Hodjanernes Blog

14 december 2011

Tomme tønder – Morten Uhrskovs blog om ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse og uddannelse

Hvorfor har politikerne en sådan trang til ikke at fortælle sandheden?

Det er svært at forstå. Intet andet emne – det skulle da lige være EU – kan få danske politikere til at omgås sandheden så lemfældigt som i spørgsmålet om den ikke-vestlige indvandrings gavnlighed.

Drypvis kommer sandheden til os. Ikke-vestlig indvandring er en økonomisk katastrofe for Danmark. Den gør os stadigt fattigere i gennemsnitligt BNP pr. indbygger. Den ikke-vestlige indvandring vil ikke løse nogen ældrebyrde, men tværtimod forværre den.

Hvorfor er det så svært at forstå, at Danmark bør lukke helt af for ikke-vestlig indvandring?

Læs tallene hos Morten Uhrskov

30 marts 2010

Høj indvandrer-ledighed koster milliarder

Filed under: Danmark, Demografi, Folketinget, Hodja, Immigration, Penge, Politik — Tags: , — Hodja @ 19:15

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at cirka 56 personer ud af 100 indvandrere fra ikke-vestlige lande er beskæftigede, mens tallet for personer af dansk oprindelse er næsten 80 ud af 100.

Mere på Børsen

Tip: I.S.

24 milliarder om året – det er garanteret et meget lavt politisk korrekt sat beløb, og hvad betyder “af dansk oprindelse”?.

26 april 2009

Mellemøstligt Barsebäck som beskæftigelsesprojekt

Filed under: Hodja, Israel, Muslim World — Tags: , , , , , , — Hodja @ 10:07

Jordan har igangsat et nukleart projekt  – hold så fast – for at mindske arbejdsløsheden.

Projektet placeres  – hold mere fast – ved Jordans eneste ferieby ved havet ved AQABA der er grænsebyen til Israel. I tilfælde at uhensigtsmæssig nedsmeltning går det passende ud over Israels EILAT, istedet for Jordan egen ørken.

jordan

Er det en rimelig placering når nu Jordan i det store hele er ørken, hvorfor så ferieby-områder, ikke alene fordi det er tæt på et andet land (Israel) men også for deres egen skyld i Jordans eneste kystområde?

Tip: PH

11 august 2008

Hvilken ældrebyrde?

INDVANDRING.

Økonomer og politikere advarer om, at vi må øge pensionsopsparingen, hæve folkepensionsalderen og afskaffe efterlønnen for at imødegå den såkaldte ældrebyrde. Men 80 pct. af det fremtidige forsørgelsesproblem ville ikke eksistere, hvis ikke-vestlige indvandrere var i beskæftigelse på linje med etniske danskere.

Michael Sandfort; B.T. 07.08.2008.