Hodjanernes Blog

16 august 2010

Jødehadet i Sverige

Det svenske Kriminalpræventive Råd (BRÅ) viser i sin statistik, offentliggjort i juni 2010, at hadforbrydelser steg kolossalt i 2009 i forhold til året før, nemlig med næsten 60 %.

Rabbineren Isak Nachman i Stockholm har også fået det at føle. Han blev dødstruet på åben gade i Stockholm, kaldt ”morder” og ”Jævla Israel” og et par uger senere råbes der”Jævla judar” fra en bil der kører forbi ham og nogle kolleger.

I Malmø skete der en explosion på Syngaogens trappe i juli. Skånepolitiet har en lang liste over hadforbrydelser mod jøder i 2009. Her er et udpluk:

 1. Brand ved kapellet på den jødiske begravelsesplads
 2. Hagekors indridset på bil
 3. Hagekors på bagsiden af trafikskilt
 4. Dødstrussel mod dreng på Vittraskolen
 5. Hagekors indridset på bil
 6. Davidsstjerne malet i trappeopgang
 7. Dødstrussel mod far og to døttre
 8. Familie overfalset af flere mænd på Stortorvet
 9. Trussel og krænkninger mod elev på Rønnenskolen
 10. Davidsstjene tegnet på dør til tandlægeklinik
 11. Dødstrussel i forbindelse med demonstration modGazakrigen
 12. Hagekors på Holmaskolens vinduer
 13. Hagekors og Davidsstjerne malet i elevator på alderdomshjem
 14. Tre peronser hælder benzin på Latinskolens gårdsplads i form af hagekors
 15. Dødstrussel i forbindelse med fødselsdagsfest på Loftet
 16. En person indætser med sye et hagekors i hånden på en mandag
 17. Rabbiner schikaneret af to yngre mænd
 18. Fodboldsfans hitlerhilser på vej til match

Og så godt som ingen reaktioner i massemedierne!

Det er Sverige!

År 2010

Jødehadet stiger om kap med indvandringen af muslimer. Noget man selv med jævn begavelse kunde forudse om ikke før, så da EU´s overvågningskontor i Wien under ledelse af den østtyske jurist ”Die Beate” ikke kunde fralyve sig rapporten om, at det hovedsagelig var muhammedanere som stod bag jødehadet i Europa.

Malmø er en islamiseret by med et stort antal af muselmænd, og den socialdemokratiske borgmester har ikke blot tidligere luftet sin asociale og umenneskelige indstilling over for en alderssvag gammel mand på 99 år, men har også for åbent tæppe flere gange vist sin antisemitiske og tilmed antizionitiske – og dermed antidemokratiske – indstilling.

Han minder om en selvoptagen kommunistpamper.

Kilde: Världen idag 13.8.2o1o

Fot: borgmester Ilma Reepalu

13 august 2010

Hvad siger koranen? Slå dem ihjel!

Sverige, som under vor forrige besættelse, fik ry for sin hjælp til Europas nødstedte jøder dels på grund af den modige svenske Raul Wallenbergs indsats i Budapest og dels ved redningen af danske jøder, er nu godt i gang med at udslette dette ry og pådrage sig et grimt Kainsmærke.

Frisk statistik fra det svenske BRÅ (Kriminalpræventive Råd) viser, at antisemitisme stiger, mens antiislamisme viger, en ganske logisk konsekvens af den enorme indvandring af muhammedanere. I islam er der fra Muhammeds tid indbygget et dybt had til jøder – arabernes handelsrivaler, og alle rettroende muselmænd er pligtige at rette sig efter det og give det videre.

Den mosaiske menighed i Sverige har bedt staten om økonomisk hjælp til sikkerhedsdøre i synagogen, overvågningskameraer og skudsikkert glas, men forgæves. Selvom det er enhver stats første pligt at beskytte sine statsborgere, gælder det åbenbart ikke dem af jødisk herkomst, skønt politikerne længe har kunnet se, hvor det bar hen.

Kilde: Den kristelige avis ”Världen i dag” 13.8.2010.

3 august 2008

Vågner Sverige?

Filed under: Aviser mm, Blogs Scandinavian etc, Evidens, Indvandring, Islam, Jihad, Kriminalitet, Sverige, Totalitære — Tags: — Skjoldungen @ 14:38

Den totalitære et-partistat hinsidan er måske kun skindød. Der observeres stadig sporadisk, rudimentær hjerneaktivitet.

SverigePå onsdag vil deres “Kriminalitetsforebyggende Råd” offentliggøre en politisk ukorrekt rapport. Heri dokumenteres at det er komplet meningsløst at tale om “indvandrere” når talen falder på den eksploderende kriminalitet.  Ej heller spiller socio-økonomiske forhold nogen som helst rolle. i den sammenhæng. Således er indvandrere fra f.eks. fjernøsten, Indien o.s.v. ikke overrepræsenterede i forhold til “personer med svensk baggrund”. Det er alene ganske bestemte lande – med Chile som en ejendommelig undtagelse – der forsyner statistikken med en 100% øget hyppighed i den generelle kriminalitet og 3-400% i den grovere, såsom mord, røveri, umotiveret vold og voldtægt.

Rapporten vil muligvis blive forsøgt “justeret” inden på onsdag, idet man fra udgivernes side “er nervøse” over den forventelige reaktion i et land, hvor man i diskussion af kriminalitet ikke må så meget som tænke på eet, ganske bestemt ord. Dette ord nævnes da heller ikke i rapporten.  Det står kun mellem linierne. Tydeligt.

Hat tip: Grisehandler Oluf Larsen.


UPDATE: Det er ikke kun regeringen der sover i timen. Via kommentarne er jeg blevet gjort opmærksom på, at den omtalte artikel og rapport stammer helt tilbage fra 2005. Jeg lader alligevel posteringen stå, idet den nu illustrerer den uhyggelige effektivitet hvormed man i det sidste østblokland er i stand til at fortie og undertrykke selv den mindste ansats til at se virkeligheden i øjnene. Spørgsmålet i overskriften er altså besvaret benægtende. Stakkels Sverige.