Hodjanernes Blog

25 august 2013

Norskættet nektes opphold i Norge og noget om NRK (ARK)

Samtidig som andelen somaliere og eritreere som får innvilget familiegjenforening øker, så nektes nordmannen Bjørn Olav familiegjenforening med sin norskættede kone Emily, som nå venter deres første barn.

I begrunnelsen fra UDI står det blant annet at norskamerikanske Emily ikke har særlig tilknytning til Norge.

De skriver at Emily ikke har noen særlig tilknytning til Norge. Vel, vi er jo faktisk gift, og jeg er norsk hallingdøl fra Buskerud. I tillegg har Emily norsk slekt i blodet. Begge besteforeldre på morssiden er norske, bestefaren var født i Norge mens bestemoren er født i Nord Dakota av norske emigranter fra Bergen. På farssiden har hun i tillegg norsk oldemor som også er født i Norge, sier Bjørn Olav.

Det var 12.500 personer som fikk oppholdstillatelse i Norge i fjor på bakgrunn av familiegjenforening. De største gruppene som fikk innvilget familiegjenforening var thailendere, somaliere og eritreere.

Fyret.nu er kjent med at en stor prosentandel av saksbehandlerne i UDI er av utenlandsk opprinnelse. Det er ennå ikke dokumentert hvor stor denne andelen er. Fyret.nu er derimot kjent med at UDI er et av de statlige organene som har satset hardest på å rekruttere ansatte med utenlandsk opprinnelse.

Mere på Fyret

Nu vi er ved Norge. Jeg hørte i DanMarx Radio – i går tror jeg – en reportage om det kommende norske valg. Der blev sagt, at den røde Jens Stoltenberg er ‘en statsmand’, mens højresidens spidskandidat Erna Solberg er ‘et resultat af imagepleje og spindoktorer’.  Samt at de rødes dårlige meningsmålinger er et resultat af mediernes hetz mod dem.  Sjovnalisterne må tro, at der ikke er nogen i Danmark, der følger med i norske forhold. Det forholder sig selvklart fuldstændig omvendt – norske medier (bortset fra norsk Tv2) propaganderer uafladeligt med kampagnejournalistik for Stoltenberg og hans regering mod Høyre og Fremskridtspartiet. En af årsagerne er bl.a., at højresiden vil reducere mediestøtten, men det nævnte DDR ikke med et ord.

Læs for eksempel her hvordan modstykket til DR – NRK (ARK = Arbejderpartiets Rikskringkasting) – manipulerer med vælgerundersøgelser.

OPDATERING: Mere om NRK’s manipulation. Og endnu en opdatering. Og en artikel Dagbladet.

OPDATERING: NRK PRESISERER:

Lørdag kveld presenterte NRK Nyheter en statsministermåling som viste at 42, 9 prosent av respondentene mener Jens Stoltenberg er beste egnet til å være statsminister, mens 38, 8 prosent peker på Erna Solberg.

I presentasjonen av målingen utelater vi å vise at Siv Jensen var et alternativ for respondentene, noe som gjør det umulig å få fullstendig oversikt over alles svar. Alle fire svaralternativer, Jensen, Solberg, Stoltenberg og «vet ikke», burde selvsagt vært referert i saken.

I innledning til Dagsrevyen og i introduksjon til saken benyttes begrepet «upopulær» om Erna Solberg. Vi hevder også at et «klart flertall» vil ha Jens Stoltenberg framfor Erna Solberg som statsminister etter valget.

Det er klart at det å hevde at Erna Solberg er «upopulær» er misvisende, all den tid hun har 38,8 prosents oppslutning. Det er også misvisende å si at «et klart flertall» foretrekker Stoltenberg, da tallene tyder på et mye tettere løp.

NRK Nyheter vil gå gjennom rutinene og sikre at både begrepsbruk og informasjon vil være mer presis i framtiden.

Bemærk hvordan NRK gemmer præciseringen væk nederst i en artikel.