Hodjanernes Blog

19 september 2012

Ny islamisk arbejdsulykke

Filed under: Islam, Kulturberigelse, Mangfoldighed, Martyr, Multi-kulti, Pakistan, USA/Canada — Tags: — Skjoldungen @ 18:43

Ikke kun muslimernes præmature (bombe)udløsninger sender dem op til de 72 jomfruer, også leg med tændstikker virker:

Abdullah Ismail var travlt bekæftiget med en af de rituelle afbrændinger af det amerikanske flag, men kom til at inhalere røgen. Det gik han hen og døde af. Så nu venter alle i USA spændt på at skabsmuslimen i Det Hvide Hus – Hussein Obamohammed – sender FBI afsted for at arrestere den slemme, væmmelige, islamofobe flagfabrikant…

28 november 2006

Sker der flere ulykker i Ramadanen?

I Ugeskrift for Læger diskuteres det, nu da lægernes tørklædedebat synes at være overstået, om der sker flere ulykker i Ramadanen som følge af fasten og den mindre nattesøvn.

Enhver, der færdes i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn observere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre. Man skal ikke langt ind i ramadanmåneden, før folk bliver mere trætte og irritable, arbejdsintensiteten svækkes, og der begås flere fejl end normalt. Jeg har fx besøgt tekstil- og lædervarefabrikker i Nasr City uden for Cairo, hvor man har opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10% og 25% under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5% og 15%. Sådanne problemer er til at håndtere inden for tøj- og lædervareproduktion, hvor det værste, der kan ske, er skæve syninger eller små snitsår eller for den sags skyld i andre »bløde« sektorer som turisme og offentlig administration, hvor konsekvenserne af fejl ikke går nævneværdigt ud over den menneskelige fysik. Men problemerne forværres selvsagt betydeligt inden for byggeindustri, lodsning af havne og anden tung eller maskinintensiv produktion, hvor fejl har langt større fysiske konsekvenser.

Statistiske undersøgelser af arbejdsrelaterede ulykker er ikke noget, de mellemøstlige stater har sat højt på dagsordenen – der er andre og mere påtrængende ting at bruge penge på. Men arabiske aviser rapporterer løbende om de ulykker, der finder sted under ramadanen – i hvert fald, når de har en vis størrelse – og for særligt interesserede er det altid muligt at kontakte landenes statistiske kontorer for at se, om de skulle ligge inde med materiale. For os andre, der kender Mellemøsten, og hyppigt rejser i området, er der rigeligt belæg for den øgede ulykkesfrekvens under ramadanen ved at snakke med venner og bekendte, besøge virksomheder og følge med i aviserne.

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet.

Ugeskrift for Læger