Hodjanernes Blog

22 februar 2011

A license to kill

Når man stikker en Pind i en lort kan man nemt ødelægge begge dele.

For ikke så længe siden kunne man på skærmen se Bertel Haarder vise et menneskeligt ansigt. Et af de sjældne tilfælde, hvor man føler sympati med en politiker. Han fik nok af en tåbelig DDR-sjovnalist og formelig spruttede af arrigskab. Herligt. Hans stemmetal må være mangedoblet. Og i dag har så hans kollega i regeringen Rasmussen (1993-2011), Søren Pind, en klumme i Jydepotten, hvori han lufter sin irritation over en eller anden ligegyldig medieluder – en af disse “eksperter” som under dække af en fin titel hives til mikrofonen med et lige så ligegyldigt synspunkt. I dagens tilfælde et eller andet med et rabatkort til en kludebutik. Eller sådan noget.

Begge d’herrer ministre er åbenbart rigtige mennesker inde under den nålestribede. Kan man deraf slutte at noget er ved at dæmre for dem? – Skal vi have medlidenhed med dem? – Til det første spørgsmål kan vi svare: muligvis, til det andet nej. De ligger nemlig som de har redt. Begge er de medlem af en regering som vil gå over i historiens skraldespand under navnet “Forsømmelseskabinettet”. Ikke alene har bemeldte regering forsømt samtlige valgløfter, den har også forsømt sit eget værdigrundlag. Hvoraf ikke mindst ytringfriheden springer i øjnene. Den bekæmpes med næb og kløer, dels via en næsegrus tilbedelse af EUSSR, dels via mediestøtteloven.

Denne lov pålægger borgerne at punge ud med ca. 6 millarder kroner om året til bekæmpelse af det frie ord. Godt 1.000 kr. fra hver eneste dansker, barn som voksen. Til underhold af af en kamarilla som nogle kalder “Journalistisk Venstreparti” – endskønt det ikke er et parti, men et propaganda-apparat. Disse apparatchiks er så udstyret med diverse privilegier, hvoraf et er en license to kill. Nemlig at ødelægge folks liv efter forgodtbefindende. Som når man på forsiden hænger en uskyldig mand – med navn og adresse – ud for at være morder. Og efterfølgende beklager “fejlen” i en frimærkestor rubrik nederst på side hundredeogsytten. Dens slags tilsvining kan almindelige borgere ikke gøre noget ved. Injuriesager koster dels en bondegård, dels vil man have svært ved at finde en dommer som tør lægge sig ud med de presstituerede åndsfyrster.

Men ministre er jo ikke almindelige. De kan så anlægge injuriesøgsmål og eventuelt vinde. Hvorefter sagen omgående går i glemmebogen på grund af manglende omtale. Tilbage står, at de for tid og evighed er sat under mistanke – der var jo nok noget om snakken. Så held og lykke med Jeres injuriesager, kære ministre, I har nu fået lidt ankuelsesundervisning i fri presse. Det kunne I såmænd have undgået, hvis blot I havde spurgt Jeres indre mensch om rimeligheden i at udstyre denne kamarilla med et andet privilegium: retten til livslang, skatteborgerbetalt underhold – uden medfølgende ansvar, endsige samvittighed og anstændighed. Eller med borgelige ord: hvorfor skal borgerne betale for at blive påduttet ganske bestemte, eensidige meninger? – Er det frihed for Loke såvel som for Thor?

Nej, det er ikke. Det er meningstyranni og holdningsmonopol. For vore penge. Og – for nu at danse det for både Bertel og Søren: I har forsømt noget så indlysende som at afskaffe mediestøtten – herunder ikke mindst tvangslicensen. Hvis folk vil have underholdning, tidsfordriv, nonsens og belæringer om hvad de skal mene om dette eller hint, herunder kluderabatter, så lad dem – for helvede – selv betale for det. Men hold os andre udenfor. Derfor har vi ikke medlidenhed med Jer. Beklager.

OPDATERING kl. 1740: Ifølge Jydepotten vil kammerat Kamal Oliver Qureshi fra Waffen-SF tvinge statholder Rasmussen til at afklapse den formastelige Pind i en professors åndelige ligkistelåg. Intet mindre kan åbenbart gøre det : “vi siger det til din far, ja vi gør“. Hvormed kamelen til fulde har bekræftet, at kritiserer man hans partis propagandaafdeling, så vanker der! – Mimoserne på den fløj tåler ikke kritik…

22 november 2010

Religiøst vrøvl‏

Endelig er der en minister, som ikke vil ligge under for det muslimske pladder.

Når en muslimsk kvinde ikke vil spise svinekød, undersøges af en mand også videre, er det helt i orden i følge »rød blok«. Men når danskerne ikke vil risikere at en muslimsk læge, der ikke har fået vådt eller tørt dagen lang under ramadanen, kommer med en fejlbehandling, fordi hjernen er gået i stå, så er det ikke i orden.
Bertel Haarder er en mand med »nosser«. Jeg vil heller ikke undersøges af en muslimsk mand, hvis hans datter ikke må dyrke sex med hvem hun vil.
Det er den eneste måde, vi kan standse det religiøse vrøvl, der er ved at komme ind i vores samfund ad bagvejen.
I 1973 fik vi kvalt de fromme mænd, der ikke selv skal føde børnene, med fri abort og fri sex. Nu skal det ikke til at begynde forfra.

P.P. Kbh via K.D. i BT 22-11-10

21 november 2010

Du kan skifte sygehus, hvis de ansatte går med tørklæde

Patienter indlagt på danske sygehuse har ifølge sundhedsminister Bertel Haarder ret til at blive henvist til et andet hospital, hvis de ikke ønsker behandling og pleje af en læge, sygeplejerske eller sosu-assistent, der bærer muslimsk tørklæde.

Men sundhedsvæsnet vælger stadigt at vægte hensynet til den muslimske læge over patientens helbred. Patienten må finde sig i at blive fragtet til et andet hospital, såfremt han ønsker at undgå den læge, for hvem ideologien er så ufravigelig, at hun også skilter med den i arbejdstiden.

Det er naturligvis faldet det inkluderende segment for brystet, at patienterne nu i nogen grad selv kan bestemme, om de vil behandles af en læge, der nægter at udvise uniformsmæssig neutralitet.

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet forsøger, som på tælling, at afspore diskussionen ved at dreje fokus over på medfødte fysiske karakteriskika, som ingen læge selvsagt bør diskrimineres på baggrund af (og dog alligevel bliver det, af visse religiøse individer, der ikke bryder sig meget om hankønslæger på fødegangen) og væk fra det relevante spørgsmål:

Har en læge ret til at skilte med sin ideologi i arbejdstiden? Ville det fx. være i orden for doktoren at sætte en DF-bagde på kitlen på bekostning af patienten Mohammeds blodtryk?

Socialdemokratiets sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen går så langt som til at bebrejde patienten, at denne ved at bede om en uvildig læge vil besværliggøre tilrettelæggelsen af operationer, endskønt hun med rette kunne vende sin vrede mod den læge, der startede farcen ved at insistere på at iføre sig en overbevisning.

Fra dr.dk – Du kan skifte sygehus, hvis de ansatte går med tørklæde

Skulle jeg så også kunne nægte at blive behandlet af en læge fra Dansk Folkeparti? Det er jo absurd, siger sundhedsordfører Per Clausen, Enhedslisten.

Hans kollega i SF, Jonas Dahl, er bekymret for konsekvenserne af den rettighed.

Skal vi til at have en kupon, hvor vi kan krydse af, at vi kun vil behandles af kvinder under 30 år? Vi har et sundhedsvæsen, hvor man ansætter folk ud fra deres faglige evner, og det må patienterne acceptere. Vi må sætte foden ned, siger han.

Det vil blive utroligt besværligt at tilrettelægge planlægningen af operationer i det danske sundhedsvæsen, hvis en patient på operationsbordet pludselig kan kræve at blive henvist til et andet sygehus, bare fordi han ikke bryder sig om lægen eller sygeplejersken, mener socialdemokratiets sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen.

Patienten har jo heller ingen garanti for at få en ’hvid model’ på det næste sygehus, siger hun.”

26 februar 2009

DF: Haarder skal standse tørklædetvang i dansk folkeskole

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Martin Henriksen tager kraftigt afstand fra, at en dansk folkeskole i Gladsaxe har planer om at tvinge elever til at bære hovedtørklæde under et besøg i en moské i Københavns nordvestkvarter, selvom moskéen ikke stiller krav herom.

Han kræver nu undervisningsminister Bertel Haarder ind i sagen. 

Det er helt uacceptabelt, at man på en dansk folkeskole beslutter sig for, at eleverne ”for at lære, hvordan det er at være muslim” skal tvinges til at bære muslimsk hovedtørklæde. Hovedtørklædet er foruden at være et kvindeundertrykkende instrument også et symbol på islamisme. Det skal ingen piger tvinges til at iføre sig, siger Martin Henriksen. 

Martin Henriksen vil have undervisningsminister Bertel Haarder til at lægge pres på skolen for at få den til at ændre beslutningen. 

Haarder må skride ind og sørge for, at piger i en almindelig dansk folkeskole naturligvis ikke skal tvinges til at bære hovedtørklæde, siger Martin Henriksen. 

Martin Henriksen bebuder samtidig, at Dansk Folkeparti i lyset af den konkrete sag ser sig nødsaget til at stille ændringsforslag til partiets eget beslutningsforslag om, at der ikke må tages kulturelt eller religiøst betingede særhensyn til minoritetsgrupper. 

Vi er blevet overhalet af udviklingen. Da jeg skrev beslutningsforslaget, kunne jeg simpelthen ikke forestille mig, at man i en dansk folkeskole ville tvinge eleverne til at bære muslimsk hovedtørklæde, men det er så åbenbart tilfældet, og så må vi jo stille ændringsforslag til vores eget forslag, der tager højde herfor. Dermed må vi forbyde, at eleverne tvinges til at bære hovedtørklæde, fastslår Martin Henriksen.

Pressemeddelelse fra DF

19 marts 2008

DF: Haarder må gribe ind over for historieforfalskende leksikon

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Martin Henriksen vil have undervisningsminister Bertel Haarder til at gribe ind over for fagkonsulenter i Undervisningsministeriet, der anbefaler anvendelsen af den stærkt venstreorienterede leksikonhjemmeside leksikon.org, som bl.a. hylder Rote Armee Fraktion og betegner Danmark som en bananrepublik.

Mere på 180Grader

Vi kan da kun opfordre elever til at være kritiske, forældre til at undersøge deres børns undervisningsmaterialer og at støtte initiativet ‘Meld din lærer’.