Hodjanernes Blog

25 september 2010

Kirkeligt manifest kræver bedre behandling af nydanskere

Danske kirker har i mange år set det som en opgave at hjælpe de mennesker, der frivilligt eller ufrivilligt er kommet til landet.

I dag offentliggør de for første gang et samlet kirkeligt manifest med 10 principper, som med syvtommersøm slår fast, at Bibelen pålægger kristne en pligt til at komme udsatte og marginaliserede fremmede i møde. Samtidig er der skarpe udmeldinger om og ønsker til den førte flygtninge- og indvandrerpolitik. Både Københavns biskop og Danske Kirkers Råd bakker manifestet op.

[….]

Forfatterne bag manifestet, der i mange år har været engageret med at hjælpe asylsøgere og indvandrere i folkekirkeligt regi, understreger med klar henvisning til Christiansborg, at Danmark ikke bør hjemsende flygtninge i strid med FN’s henstillinger. Asylsøgere, som ikke umiddelbart kan sendes hjem, skal have mulighed for arbejde og uddannelse, og alle migranter skal have adgang til basale sundhedsydelser uanset opholdsstatus. Børn må ikke bruges som tolke i svære samtaler, for også ordene har magt. Derfor lyder opfordringen, at lovgivere og meningsdannere helt skal fjerne begrebet “illegal” om andre mennesker.

Læs mere på Kristeligt Dagblad

Og det er HELT upolitisk!