Hodjanernes Blog

5 november 2012

Det konservative folketingsmedlem Benedikte Kiær er ven med Blekingegadelægen Kari Havsland Jørgensen

Facebook kan afsløre det briterne kalder ‘strange bedfellows’.

I dette tilfælde er det det konservative folketingsmedlem Benedikte Kiær, der optræder på Blekingegadelægen Kari Havsland Jørgensens facebookside som en af lægens kun 32 venner. Havsland Jørgensen er den læge, der stjal CPR-numre fra 24 af sine patienter til brug for Blekingegadebandens aktiviteter. Hun skal også have givet gruppen oplysninger om anæstesimetoder, der sandsynligvis skulle anvendes ved kidnapningen af en svensk rigmandssøn. Hun blev af uransagelige årsager aldrig dømt.

Man må sige, at Verden er af lave, når konservative er venner med personer af den kaliber. Vi må jo heller ikke glemme, at samme bande slap afsted med at myrde en ung politimand uden at blive straffet for det.


§ 152
Paragraf fra Straffeloven
Lovbekendtgørelse nr 909 af 27/9/2005

Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Du kan læse mere om Blekingegadelægen mm her.

Det er åbenbart noget, der ligger til venstrefløjen: Kommunalt ansat sigtet for at lække cpr-oplysninger til venstrefløj

6 august 2011

Venstreekstremisters holdning til politimord

I Peter Øvig Knudsens ‘Blekingegadebanden’ kan man læse om dele af venstrefløjens holdning til Blekingegadebandens mord på politimanden Jesper Egtved Hansen i forbindelse med retssagen i 1990:

Autonome og bz’ere i ‘Fangegruppen’, som er dannet til støtte for de syv tiltalte, har indkaldt til demonstration udenfor Landsretten fra klokken halv ni (3. september 1990).

“For at der ikke skal være nogen tvivl: VI KOMMER” , lyder det i bz-bladet Ravage. “Dette opblæste statsmagtsshow får de ikke lov til at afvikle uden problemer.” I en folder om retssagen konkluderer ‘Fangegruppen’ , at “det opblæste politidrab var forståeligt selvforsvar.”

Peter Øvig Knudsen; Gyldendal 2007. Blekingegadebanden, bind 2 ‘Den Hårde Kerne’, side 481.

Det kunne være interessant at finde ud af, hvem medlemmerne af  ‘Fangegruppen’ var, og hvilke positioner de sidder i nu.

19 marts 2009

Medierne ‘glemte lige’ at nævne

Under det store mediepostyr i går om Blekingegadebandemedlemmet Bo Weymann, der gik i medierne, blev det gang på gang understreget:

“Bo Weymann ved ikke, hvem politimorderen er.”

Journalisterne ‘glemte’ dog at informere om en ting: Morderen er enten Bo Weymann’s storebror Jan Weimann eller Niels Jørgensen.

Weymann stavede tidligere sit navn ‘Weimann’ – går ud fra, at det også gælder Jan Weimann/Weymann.

3 januar 2009

Palæstinensernes nyttige idioter

Selv om den danske Blekingegade-gruppe, Manifest-KA, ikke selv vil sammenlignes med 70’ernes vesttyske Rote Arme Fraktion så er det for Xavier Raufer indlysende, at danskernes »anti-imperialistiske« motiver og tankegange på mange punkter minder om Ulrike Meinhof-bandens ideologi i 70’erne.

»Femte- kolonne-teorien« kalder Raufer denne tankegang, hvorefter kommunist-celler placeret i Europa i et og alt handler på vegne af »de fattige i den tredje verden.«

Grupper, der ud fra denne tankegang sætter sig ud over loven i deres hjemlande er i Xavier Raufers øjne ofre for et optisk bedrag, som de palæstinensiske organisationer af bestemte historiske grunde er blevet eksperter i.

»Det er lige meget, om du er en stor tilhænger af Adolf Hitler eller Josef Stalin. Hver gang en gruppe unge vesterlændinge får kontakt med disse mennesker, opdager de, at de står foran et spejl.
Det er en tradition i dette område af verden. Når man ankommer dertil med et image som hårdtslående højreorienteret, står man overfor Pinochet eller Franco og den samme palæstinenser optræder som Lenin eller Che Guevara overfor de venstreradikale. Det er ikke alvorligt. Det er en vittighed.  Men vesterlændinge har meget svært ved at gennemskue denne taktik.

Det må være besværligt for PLO at adskille de venstre- og de højreorienterede, de revolutionære og nazisterne fra hinanden i træningslejrene? »

Det gør de meget dygtigt. De forskellige grupper møder aldrig hinanden. F. eks. havde de en meget god teknik til at adskille disse grupper i nogle af Fatah-lejrene i Libanon – i nogle af disse lejre trænede Al Fatah de revolutionære armenere fra Hagop Hagopians ASALA-bevægelse i våbenbrug og terror , fordi de havde brug for dem til at lægge pres på den tyrkiske regering, der ikke ville åbne et PLO-kontor i Ankara.

Så sagde PLO til de tyrkiske myndigheder, nå jamen I kan tænke over det, det kan jo være, I får brug for vores hjælp, og det vidste de, at Tyrkiet ville få, for Fatah stod selv for træningen af de kommende terrorister.

Samtidig trænede de 50 km. derfra tyrkiske fascister, hvis højeste ønske var at udslette så mange armenere, de overhovedet kunne komme i nærheden af.

På den tid blev palæstinenserne i den vestlige verden opfattet blot og bart som ludfattige flygtninge i lejre. Deres elendighed blev ikke opfattet som noget politisk problem. Israel var en selvfølgelighed og bortset fra Arafat og hans klike, var der ingen, der forestillede sig et område under navnet Palæstina.

Fra et interview i Week-End-Avisen af Lars Villemoes med en af Frankrigs mest velanskrevne anti-terrorisme-eksperter, kriminologen og forfatteren Xavier Raufer.

Weekendavisen 01.03.1991.

Kommunist eller nazist, fascist eller socialist, sort, rød, grøn eller gul – alle idioter kan udnyttes af palæstinenserne. Ja selvfølgelig bortset fra jøder.

22 januar 2008

De ubesvarede spørgsmål hober sig op i Blekingegadesagen.

Blandt de ubesvarede spørgsmål er blandt andet, hvorfor banden ikke blev tiltalt efter terrorparagraffen, selvom de havde dokumenteret forbindelse til det palæstinensiske PFLP.

Desuden har det vakt undren, at der aldrig blev rejst tiltale mod lægen Kari Havsland Jørgensen. Justitsministeriet er desuden blevet beskyldt for at forhindre opklaringen af det såkaldte Lyngbyrøveri, som kunne have afsløret banden noget tidligere.

Mere på Avisen

Er der nogen, der tror på, at den kommer ud af stedet? DR med flere er stadig totalt tavse. Hvor længe kan de  trække den?

En morsom detalje: En palæstinensisk terrororganisation. Og Praktiserende lægers Organisation.

21 januar 2008

Lægen, der forsynede Blekingegadebanden med CPR-numre fra sine patienter, arbejder stadig som læge.

Hun blev aldrig tiltalt.

Ingen kan længere have tillid til danske læger.

Det mener Torben Ishøy, der selv er læge og tidligere formand for den danske afdeling af anti-korruptions-organisationen Transparancy International.

Han kalder det en skandale, at hverken Lægeforeningen eller myndighederne greb ind, da det kom frem, at lægen Kari Havsland Jørgensen i Gentofte forsynede Blekingegade-banden med CPR-numre og navne fra patienterne.

Oplysningerne kunne banden blandt andet bruge til at fabrikere falske kørekort og leje lejligheden, der blandt andet blev brugt til at skjule våben og mapper med registrering af danske jøder.

Læs også Søren Krarups kommentar om politimorderne iblandt os.

Læs mere om mediernes behandling af sagen.

Mikael Jalving: Sig navnet!