjestfriheten. De som ønsker å ta imot flest flyktninger er pr. definisjon rausest.

De rause trenger ikke befatte seg med budsjettmessige konsekvenser, folks nærmiljø eller norsk kulturell identitet. Det er ordene som teller.

De rause tilfredsstiller den bibelske barmhjertighet.

Læs hele kronikken her.

8 december 2014

Christian Tybring-Gjedde: “Først når velferdsgodene forsvinner vil folk reagere” – ny bog som ties ihjel i norske medier

Indikatorer vi nå opplever er et forvarsel.

TYBRING-GJEDDE

Den virkelige store smellen vil komme om noen få år, sier Christian Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Først når folk mister pensjonen og velferdsgodene vil de reagere, men da er det for sent, sier han.

Han vier deler av boken sin, «Mens orkesteret fortsetter å spille», til å beskrive et tenkt scenario der økonomisk kollaps vil ramme velferds-Norge fra alle kanter. Han mener at norsk økonomisk politikk må snu fort hvis ikke hans scenario skal bli virkelighet.

Mere på Nettavisen

20 september 2013

Snik-islamisering – et fy-ord i de norske forhandlinger om regeringsdannelsen på højrefløjen

Højrepartierne i Norge forhandler om at danne en blå regering – partierne Kristeligt Folkeparti og Venstre vender sig mod Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde, der bruger begrebet ‘snig-islamisering’.

Både KrF og Venstre reagerer sterkt på Frps Christian Tybring-Gjeddes innvandringsuttalelser og varsler en alvorsprat med partiet om saken.
Tybring-Gjedde sa til Aftenposten torsdag at han mener ordet snikislamisering er et godt ord, og trakk fram det han mener er ferske eksempler på nettopp snikislamisering i Norge. Han sa også at dagens innvandringspolitikk ødelegger norsk kultur, og at han ikke har samvittighet til å se på at denne utviklingen fortsetter.

[…]

Tybring-Gjedde selv sier han står fast på at det foregår snikislamisering i Norge i dag, men sier han gjerne bruker et annet ord.

“Jeg kan dokumentere at det jeg sier er sant. Hvis det er ordet snikislamisering de ikke liker, kan vi kalle det «tilpasning til islamsk kultur basert på sharialovgivning». Kanskje det er ord som gjør at KrF synes det er mer ok å snakke med oss, sier han.”

Mere på VG

10 juni 2013

Stortingsrepræsentant for Fremskridtspartiet Christian Tybring-Gjedde om indvandringens pris

Regjeringens innvandringspolitikk er i ferd med å omgjøre et velstående Norge til et konkursbo.

Oslos gjeld har økt dramatisk grunnet innvandringen, særlig fordi ikke-vestlige innvandreres sysselsetting er lav og trygdeuttaket høyt. Konkret er situasjonen slik:

  • Oslos gjeld har økt fra 7 milliarder kroner i 2004 til 30 milliarder kroner i 2014.
  • Den sterke befolkningsveksten eksempelvis i alderen 1 -19 år, og som er innvandringsrelatert, er langt dyrere enn eldrebølgen. I årene 2015-2030 vil investeringsbehovet ligge mellom 27 og 52 milliarder kroner bare til nye barnehager og skoler. Nye sykehjemsplasser vil kun koste en femtedel av dette, et sted mellom 4 og 10 milliarder kroner.
  • Kun 55 prosent av ikke-vestlige i Oslo i alderen 25 – 61 år er sysselsatte, mot 84 prosent i den norske befolkningen.
  • Resultatet er at mens en norsk husholdnings skatte- og trygderegnskap går i pluss med nesten 4 000 kroner i året, går en ikke-vestlig husholdning i minus med over 100 000 kroner. Da er flyktningene holdt utenfor.

Alle forstår at dette er alarmerende, ikke minst med tanke på SSBs forsiktige prognose som anslår at etniske nordmenn blir en minoritet i Oslo rundt år 2040, og at tre av fire innvandrere da vil ha ikke-vestlig bakgrunn.

Jeg understreker at dette er en forsiktig prognose. Dagens innvandring er så høy at veiskillet i Oslo kan skje allerede på 2020-tallet.

Mere på Aftenposten

1 maj 2013

Indvandringens pris koster hver norsk familie – hvor begge arbejder – 28.000 kroner om året (mindst) – og de er aldrig blevet spurgt!

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde, er bekymret over den norske innvandringspolitikken og kostnadene som holder på å eskalere med uforhindret kraft.

MoneyPit

Han viser til statistikk fra Statistisk sentralbyrå, som viser at mens 70 prosent av ikke-innvandrere er i arbeid, så er kun 31 prosent med somalisk bakgrunn i arbeid, 40 prosent med Eritreisk bakgrunn, 42 prosent med irakisk bakgrunn, 45 prosent med afghansk og 47 prosent med pakistansk bakgrunn.

Kostnadene knyttet til dagens innvandringspolitikk innebærer at hver skattebetaler i snitt betaler 14.000 kroner hvert år over skatteseddelen. Altså 28.000 kroner for hver husstand hvor begge er i jobb, fortsetter han.

Det aller mest skremmende er imidlertid at dagens innvandring er en villet politikk. Regjeringen tviholder på en politikk som verken er kulturelt eller økonomisk bærekraftig. stadig flere ser at det er i ferd med å gå riktig galt, allikevel tviholder politikerne på sine illusjoner, sier Tybring-Gjedde.
Det er uansvarlighet satt i system, avslutter Tybring-Gjedde.

Og i Danmark er beregningerne makuleret – de er irrelevante.

Mere her af Per Steinar Runde: Innvandring og økonomi.  Og en kommentar til det af Hans Rustad: Det virkelige regnskapet.

Sjølv dagens direkte utgifter til Utlendingsdirektoratet og til “Integrering og mangfald” på 11-14 milliardar per år blir små samanlikna med tapa skissert ovanfor. Men dei aller største utgiftene ved vidare innvandring og folkevekst har verken Frischsenteret eller Statistisk Sentralbyrå teke med. Sjølv om den etnisk norske befolkninga vil minke frå 4.2 millionar til godt under fire i løpet av dette hundreåret, vil folketalet pga innvandring stige bratt: Til sju millionar i 2055 og 9 millionar i 2100 etter middelalternativet til SSB, og til seks millionar i 2027, sju millionar i 2045 og ni millionar i 2086 etter høgalternativet. Kanskje kan det gå endå verre. Så seint som i 2005 spådde SSB at vi først ville nå fem millionar i 2020, og bomma med åtte år! Sjølv i ei tid der BNP veks, har den raske auken i folketalet gitt lågare BNP per innbyggjar i alle år frå 2008-2011. Men framfor alt vil dette i tiåra som kjem krevje enorme utgifter til ny infrastruktur. Aukar folketalet med 2 millionar før 2045, treng vi alt om 30 år ein 40% auke i talet på barnehagar, skular, husvere, transportkapasitet, sjukehus, sjukeheimar og fagfolk av alle slag…”

Og skatteborgerne i Tyskland betaler selv for oplæring i eksponentialfunktionens effekter.

PS: Hvis familien havde sat 28.000/12 = 2.333 kr i banken om måneden på en opsparingskonto til f.eks. 5%  i 10 år, ville de have 365.000 kr. Dette er selvfølgelig forudsat, at beløbet på 28.000 ikke ændrer sig på de 10 år. Pengene kunne selvfølgelig også have været brugt til at nedbringe gæld, købe obligationer eller aktier osv.

27 august 2010

Drøm fra Disneyland

Kronik i norske Aftenposten af 2 fremskridtspolitikere:

Vi registrerer endringene rundt oss, og vi hører til stadighet at de er til det bedre. Men det er noe som skurrer, noe umusikalsk. Og vi ønsker derfor å stille etterkrigstidens samfunnsarkitekt, Arbeiderpartiet (Ap), noen spørsmål;

Hva var galt med norsk kultur, siden dere er fast bestemt på å erstatte den med noe dere kaller flerkultur?

Hva er målet med å dolke vår egen kultur i ryggen?

Hvilket land bruker dere som rollemodell for det flerkulturelle eksperimentet?

Læs det på Aftenposten.

Reaktionerne er helt forudsigelige:  Christian Tybring-Gjedde (Frp) føler seg fremstilt som en rasist etter at han skrev kronikken om at innvandring og flerkultur truer med å rive Norge i filler.

27 marts 2010

Sådan fikser man den

En norsk FRP-politiker foreslår, at norske skoler indfører en årlig dag til minde om holocaust.

Og at skoleeleverne – inklusive de muslimske -på dagen bærer jødestjernen for at vise solidaritet med jøderne.

Den norske avis Dagbladet roder godt og grundigt symbolerne sammen, og kalder stjenen for ‘Davids-stjerne’ og illustrerer artiklen med dette billede:

På den måde får den venstreorienterede avis blandet staten Israel ind i sagen, hvilket selvfølgelig gør det meget nem at tage afstand fra ideen. De burde vide, at Jødestjernen ikke er et jødisk/israelsk symbol, men et nazistisk – brugt til at stigmatisere jøderne med. Det kan vel ikke være bladet ubekendt, at en ‘Jødestjerne’ ser således ud:

3 marts 2010

Norsk FRP-politiker sammenligner hijab med KKK

Å iføre barna sine hijab er like ille som å sette på dem en Ku Klux Klan-hette, mener fylkesleder Christian Tybring-Gjedde i Oslo Frp.

Norge bør nå ta et knallhardt oppgjør med islamiseringen som skjer rett foran øynene på oss, sier han.