Hodjanernes Blog

28 september 2010

Velkommen i Voldsmose Villy, Helle og Mette

I 2002 måtte Jyllands-Posten tåle en fældende kendelse fra Pressenævnet, fordi vi havde skrevet, at to dømte somaliske forbrydere var somaliere.

Efterhånden er kendsgerningerne så aggressivt påtrængende, at de ikke mere lader sig skjule, om end fortielsen som debatform stadig optræder. Fredag morgen erklærede Birgitte Mazanti, forsker i boformer ved Københavns Universitet, at en del af ghettoernes problem er, at medierne nævner ghettoerne ved navn, når kriminaliteten forekommer. Sådan! Man skal blot tie og tro, at problemerne forsvinder i tavsheden.

Det har kendsgerningerne vist, at de ikke gør, og i dag går det vist an uden at risikere et sagsanlæg at nævne det faktum, som også professor Mathiessen lagde vægt på i 1999: Problemerne kommer fortrinsvis fra Tyrkiet, Somalia og Libanon. Det går måske også uden retlige konsekvenser an at nævne, at problemerne også har en statistisk sammenhæng med mængden af muslimer i området.

[….]

Socialdemokraterne fremlagde fredag en række forsag til løsning af ghettoproblemerne, herunder udflytning af universitetsstuderende, iværksættere og offentlige aktiviteter til områderne. Et af forslagene var, at der skulle tilbydes lavere husleje til ressourcestærke personer, hvis de flytter ud i ghettoerne.

Mere på Jyllands-Posten