Hodjanernes Blog

3 oktober 2017

Canadas nye holocaust musæum renset for jøder …

I det politisk korrekte Trudeau-Canada har man nu pæsteret at lave et Holocaust musæum uden at nævne jødernes skæbne under anden verdenskrig  i den planche, man møder ved indgangen …

 

 

 

Historieforfalskning er åbenbart den nye norm

 

Læs mere her

7 maj 2017

Assimilate this …

Canada er ved at synke ned i den politisk korrekte fornærmelsesgrav

== hvis nogen føler sig fornæmet af noget, må det forbydes …

Jeg har tidligere bragt et indslag om seneste tåbelighed ( her er et link)

Her er Rebel.Media med et indslag:

og her er “min” kommentar med en video fra StarTrek (der også omhandler The Borg)
🙂

23 november 2016

Er Canada under Trudeau Sverige 2.0 ?

Det mener The Black Pidgeon

Her er hans vægtige argumenter :

Her er et godt eksempel på Sverige : Feminisktisk snerydning … !

(til din store overraskelse virkede det ikke ! )

6 april 2014

Sådan forsøger (anti)facisterne at hindre ytringsfriheden

I Canada går det åbenbart bare ud på at larme, så folk med andre meninger ikke kan ytre dem…

EVIL-YIN-AND-YANG1

Tænk, hvis universitetets ledelse optrådte ansvarligt og smed alle dem, der forhindrede fri tale ud af universitetet.

De har intet at gøre der.

Taget herfra

7 april 2013

Canada overvejer sin økonomiske støtte til det bundløse hul ved navn “Palæstina”

Filed under: Fatah, Muslim World, Palæstina - Libanon, TrumfEs, USA/Canada, Vestbredden — Tags: — trumfes @ 15:21

Den kanadiske udenrigsminister har været en en tur i Mellemøsten og bl.a. besøgt Abbas

Han ville ikke sige noget om den nu udløbede aftale om økonomisk støtte til Abbas vil blive forlænget.

Taget herfra

29 marts 2012

Canada’s Gazahjælp går til terrorister

Filed under: FN, Gaza, TrumfEs, USA/Canada — Tags: , , , — trumfes @ 21:20

Her er en video, der viser , hvad Canada’s og sikkert også Danmarks ulandhjælp går til

20 november 2010

»Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.

Glem alt om dommere, der henter inspiration til afgørelser i henhold til folkets ønsker. I fremtiden skal dommerstanden i stedet lede folket i den ønskede retning, »uanset«…

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen og landsretspræsident Bent Carlsen har været på studietur i Canada for at hente »inspiration« til EUs nye charter. Her har man har fundet idoler, der er alt andet end folkelige…

Fra Berlingske.dk – Kronik: Lær af Canadas multikulturalisme:

“Vi var tilfældigvis i det multikulturelle Canada, da den tyske kansler Angela Merkel i oktober erklærede den tyske »Multikulti« for en fiasko. Hendes udtalelse var vendt mod det store mindretal af tyrkiske immigranter, der efter mange år i landet stadig ikke taler meget tysk og bor isoleret fra det omgivende samfund. I Canada fik hun opbakning af enkelte, der er kritiske over for den officielle canadiske politik, men de fleste aviser erklærede, at det var den tyske form for multikulturalisme, der var en fiasko. Det samme gjorde professor ved University of Toronto Jeffrey G. Reitz. Han skulle interviewes af de canadiske medier lige efter vores møde med ham, for som han sagde: »Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.
[…]
Danmark er kun i meget begrænset omfang et immigrationsland, og vi har ikke en politik eller lovgivning om multikulturalisme. Men vi har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og vi har i december 2009 fået Charteret om Fundamentale Rettigheder i Den Europæiske Union. I dette charter er det i præamblen anført, at Unionen bidrager til at bevare og udvikle de fælles værdier under hensyn til de europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner. Uanset at indvandringen i Danmark for tiden er begrænset, vil de nævnte forhold medvirke til, at danske domstole i stigende omfang skal kunne håndtere sager, hvor parters rettigheder – så at sige – kolliderer med hinanden.
Med disse overvejelser i bagagen drog vi til Canada for at høre og se, hvordan de canadiske domstole tackler sådanne problemstillinger i et multikulturelt samfund.”
[…]
Canadiske domstoles måde at afveje rettigheder over for hinanden på vil utvivlsomt kunne inspirere danske dommere, når vi i de kommende år formentlig i større grad skal forholde os til friheds- og minoritetsrettigheder ifølge Menneskerettighedskonventionen og EU-Charteret.
[…]
I Europa synes nogle – som Angela Merkels udtalelser viser – at have tabt troen på en succesfuld integration. Nogle canadiere ville sikkert have svaret hende, at succesfuld integration er mere sandsynlig, når folk udviser tålmodighed og bevarer troen på, at det vil lykkes.”


Tip fra & tak til: Anonym